WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання учнів у науковій літературі - Дипломна робота

Виховання учнів у науковій літературі - Дипломна робота

інтелект, естетична свідомість на високому рівні у 12% старшокласників; у 40% - на достатньому рівні, а у 48% - на низькому.
Наступним етапом експериментальної роботи одна зрізова контрольна робота. Вона проводилась з метою перевірки рівня естетичних здібностей учнів. Завдання були поставлені таким чином, щоб учні могли показати естетичні знання, своє уміння захоплюватись красою, засуджувати непристойне, смішне, зле; зіставляти, порівнювати; робити теоретичні припущення; фантазувати, образно мислити; красиво формулювати свої думки. Були запропоновані також творчі завдання з метою виявлення їх творчих здібностей.
Таблиця 2.1
Результати зрізової контрольної роботи з
української літератури серед учнів 10-х класів
Бали 1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 б. 11 б. 12 б.
Клас
10-А
(30 учнів)
-
2%
12%
10%
10%
25%
10%
12%
10%
16%
2%
1%
10-Б
(32 учні)
-
5%
11%
12%
10%
22%
10%
9%
12%
5%
4%
-
Якісно-кількісний аналіз отриманих даних дозволяє говорити про те, що низький і дуже низький рівень естетичних здібностей у 59% учнів 10-А класу й 60% учнів 10-Б класу; високий рівень - 9% 10-А класу і 9% 10-Б класу. Низький рівень естетичних здібностей більше, ніж у половини учнів в обох класах, а високий лише у 9% учнів. Ці результати засвідчують у більшості робіт традиційний підхід до розкриття питань, у них не простежується оригінальності, своєрідності, творчості. Виконані завдання мають ознаки констатації, прямого відбиття дійсності, "норм" красивого і вимог життя. У більшості випадків учні не висловлюють власних міркувань, а користуються усталеними у суспільстві поглядами . У письмових роботах не відчувається наявності естетичного ідеалу, яскравого авторського "я", індивідуальності автора. Із цих робіт видно, що учні здебільшого не можуть творчо мислити, творчо підходити до розв`язання поставлених завдань, виявляти бажання дати власну естетичну оцінку, зіставляти, аналізувати, порівнювати, робити свої висновки і узагальнювати. Привертає увагу і невміння красиво, використовуючи епітети і порівняння, висловлювати свою думку. Все це свідчить про низький рівень сформованості естетичної культури учнів.
З метою аргументації результатів анкетування та зрізових контрольних робіт, проводилося спостереження. У результаті спостереження ми виявили, що у більшості випадків учні нудьгують на уроках, не виявляють ні цікавості, ні допитливості. На уроках переважають негативні емоції: напруга під час опитування, байдужість під час сприймання нового матеріалу. Причому, здебільшого учителі не прогнозують естетичну реакцію учнів, в їх поведінці переважає авторитаризм. Учні в основному тільки сприймають готові естетичні оцінки об`єктів, фактів і подій. Пошукових, проблемних завдань школярі майже не виконують. Відповідають на запитання вчителя за критичним матеріалом підручника. Мова учнів бідна, не яскрава, вони не вміють фантазувати, уявляти, красиво висловлювати свою думку.
Комплекс використаних методик дослідження, аналіз результатів діяльності учнів дав змогу виявити рівні естетичної культури учнів.
Таблиця 2.2
Рівні естетичної культури учнів
Клас
10-А 10-Б
Рівень
високий
10% 10%
достатній 36% 35%
низький 54% 55%
Таким чином, низький рівень сформованості естетичної культури та недооцінювання педагогічних умов її формування зумовили необхідність проведення формуючого експерименту.
2.1. Програма дослідно-експериментальної роботи по підвищенню ефективності роботи з естетичного виховання школярів
Результати констатуючого експерименту свідчать про те, що необхідна цілеспрямована робота по формуванню в учнів естетичної культури у процесі вивчення української літератури. Це визначило розробку програми формуючого експерименту.
Мета: формування естетичної культури учнів засобами української літератури.
Завдання експерименту:
- забезпечити єдність теорії і практики;
- перевірити умови формування естетичної культури учнів на уроках української літератури;
- встановити залежність рівня естетичної культури учнів від використання дослідно-експериментальної програми.
Експеримент проводився у 10-х класах. 10-А клас - експериментальний, у ньому проводились уроки української літератури за розробленою нами програмою.
Таблиця 2.3
Експериментальна програма по формуванню естетичної культури учнів на уроках української літератури за темою
"Життя і творчість Лесі Українки"

п/п Тема уроку Форми і методи роботи Показники естетичної культури, що формуються Кіль-
кість
годин
1 Леся Українка. Сторінки життя і творчості Урок-вистава Почуття красивого, високого; почуття патріотизму, хвилювання; естетичний ідеал; воля, витримка 1
2 Людина у поезії Лесі Українки "Contra spem spero!" Урок-лекція Почуття патріотизму; потреба в удосконаленні світу, образне мислення, уміння давати естетичну оцінку 1
3 Патріотичний пафос вірша "І все-таки до тебе думка лине…" Образ "слова-зброї" у поезії "слово, чому ти не твердая криця?.."
Естетичне кредо Лесі Українки у вірші "Як я люблю оці години праці…"
Поезія у прозі "Твої листи завжди пахнуть зів`ялими трояндами" Проблем-ний семінар Вміння бачити прекрасне злиття слова і музики, ніжності і мужності; потреба у пізнанні; хвилювання; краса взаємостосунків; віра, воля; уміння бачити, відчувати прекрасне; образне мислення; уміння зіставляти, порівнювати, давати естетичну оцінку 1
4 Єдність людини і природи у поезії "Стояла я і слухала весну" Урок-фантазія Почуття краси, радості, хвилювання; розуміння поетичного стилю й краси мови; естетична фантазія, уміння чути, зіставляти; образне мислення, уява 1
5 Тема служіння поета народові у поемі "Давня казка" Урок-елегія Почуття високого; почуття патріотизму; естетичний і моральний ідеал; усвідомлення естетичного досвіду; уміння давати естетичну оцінку; творчі здібності 1
6 Своєрідність жанру і системи образів у "Лісовій пісні". Картини природи у драмі-феєрії Урок-проблем-на бесіда Почуття красивого і потворного; розуміння краси природи, людських почуттів; уміння спостерігати; формування естетичних ідеалів; уміння спостерігати; уміння давати естетичну оцінку; образне мислення 1
7 Драма-феєрія "Лісова пісня" як джерело духовності, гімн красі рідного Полісся Урок-елегія Естетична уява, краса людських почуттів, вольові якості; трагічне і потворне; духовність, почуття краси рідного слова 1
8 Проблеми національної історії у поемі "Бояриня" Урок-диспут Любов до рідного народу; патріотизм; естетичні почуття; гуманність; розуміння краси слова; усвідомлення свого призначення в житті; естетична уява; вольові якості 1
9 "Мрії зламане крило" (за творами Лесі Українки) Театралі-зований урок Відчуття краси поетичного слова; краси природи; любов до рідної землі; чутливість до чужих переживань;

 
 

Цікаве

Загрузка...