WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

учитель володіє стратегією перетворення свого предмета на засіб форму-вання особистості учнів.
Пам'ятка 2
Параметри творчої діяльності:
1. Чи розробляє вчитель принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку учнів.
2. Наскільки реалізує та змінює (модернізує) зміст, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу в світлі нових завдань, які стоять перед школою.
3. Як реалізує на практиці принципи особистісно зорієнтованого навчання, відшукує шляхи для створення творчої атмосфери.
4. Як повно володіє формами і методами управління й організації навчально-виховної діяльності учнів з метою їхнього розвитку.
5. Наскільки оригінально конструює навчально-виховний процес.
6. Чи здійснює постійний самоаналіз своєї професійної діяльності.
Пам'ятка З
Критерії оцінювання діяльності вчителя:
1. Дидактична діяльність учителя:
- методи пояснення нового матеріалу;
- способи активізації розумової діяльності учнів;
- методи залучення школярів до пошуку;
- здійснення індивідуальної роботи з окремими учнями;
- організація навчання за новими технологіями;
- мотивація навчальної діяльності;
- самостійна робота учнів;
- форми роботи з книгою;
- форми виявлення й оцінювання знань учнів;
- практична спрямованість уроку, зв'язок навчання з життям;
- ефективність і доцільність використання ТЗН, наочності;
- дотримання гігієнічних вимог до уроку;
- оптимальність домашнього завдання (творчий та індивідуальний його характер).
2. Рівень навчальних досягнень учнів відповідно до вимо гпрограми.
3. Рівень вихованості учнів.
4. Творчість учителів у підготовці до уроку та в його проведенні.
5. Активні форми роботи на уроці.
6. Позакласна робота вчителя: - класне керівництво;
- робота з батьками;
- гурткова робота.
7. Результативність роботи з обдарованими учнями.
8. Створення класного кабінету-лабораторії.
Пам'ятка 4
Складові атестаційного процесу (схема).
Після написання заяв та затвердження їх атестаційною комісією важливо спрямувати вчителя на підготовку до презентації ним своїх напрацювань за попередній період. Підходити до цього треба диференційовано, залежно від індивідуальності педагога. В нашій школі ми практикуємо складання вчителями індивідуальних планів роботи.
Індивідуальний план роботи на атестаційний період
1. Проблема, над якою працюю ……………………….
2. Питання, які вимагають удосконалення методичної підготовки, підвищення теоретичного рівня ……
3. Вивчення передового педагогічного досвіду ………………….
4. Робота з обдарованими учнями ……………..
5. Атестаційний звіт ………..
6. Якими напрацюваннями можу поділитися з колегами …………………
7. Поліпшення матеріальної бази кабінету ……………………….
8. Підготовка до виставки педтехнологій …………………………
9. Література, яку необхідно опрацювати ………………………
Копії індивідуальних планів залишаються в методичному кабінеті, їх використовують під час проведення консультації, вивчення результативності роботи педагога, а на засіданнях атестаційної комісії простежується стан їх виконання.
Як відомо, атестація - це звіт педагога про роботу протягом 35 років. Як простежити розвиток майстерності вчителя, результати його участі в методичному та педагогічному житті школи? Доцільним є створення банку даних на кожного вчителя. Це може бути комп'ютерна програма або індивідуальна картка вчителя.
Індивідуальна картка вчителя
1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Рік народження
З. Освіта
4. Категорія
5. Атестація
6. Курсова підготовка
7. Внесок у методичну роботу (школи, міста)
8. Робота з обдарованими дітьми
9. Участь у конкурсі "Вчитель року"
10. Над яким питаннями методики, педагогіки та психології працює
11. Результати участі у виставці педтехнологій
З метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності, попу-ляризації педагогічних здобутків, ознайомлення малодосвідчених учителів із творчою лабораторією, диференціюємо заходи, спрямовані на підготовку та проведення атестації педагогічних працівників.
Для вчителів, які атестуються на встановлення І та II категорії
1. Консультації:
- Аналіз та самоаналіз уроку
- Вибір доцільних методів і прийомів навчання
- Раціональне використання часу на уроці
- Оптимальність структури уроку
- Як підтримати дисципліну учнів
- Шляхи професійного зростання вчителя тощо.
2. Співбесіди:
- Опрацювання методичної, фахової літератури
- Рівень обізнаності з нормативними документами
- Труднощі у спілкуванні з учнями
- Підготовка до проведення відкритих уроків та заходів
- Індивідуальні проблеми професійного зростання.
3. Робота в парах: наставник стажер.
4. Участь у проведенні педагогічних читань.
5. Діагностика труднощів.
б. Відвідування уроків досвідчених учителів з подальшим їх обговоренням.
7. Відкриті уроки та позакласні заходи.
Для вчителів, які атестуються на встановлення вищої категорії, присвоєння звання
1. Звіт учителя на робочому місці.
Аналіз роботи з поповнення матеріальної та методичної бази шкільного кабінету.
2. Звіт про роботу над проблемою.
Рекомендації до проведення
. Як виникла думка про роботу над даною темою?
. Скільки разів і в яких класах перевірено дану проблему?
. Ваші напрацювання, висновки.
. Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах.
. Чи поширювали результати роботи серед колег? Яким чином?
. Яку літературу використали?
. Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішено?
3. Творчий звіт учителя.
Рекомендації до проведення
. Відкриті уроки.
. Виставка дидактичних, методичних матеріалів, підготовленихучителем.
. Виставка творчих та наукових робіт учнів з предмета.
. Огляд кабінету, в якому працює учитель.
. Самоаналіз роботи вчителя за звітний період.
4. Творчий портрет педагога (під час узагальнення досвіду вчителя).
Рекомендації до проведення
Під час підготовки до проведення заходу вчителі отримують завдання - вивчити досвід колеги, якого представляють, зібрати цікаві факти його професійної біографії. Готують свої виступи учні. Педагог, який атестується, розкриває секретитворчої лабораторії, розповідає про свої професійні знахідки, спостереження. Під час підготовки сценарію можуть бути використані фото- та відеоматеріали, відгуки дітей, колишніх учнів.
Об'єднує вчителів, що атестуються, проведення таких заходів:
1. Методичний ринг "Сучасний урок: яким йому бути?"
2. Круглий стіл, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи кожного вчителя "Наші досягнення та проблеми".
3. Декада інноваційного уроку.
4. Дискусія "Вчитель і учень: проблеми спілкування".
Крім того, здійснюючи управлінську діяльність шляхом атестації, дирекція школи скеровує вчителів на активну участь у різноманітних заходах школи та міста, в роботі школи молодого вчите-ля, підготовку до виставки педагогічних технологій, участь у конкурсі "Вчитель року", підвищення кваліфікації.
Використовуючи стимуляційну та мотиваційну функції атестації, дирекція школи намагається здійснювати управлінську діяльність на

 
 

Цікаве

Загрузка...