WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

методичних об'єднань
5 Проведення контрольних зрізів знань (назва розділу чи теми навчальної програми, класи) Тecтyвання, усне опитування ЗДНВР, Керівники методичних об'єднань
6 Перелік тем бесід з учителем (питання самоосвіти, самоаналізу й аналізу відвіданих занять, стану виховної роботи в класі, в якому вчитель - класний керівник) Бесіда
ЗДНВР
7 Відвідування позакласних заходів з навчального предмета (назва заходу, тема) Спостереження, аналіз Керівники методичних об'єднань
8 Відвідування заходів з виховної ро6оти (назва заходу, тема) Спостереження, аналіз
ЗДНВР
9 Відвідування заходів, спрямованих на роботу з батьками Спостереження, аналіз
директор
10 Перевірка навчальної документації
(перелік назв документів) Бесіда, аналіз, узагальнення Директор, ЗДНВР
11 Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивчення системи роботи вчителя Доповідна записка, проект наказу чи рішення педагогічної ради ЗДНВР
Таблиця 2
План і методи вивчення системи уроків учителя
№ Зміст перевірки
Методи і форми перевірки
1 Ознайомлення із загальною підготовкою вчителя: науковою,
психолого-педагогічною, знання програми та пояснювальної
записки, спеціальної літератури з досліджуваної теми
Бесіда з учителем
2 Підготовка вчителя до вивчення теми. Лабораторія вчителя, елементи наукової організації праці. Якість календарно-тематичного та поурочного планування
Ознайомлення з планами
3 Відвідування всіх уроків з досліджуваної теми. Спостереження в ході уроків таких моментів:
3.1 Психологічний режим. Мобілізаційний початок уроку. Емоційний настрій учнів і його підтримка протягом усього уроку. Система стимулювання вчителем пізнавальної активності учнів, Їхньої навчальної праці й старанності. Намагання вчителя допомогти учням; підтримання інтересу до навчальної праці, до уроку. Виховання на уроці. Культура спілкування. Стиль і тон під час спілкування з учнями. Контакт із класом. Запобігання втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя та учнів Спостереження на уроках, бесіди з учнями
3.2 Зміст навчання на уроках. Відповідність змісту навчання вимогам програми (повнота); науковість, систематичність та послідовність матеріалу; його доступність. Встановлення міжпредметних зв'язків.
Зв' язок навчання з сучасністю, з життям; використання краєзнавчого матеріалу
Спостереження на уроках, бесіди з учнями
3.3 Методи і прийоми роботи вчителя та учнів на уроці.
Методи вивчення нового матеріалу; методи закріплення вироблених умінь і навичок; методи і прийоми перевірки та оцінки знань учнів; використання на уроках методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів (проблемне
навчання, пошуково-дослідницький метод тощо); керівництво на уроці розумовою діяльністю учнів, навчання Їх на високому рівні складності; місце й питома вага самостійних і творчих робіт учнів на уроках; якість їх
використання; елементи наукової організації праці вчителя та учнів на уроці Спостереження, аналіз планів проведення уроків, вивчення системи письмових робіт учнів
3.4 Обладнання уроків. Ефективність використання наочності, ТЗН; їхній
характер (ілюстративний, пошуково- пізнавальний) Спостереження уроків, інформація лаборанта
3.5 Система домашніх завдань. Характер завдань. Диференційований підхід
до визначення завдань. Зв'язок із життям, працею, краєзнавством.
Запобігання перевантаженню учнів домашньою роботою Спостереження, аналіз класного журналу й зошитів учнів; бесіда з учнями
3.6 Система перевірки та оцінювання знань учнів. Методи перевірки
домашньої роботи Спостереження, бесіда з учителем
3.7 Озброєння учнів навичками самоосвіти. Самостійне набуття знань на
уроці; робота з книгою, підручниками, посібниками. Складання плану тез;
конспектування; підготовка рефератів, доповідей, рецензій Ознайомлення з розробками, пам`ятками для учнів; бесіди з учнями
3.8 Використання різних типів уроків у системі вивчення теми.
Різноманітність структури уроків, Їх чітка організація. Запобігання
шаблону в композиції та структурі уроків, у виборі типів уроку Спостереження, бесіда з учителем; детальне ознайомлення з тематичним планом
3.9 Реалізація на уроках дидактичних принципів навчання Цілеспрямоване спостереження
3.10 Виконання єдиних вимог, встановлених у школі Спостереження, аналіз журналу; зауваження чергових у школі
3.11 Санітарно-гігієнічний режим на уроці Аналіз санітарного журналу; бесіда зі шкільним лікарем, черговим класом
3.12 Дотримаиня вчителем технологічних вимог ведення уроку.
Організація робочого місця вчителя та учнів. Чітка організація діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку й на уроці загалом. Завершеність усіх навчальних операцій. Поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи учнів на уроці. Диференційований підбір завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів для кожногo етапу уроку. Встановлення зворотних зв'язків у ході уроку. Неперервний коmpоль і самоконтpоль, залучення учнів до взаємоконтpолю. Оптимальний для кожногo учня темп і ритм роботи на уроці. Економія часу Спостереження
4 Якість уроків, їхня результативність: педaгoгічний задум уроку та йогo реалізація. Ступінь оволодіння учнями знаннями, вміннями й навичками; їхні глибина і міцність. Обсяг і якість засвоєного, зробленого (написаногo або розв'язаного), просування учня в розумовому розвитку, вихованні. Система письмових робіт учнів та якість їх виконання Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем
5 Організація вчителем позакласногo читання з предмета, що рекомендує вчитель; контроль та оцінка даної роботи
Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем
Здійснення управлінської діяльності
шляхом атестації
Атестацію педкадрів закладів освіти проводять відповідно до Закону України "Про освіту" (стаття 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого на-казом Міністерства освіти України №310 від 20.08.1993 р., та змін і доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти №419 від 01.12.1998 р.
На жаль, ознайомлення педпрацівників з нормативними документами про атестацію часто-густо не дає вчителям чіткого уявлення про те, на яку категорію чи звання вони можуть претендувати. Буває, що педагоги занижують або, навпаки, завищують свої можливості на даному етапі педагогі-чної діяльності.
Пам'ятка 1
Рівні результативності діяльностівчителя:
1. Репродуктивний: учитель може і вміє розповісти іншим про те, що знає сам.
2. Адаптивний: учитель уміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії.
3. Локально-моделюючий: учитель володіє стратегіями навчання, знаннями, вміння ми та навич-ками з окремих розділів курсу, вміє формулювати педагогічну мету, передбачати результат, за-безпечувати послідовне включення учнів у навчально-пізнавальну діяльність.
4. Системно-моделюючий: учитель володіє стратегіями формування в учнів потрібної системи знань, умінь та навичок зі свого предмета загалом.
5. Творчо-моделюючий:

 
 

Цікаве

Загрузка...