WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

засадах:
- тактовності;
- толерантності;
- комунікативної компетентності;
- особистісно зорієнтованого підходу до індивідуальності вчителя;
- поваги до думки та особистості педагога;
- діагностування, прогнозування та моделювання професійного розвитку вчителя.
Процедура підготовки до атестації, сам процес і результати її спрямовані на утвердження осо-бистої гідності вчителя, на підвищення його авторитету не тільки серед колег, а й серед учнів та батьків.
Додаток 1
Анкета для визначення рейтингу вчителя (Відповідають учні)
1. Чим є для тебе навчання в школі:
радістю;
обов'язком;
примусом.
2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чому? Які не подобаються? Чому?
3. Чи впливає на твоє ставлення до предмета твоє ставлення до вчителя? Як саме? Наведи при-клади.
4. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, може бути прикладом гарного вчителя? Що саме тобі подобається в них?
5. Уроки яких учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:
погано пояснює матеріал;
учитель неприємний тобі як людина;
предмет складний для засвоєння;
інші причини.
6. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, найбільш професійно підготовлений? Хто ні?
7. Твоє ставлення до свого класного керівника. Назви його.
8. Що конкретно заважає тобі з максимальною віддачею працювати на уроках:
шум у класі;
особисті неуважність і не зібраність;
слабкий контроль з боку вчителя;
немає інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).
Додаток 2
Методика психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя
Запропонована методика дає змогу здійснити як діагностику окремих сторін діяльності вчителя, так
і за формулою визначити рівень професійної діяльності педагога:
сума балів
Р(серед.) = ………………….
48
Якщо результат учителя менший за 0,7, йому необхідно працювати над підвищенням профе-сійного рівня.
Якщо результат 0,7-1,2 педагог має високий професійний рівень.
Якщо результат більш, ніж 1,2
- цей учитель досяг дуже високого професійного рівня.
І. Створення загальних умов ефективного навчання
1. Забезпечення вихідних педагoгiчних умов досягнення навчального ефекту на уроці:
а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, завдання, основні етапи) лаконічні й точні( 1 бал);
б) навчальні посібники та технічні засоби навчання сприяють швидкому залученню учнів до роботи (1 бал);
в) немає непотрібних затримок та відступів протягом уроку (1 бал);
г) ефективність роботи класу вчитель стимулює передачею учням своїх функцій (оцінювання, контролю, корекції, планування тощо) (2 бали).
2. Адаптація навчання до вікових і психологічних особливостей учнів:
а) навчання відповідає віковим особливостям учнів (1 бал);
б) у навчальному матеріалі уроку визначено найважчі місця (1 бал);
в) надати можливість засвоєння навчального матеріалу різних рівнів складності (для учнів різних рівнів успішності) (2 бали);
г) навчання побудовано як взаємодія вчителя та учнів (2 бали).
11. Предметна і навчальна компетентність .
3. Володіння навчальним предметом та методами навчання:
а) інформація демонстрація точні та своєчасні (1 бал);
б) коментарі та відповіді на запитання учнів точні й цікаві (1 бал);
в) без утруднення використовувати не менш як дві форми або методи навчання (1 бал);
г) крім поширених застосовують також оригінальні методи та засоби навчання (2 бали).
4. Організація навчальної роботи в послідовності "життєвого циклу" (вступ, розвиток, закріплення, інтеграція):
а) урок починається зі стимуляційнго введення (привернення уваги учнів та забезпечення не-обхідної мотивацiї) (2 бали);
б) наочне подання нового матеріалу як відповіді на запитання, розглянуті раніше (попереднє за-няття або введення) (1 бал);
в) об'єднання, узагальнення й закріплення навчальних результатів (1 бал);
г) урок закінчується підбиттям підсумків (співвідношення результатів з тим, що вивчалася, з іншими предметами, з життям) (1 бал).
ІІІ. Техніка пояснення, письма і мови
5. Використання усних та письмових пояснень:
а) чітке пояснення змісту за допомогою потрібних слів та термінів (1 бал);
б) ключові моменти уроку відображені на дошці (1 бал);
в) записи для учнів акуратні й чіткі (1 бал);
г) вимова і побудова усної мови правильна (1 бал).
6. Роз 'яснення в разі нерозуміння учнями навчального матеріалу:
а) виявлення незрозумілих слів або фраз та заміна їх загальнодоступними описовими виразами
(1 бал);
б) пояснення за допомогою аналогій та прикладів (1 бал);
в) надання учням додаткової інформації (1 бал);
г) логічне виведення неявної корисної інформації з аналізу вже вивчених знань (2 бали).
ІV. Навчальна взаємодія
7. Контроль та корекція діяльності учнів:
а) оцінка діяльності учнів відрізняється від особистого ставлення до них учителя (1 бал);
б) уникнення прямих вказівок та корекції діяльності учнів (1 бал);
в) учнів спонукають до оцінювання та корекції роботи одне одного (2 бали);
г) орієнтація на корекцію діяльності за запитами самих учнів (2 бали).
8. Використання пропозицій та запитів учнів щодо змісту уроку:
а) пояснення, запитання та приклади запитують в учнів (1 бал);
б) тактовно відмічають слабкі місця, недосконалості в прикладах учнів (1 бал);
в) запитання та пропозиції школярів приймають із вдячністю (1 бал);
г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2 бали).
V. Створення та підтримка продуктивної атмосфери на уроці:
9. Стимулювання інтересу учнів:
а) формувати важливість теми уроку в контексті навчального курсу та майбутнього життя (1 бал);
б) використовувати цікаві та незвичайні аспекти теми (2 бали);
в) інтерес стимулювати за допомогою запитань та гумору (1 бал);
г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2бали).
10. Допомога учням у виробленні позитивної самооцінки:
а) мова вчителя вільна від глузування та сарказму (1 бал);
б) імена учнів використовують у теплій, дружелюбній манері (1 бал);
в) конкретних учнів заохочують за конкретну роботу (1 бал);
г) учитель підтримує, підбадьорює учнів, які мають труднощ і у вивченні навчального
матеріалу (2бали).
VІ. Підтримка припустимої поведінки в класі:
11. Підтримка робочої налаштованості учнів на уроці:
а) варіювання форм навчальної активності (1 бал);
б) використання засобів активізації учнів на уроці (1 бал);
в) використання активних методів навчання (дискусії, розподіл ролей) (2 бали);
г) застосування спеціальних способів організації навчальної роботи, розрахованих на пасивних
учнів (2 бали).
12. Дії під час порушення дисципліни:
а) учитель не звертає уваги на дрібні ненавмисні порушення дисципліни на уроці (1 бал);
б) учні не порушують дисципліну, стикаються з негайною реакцією вчителя (1 бал);
в) учитель відтворює дисципліну за допомогою самих учнів (2 бали);
г) учитель не бореться з порушниками дисципліни, а використовує для їх організації особливості
форми навчальної роботи (2 бали).

 
 

Цікаве

Загрузка...