WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення системи роботи вчителя - Реферат

Вивчення системи роботи вчителя - Реферат


Реферат з педагогіки
Вивчення системи роботи вчителя
Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів.
Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере-вірку діяльності вчителя. Оскільки це велика за обсягом і значенням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учителів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учителів.
Водночас за наслідками вивчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному навчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі викладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ можна узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою чи напрямом.
Без вивчення СРВ неможливо:
. об'єктивно оцінити педагогічну діяльність учителя;
. у разі потреби допомогти вдосконалити систему його роботи;
. провести атестацію вчителя;
. вивчити перспективний педагогічний досвід учителя.
Результати вивчення СРВ узагальнюють у доповідній записці на ім'я директора школи, в наказі або заслуховують на засіданні педради, методичного об'єднання. Кращий досвід, виявлений під час вивчення СРВ, рекламують у методичному бюлетені.
Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або директор) вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчитель, усі інші нормативні та розпорядчі документи, що стосуються навчально-виховної діяльності вчителя; складає план та визначає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педагогічній проблемі, над якою працює школа); формує групу педагогів, яких залучає до вивчення СРВ (керівник методичного об'єднання, керівник школи ППД або творчої групи, до складу яких входить і даний вчитель, методично грамотні вчителі, які ефективно працюють).
Методи вивчення СРВ: спостереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу; вивчення навчальної документації, проведення контрольних зрізів знань учнів, бесіди з учителем і його колегами; анкетування батьків та учнів.
Під час вивчення СРВ:
1. Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Кожен урок учителя не потребує грунтовного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проаналізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати можливість побачити діяльність учителя в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчитель.
Доцільно також відвідати уроки (епізодично) в паралельному класі для порівняння психолого-педагогічних підходів учителя до класів із різним рівнем успішності; в старших та молодших класах - для виявлення вміння вчителя враховувати вікові особливості учнів під час вибору тих чи інших методів і форм роботи на уроці. Всього відвідують до 40 уроків, позакласних заходів з навчального предмета, виховних заходів у класі, де вчитель є класним керівником, масові заходи з батьками.
2. Вивчають класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.
Аналізуючи письмові роботи, необхідно встановити систему цих робіт, звернувши увагу при цьому на такі питання:
- Чи достатню кількість письмових робіт загалом проводить учитель і, зокрема, чи достатня кількість контрольних робіт?
- Чи достатньо приділено уваги письмовим роботам навчального характеру?
- Яке місце серед письмових робіт, які проводить учитель, займають роботи творчого характеру?
- Наскільки тексти письмових контрольних робіт відповідають вимогам навчальних програм відповідного класу?
- Чи виконують учні роботу над помилками?
Особисті навчальні документи та матеріали вчителя: поурочні плани, календарний план, матеріали з самоосвіти, дидактичний матеріал.
Кілька порад до вивчення документації:
. зіставляючи записи в класному журналі з навчальною програмою, календарним планом та поурочними планами, можна виявити стан виконання вчителем навчальних програм;
. на підставі вивчення записів у класному журналі можна отримати дані про систему контролю за знаннями учнів. Для цього слід звернути увагу на: кількість учнів, знання яких оцінені протягом уроку, періодичність перевірки знань учнів, наявність тематичного обліку знань, контроль учителя за успішністю слабовстигаючих учнів, обгрунтованість оцінок за чверть, наявність необхідної кількості контрольних, лабораторних, практичних робіт.
Аналізуючи поурочні плани. необхідно звернyти увагу на такі питання:
. наскільки правильно вчитель визначає мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну);
. чи правильно визначає обсяг навчального матеріалу;
. чи доцільно підібрано методи і прийоми роботи на уроці нарізних його етапах;
. чи є система видів самостійної роботи на уроці;
. чи враховано диференційований підхід до знань учнів на уроці;
. чи доцільно застосовано наочність на уроці;
. чи відповідає зміст та обсяг домашнього завдання нормам.
Аналізувати потрібно одночасно поурочні плани певної теми програми. Проводять контрольні зрізи знань учнів. По суті, якість навчальних досягнень учнів є вирішальним показником для оцінки роботи вчителя.
Якщо вчитель забезпечує грунтовні й усвідомлені знання учнів, уміння їх використовувати в нестандартних умовах, працювати самостійно, то якими б недосконалими не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно.
Проводять також бесіди з учителем, його колегами, керівниками методичного об'єднання або творчої групи, іншими членами адміністрації. Під час бесіди з учителем, систему роботи якого вив-чають, потрібно звернути увагу на такі питання:
. як працює над підвищенням своєї фахової й методичної кваліфікації;
. наскільки обізнаний із загальною культурою;
. бачення самим учителем системи в своїй роботі;
. чи може вчитель самості0нОдати оцінку своїй роботі.
у бесідах важливо виявити вміння вчителя критично аналізувати й оцінювати свою діяльність, помічати в ній позитивні й негативні сторони. Якщо людина може об'єктивно оцінювати свої про-фесійні якості та вміння, то шлях до самовдосконалення відкрити й для неї (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя
№ п/н Зміст роботи
Форми і методи
вивчення Кількість
годин
Дата Клас
Хто вивчає
1 Аналіз об'єктивних даних про вчителя
Робота з документами ЗДНВР
2 Вивчення навчально-матеріальної бази длявикладання предмета
Бесіда, аналіз
ЗДНВР
3 Відвідування та аналіз системи уроків (назва тем, які передбачено вивчати) Спостереження та аналіз
ЗДНВР
4 Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій
(назва тем, класи)
Спостереження, аналіз
Керівники

 
 

Цікаве

Загрузка...