WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

Сучасні методи контроля і оцінки знання учнів - Курсова робота

змісту; 2)осмислити альтернативи; 3)співвіднести кожну з них із змістом тексту; 4)прийняти потрібну альтернативу.
Ми пропонуємо розробляти тести до кожного тексту над якими учні 9-11 класів працюють самостійно. Тест складається з 4 частин: перевірка слів, дієслів, порядку слів в реченні, перевірка розуміння прочитаного тексту. За допомогою тесту, таким чином, можна перевірити лексику (1-ша частина), граматику (2-га частина), вміння дотримувати правильний порядок слів в реченні (3-тя частина), розуміння прочитаного (4-та частина). Частини можуть мінятися в залежності від матеріалу уроку. Будь-яка частина тесту, виконана учнем на незадовільно, повинна бути повторена.
Перевірка знань словника опрацьованого тексту (1-ша частина)дозволяє проконтролювати засвоєння учнями конкретного матеріалу і встановити рівень сформованості навичок та вмінь. Які потребуються. Учень повинен вибрати одну правильну відповідь із ряду запропонованих (лексична одиниця може бути запропонована безконтекстно чи в контексті). Типи завдань можуть бути різноманітними.
1) Інструкція. Запропоновані слова поділіть на дві групи: 1) ті що відносяться до морської тематики; 2) решта інших.
a. captain
b. city
c. friend
d. sea
e. ship
f. evening
g. tools
h. voyage
i. boy
j. sailor
k. boat
l. shore
m. thing
n. storm
o. car
p. dog
q. crew
r. raft
s. powder
t. waves
u. sheep
2) Інструкція. Підберіть до запропонованих українських слів відповідні англійські слова.
1. капітан
2. морська подорож
3. моряк
4. команда, екіпаж
5. берег
6. пліт
7. порох
8. потонути
9. виявитися
10. хвилі
a. powder
b. tools
c. crew
d. to be drowned
e. tailor
f. waves
g. sailor
h. box
i. ship
j. shore
k. to happen
l. trip
m. captain
n. to move
o. raft
p. to turn out
q. chief
r. voyage
s. wardrobe
t. fire
Відповідь: 1 - m; 2 - ...
Для перевірки знань граматики (2-га частина тесту) використовують завдання такого типу:
1. Виберіть відповідний займенник/артикль з правої колонки.
2. Виберіть речення в яких підкреслене слово є прислівником.
3. Виберіть правильне запитання до підкресленого слова.
4. Виберіть правильний варіант перекладу.
5. Виберіть потрібну обставину часу.
6. Встановіть правильну форму присудка.
7. Знайдіть речення, де присудок використано в пасивному стані минулого часу (Past Indefinite Passive).
3) Інструкція. Заповніть пропущені місця.
1. Robinson Crusoe lived in the city ... York.
2. He had a friend ... father was a captain of a ship.
1. The ship broke and the crew moved ... in a small boat.
2. Robinson went ... the shore.
3. ... one of his visits to the ship he found a dog and two cats there.
a. which
b. during
c. of
d. by
e. on
f. out
g. forward
h. at that time
i. along
j. whose
Відповідь: 1 - с; 2-...
4) Інструкція. Знайдіть речення, де присудок використано в пасивному стані минулого часу. На бланку для відповідей обведіть кружком цифру обраного варіанту.
1. He could go to sea only when he was eighteen.
2. All the people were drowned.
3. It turned out that he was on an island.
4. The sea was low.
5. When the raft was ready, Robinson put it on the water.
6. Tools, guns, powder and many other things were found on the ship.
7. They were taken to the island.
Для перевірки порядку слів (3-тя частина) пропонується скласти речення із даних слів, дотримуючи правильний порядок.
5) Інструкція. Складіть речення, дотримуючи правильний порядок.
1. broke, forward, the, in, boat, crew, and, ship, moved, the, a, small.
2. got, afraid, tree, to sleep, and, he, place, the, was, so, slept, in, the, open, he, on.
3. which, took, on, put, then, found, two, things, he, large, boxes, he, them, the, and, ship, into.
4. there, every, island, sailed, two, things, Robinson, the, and, could, to, ship, all, find, the, he, that, the, day.
5. ship, it, could, over, not, Robinson, after, see, was, the.
Відповідь: ...
Розуміння прочитаного (4-та частина) встановлюється шляхом вибору правильного варіанту з кількох наведених. Цей етап роботи також може передбачати конструювання тексту з поданого набору речень. Цей вид роботи найскладніший, а тому до нього вдаються в кінці тестування. Він розвиває вміння логічно мислити, визначати послідовність дій, виділяти головне. Роботу полегшує те, що учень уже працював з текстом виконуючи 1-3 його частини. Вставляючи ключові слова, він мимоволі запам'ятовував послідовність речень. Питання можуть бути такого характеру:
1. What is the writer trying to do in the text?
2. What is the writers opinion of ...?
3. What is the writer's main aim in this passage?
4. According to the writer what/why/where ... ?
5. Why would somebody read the text?
6) Інструкція. Виберіть правильний варіант відповіді. На бланку для відповідей обведи кружком літеру обраного варіанту.
1. How old was Robinson when he went to sea for the first time?
a. 13; b.20; c.18
2. What did Robinson see in the sea next morning?
a. He saw his ship.
b. He saw some of his friends swimming to the shore.
c. He saw a dog and two cats on a raft.
3. Why could Robinson stay in the water for a long time.
a. The water was warm.
b. He could swim well.
c.He had a friend who helped him to swim.
4. Where did the waves carry him?
a. to the shore.
b. back to the ship.
c. to the unknown land.
5. What happen to the ship one day?
a. It drowned.
b. It broke to pieces.
c. It was stolen.
Відповідь: 1 - ...
У результаті виконання всіх видів роботи усний переказ тексту стає вільним і природнім, хоч звичайно учні не дуже полюбляють цей вид роботи і він дається їм найважче. Ймовірна кількість помилок зводиться до мінімуму.
Розподілена нами серія вправ, що створила тестовий комплекс з чотирьох частин, має конкретну мету і посідає певне місце у комплексі вправ, побудованого на основі певного тексту: її використовують після (самостійного) опрацювання тексту перед аудиторними формами роботи. Щодо механізмів формування умінь і навичок, то запропоновані вправи є середньою ланкою роботи над текстом, але вони тісно пов'язані з початковою та завершальною. Завершальна ланка - це переказ тексту, під час якого учні виявляють уміння та нові здобуті знання.
Під час виконання тестових вправ, на цьому етапі контроль набуває навчального характеру. Вправи спрямовані не стільки на те, щоб перевірити сам факт розуміння тексту, скільки на те, щоб підвести до його розуміння навіть найслабших

 
 

Цікаве

Загрузка...