WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз уроків за різними аспектами - Реферат

Аналіз уроків за різними аспектами - Реферат


Реферат з педагогіки
Аналіз уроків за різними аспектами
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ
1. Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.
*
2. Урок - відносно самостійна ланка у системі навчання.
*
3.Урок будується як цілісна система взаємодії учителя і учнів на основі співробітництва.
*
4. Урок будується на основі:
-програмних вимог;
- урахування можливостей учнів;
- урахування можливостей учителя, його творчого потенціалу.
*
5. Кожен урок має таке дидактичне призначення:
- засвоєння нових знань;
- формування умінь і навичок;
- контроль і оцінювання знань та ін.
*
6. На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання і розвитку.
*
7. Урок має раціональну структуру.
*
8. Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам (науковість. зв'язок із життям, системність, наступність тощо).
*
9. Застосовуються різноманітні форми проведення уроку.
*
10. Використовуються нестандартні форми проведення уроку.
*
11. Здійснюються диференціація й індивідуалізація навчання.
*
12. Забезпечуються міжпредметні зв'язки.
*
13. Учитель розвиває навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керує нею, здійснюючи стимулювання, організацію, контроль, оцінювання діяльності, озброює учнів прийомами самостійної роботи, формує навички самоконтролю.
*
14. Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні,
морально-психологічні, гігієнічні, естетичні.
*
15. Урок проводиться за планом - творчим робочим
документом учителя.
*
16. Проводячи урок за планом, учитель готовий переструктурувати
його в разі потреби.
*
17. Висока результативність уроку.
*
18. Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.
Схеми аналізу уроків за різними аспектами
ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПОВНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ
I. Тип і структура уроку:
1. Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.
2. Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
3. Витрата часу.
II. Зміст та методика повторення вивченого:
1. Повнота та глибина перевірки.
2. Методика повторення, диференціація завдань.
3. Кількість задіяних перевіркою учнів.
4. Об'єктивність та аргументація оцінювання.
III. Вивчення нового матеріалу:
1. Вимоги програми.
2. Науковість, зв'язок із життям, систематичні сть, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.
3. Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.
IV. Методи навчання:
1. Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними матеріалами.
2. Обrрунтованість застосованих методів.
3. Активізація пізнавальної діяльності.
4. Використання методів проблемного навчання.
5. Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.
6. Самостійна робота учнів.
7. Методика контролю та обліку знань.
V. Засвоєння нового:
1. Добір матеріалу для формування умінь та навичок.
2. Самостійна робота під час закріплення.
3. Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
VI. Завдання додому:
1. Обсяг, характер і доступність матеріалу.
2. Наявність та характер інструктажу.
3. Наявність диференційованих завдань.
4. Місце домашнього завдання на уроці.
VII. Характер діяльності вчителя:
1. Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.
2. Мова вчителя та загальний стиль його поведінки. 3. Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.
4. Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.
VIII. Характер діяльності учнів:
1. Самостійна робота. Робота в групах.
2. Диференціація та індивідуалізація.
3. Активність мислення.
4. Розвиток психічної сфери учнів.
ІХ. Результати уроку:
1. Підбиття підсумків.
2. Виконання плану.
3. Рівень досягнення мети.
4. Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.
ОРІЄНТОВНА СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ
1. Планування навчально-виховних цілей на основі програм та Їхньої конкретизації за результатами консиліуму:
- освітні завдання уроку;
- виховні завдання;
- завдання розвитку інтелекту, волі, емоцій, інтересів;
- взаємозв' язок дидактичних, виховних цілей розвитку на різних етапах навчання.
2. Оцінювання оптимізації змісту. Виділення основного, суттєвого. Виділення об'єкта міцного засвоєння. Повноцінність змісту уроку на різних етапах.
3. Вибір та застосування різних джерел повідомлення учнями нових знань.
4. Оптимальне поєднання різних методів навчання під час уроку.
Обгрунтованість вибору.
5. Використання різних прийомів роботи.
6. Виховання інтересу до навчання.
7. Культура праці вчителя та учнів.
8. Контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок (форми контролю, відповідність оцінювання рівня знань).
9. Характер домашнього завдання, його диференційованість.
10. Оцінювання самоаналізу та самоконтролю навчальної діяльності.
ОРІЄНТОВНІ СХЕМИ АНАЛІЗУ УРОКІВ
ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ
І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання
Їхньої оптимальності
І. Повнота, комплексність, різноманітність завдань уроку.
2. Урахування особливостей учнів класу під час планування задач.
3. Навчальні, виховні, розвиваючі завдання.
4. Наявність диференційованих завдань.
5. Правильність виділення серед системи завдань основних, найбільш суттєвих за цих
умов.
ІІ. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку
І. Відповідність змісту уроку вимогам програм.
2. Вибір найбільш раціональної логіки розкриття матеріалу.
3. Науковість, систематичні сть, доступність викладу матеріалу, повнота розкриття
теми.
4. Виховна спрямованість уроку.
5. Трудова, політехнічна спрямованість уроку.
6. Оцінювання змісту матеріалу з точки зору його розвиваючого впливу (розвиток
пізнавальних інтересів, емоцій, раціональних прийомів мислення, загально
навчальних навичок та вмінь, волі, наполегливості).
7. Здійснення міжпредметних зв'язків.
8. Уміння вчителя виділяти у змісті матеріалу основні ідеї та думки, концентрувати
увагу на провідних принципах, фактах, законах.
9. Помилки під час підбору змістууроку.
ІІІ. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів
та засобів навчання
1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, дидактичній меті, змісту
матеріалу, віку учнів, специфіці предмета.
2. Методи вивчення нового матеріалу.
3. Методи формування вмінь та навичок.
4. Методи стимулювання та мотивації.
5. Методи контролю та самоконтролю.
6. Оптимальність поєднання різних методів, обгрунтованість методів.
7. Використання наочних посібників, дидактичних матеріалів, технічних засобів.
8.

 
 

Цікаве

Загрузка...