WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі - Реферат

Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі - Реферат


Реферат з педагогіки
Громадянська та екологічна освіта в сучасній школі
Пошук шляхів громадянської освіти та виховання молоді становить одну із актуаль-них проблем педагогічної науки та шкільної практики. Проблема громадянської освіти не є власне українською. Вона активно розглядається ученими, практиками багатьох країн світу, в т. ч. і країн ближнього зарубіжжя (зокрема, Білорусі). Про це свідчать нaдpукованi праці науковців, педагогів, а також розміщені в інтернеті матеріали. Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократичному суспільстві, отримати в школі комплeкc знань і набути навичок, притаманних демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, переконаність у пріоритетах прав особи, толерантність, уміння критично мислити, бути патріотом). Саме тому актуальним для освіти України було введення курсів "Ми - громадяни України" та "Громадянська освіта".
В області були визначені такі основні етапи розвитку громадянської освіти:
І етап (2001-2002 рр.). Розвиток громадянської освіти як організації шкільного життя, позакласної та позашкільної активності учнів.
ІІ етап (2002-2004 рр.). Розвиток гpомадянської освіти як міжпредметної форми діяльності в рамках освітянського простору. ІІІ етап (2004-2005 рр.). Розвиток громадянської освіти як навчального предмета.
Упродовж 2001-2004 рр. у загальноосвітніх закладах області активізувалась
діяльність дитячих клубів різних напрямів, дитячих та молодіжних громадських
організацій. Органи учнівського самоврядування ініціювали розробки кодексу поведінки учнів, його демократичного обговорення і подальшого чіткого дотримання.
Шкільна молодь була залучена до участі в повсякденному житті школи, спільноти, громади, у громадських акціях та ініціативах (благодійна допомога, екологічні проекти, соціологічні опитування). Заслуговує на увагу в контексті реалізації регіональної моделі досвід педагогічних колективів шкіл міст Полтави та Комсомольська, Кременчука та Гадяча.
Суттєва увага в області приділяється створенню демократичного клімату в школах, удосконаленню стилю спілкування між адміністрацією та вчителями, усередині учительського колективу як прикладу толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. До співпраці зі школою залучаються батьки. Нарешті, широко впроваджуються викладачами проблемно-діалогічні підходи, інтерактивні методи навчання і виховання.
У 50 відсотків навчальних закладів області були організовані різноманітні проекти та кампанії, видання газет, журналів. Хочу акцентувати Вашу увагу на тому, що вагомий внесок у реалізацію регіональної програми громадянської освіти зробили керівники та співробітники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ними, зокрема, проведено: широке обговорення актуальності громадянської освіти в суспільстві з використанням засобів масової інформації, "круглих столів", конференцій для педагогічної громадськості, запроваджені постійно діючі семінари з громадянської освіти. Загальна кількість указаних заходів становить понад 50, ними охоплено понад З тис. педагогічних працівників;
. забезпечено підготовку 120 вчителів історії, які викладають курси "Ми громадяни України" (авторський колектив очолює О. Пометун) та "Громадянська освіта"
(Р. Арцишевський та ін.);
. розроблено курси, окремі модулі навчально-методичного забезпечення підготовки та перепідготовки вчителів, упроваджено спеціалізацію "Громадянська освіта" на курсах перепідготовки вчителів, включено в програму підвищення керівників навчальних закладів тематику громадянської освіти;
. створено ресурсний, інформаційний та тренінгові центри на базі інституту для навчання різних категорій педагогічних працівників; експериментально впроваджені навчальні курси в старшій школі як інтегровані курси своєрідних узагальнюючих тренінгів з демократії;
. до освітніх та навчально-виховних програм "Я - громадянин України", "Я і економіка", "Особистість", "Лідер", "Я і моя сім'я", "Я - людина" залучено понад 100 учнів області.
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського успішно співпрацює з міжнародними організаціями. За фінансування ради міжнародних наукових досліджень та освіти (IREX) у 2001 р. на базі ПОІППО створено ресурсний центр з громадянської освіти в Полтавській області. Інститут тісно співпрацює з Київським ресурсним центром "Громадянська освіта", одним із напрямів роботи якого є проведення тренувальних курсів з громадянської освіти як частини курсу перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти. На базі цього центру впродовж останніх трьох років пройшли перепідготовку 25 вчителів громадянської освіти та 15 керівників, шкіл нашої області.
Особливо плідна участь співробітників інcтитyтy, учителів історії в діяльності Проекту "Освіта для демократії в Україні", мета якого - сприяння розвитку демократично- політичної культури та впровадження громадянської освіти в середніх школах України в 9-11 класах.
Структура шкільних навчальних курсів "Громадянська освіта" та "Ми - громадяни України" передбачає такі модульні компоненти:
. культурологічні знання, ядром яких у системі освіти для демократії є культура міжлюдських (міжгрупових і міжособистісних). відносин;
. філософські тa аксеологічні знання прогромадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності;
. політичні знання про демократичні принципи функціонування політичної системи і влади та їх особливості в Україні;
. партій, громадських організацій, частіше роблять правильні висновки з ситуацій, що стосуються політичного життя;
. правові знання про права громадянина та його ролі в суспільстві; Конституції як основного закону;
. економічні знання про сутність ринкових відносин як елементу демократії;
. соціально-психологічні знання про психологічну природу та сутність владно-підвладних відносин; мотивації соціальної поведінки особистості.
Важливу роль у ході апробації, а потім викладання як варіативної складової навчального плану курсів Ми громадяни України та "Громадянська

 
 

Цікаве

Загрузка...