WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

кредиту
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3.4.Методична карта уроку 1.
1. Актуалізація і мотивація знань та вмінь учнів.
Вступ (вчитель).
Згадайте схему кругообігу ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці. Аналізуючи його, ми дійшли висновку, що доходи домашніх господарств є витра-тами підприємців і доходи підприємців є витратами домашніх господарств. Така си-туація називається ринковою рівновагою. Але в реальному житті і домашні госпо-дарства і підприємства схильні до заощадження . Як же краще розпорядитися зао-щадженими грошима? ( їх можна зберігати в банку, довірчих (трастових) установах, інвестувати у цінні папери позичити комусь зберігати вдома...).
Основною метою власників грошей завжди є збільшення грошового капіталу. Світовий досвід свідчить, що існує значний попит на послуги банків.
Для того, щоб познайомитися з їх видами, уявіть, що вам необхідно скористатися ними в уявному банку "Вексель". "Працівники" банку ознайомлять вас із функці-ями-послугами банку; розкажуть про вартість цих послуг, оцінять спроможність заявників отримати кредит, використовуючи "кредитну істо-рію" клієнтів, а саме характер позичальника, здатність повернути борг і
капітал.
В ході пояснення учні роблять записи у зошиті основних понять теми.
2. Вивчення нового матеріалу.
"Директор". Банк "Вексель" в моїй особі радий вітати Вас! Запрошую позна-йомитися із послугами, котрі надає наш банк у рамках Закону України про банки та банківську систему. Банківська система України має таку структуру:
Національний банк України
комерційні банки спеціалізовані фінансово-кредитні
банки : посередники :
- іппотечні ( під зас- - інвестиційні фонди
таву нерухомості ) - трастові ( довірчі )
- інноваційні ( для товариства
нових технологій ) - страхові компанії
- споживчого креди- - пенсійні фонди
ту (кредити насе-
ленню)
Кістяк банківської системи - комерційний банк. Таким є і наш банк.
Комерційний банк - це установа, функціями якої є залучення коштів юридич-них і приватних осіб та кредитування суб'єктів господарської діяльності і громадян.
Інші установи - не є "банками", це є ощадні установи.
"Заступник директора": кожна названа структура виконує свої функції.
"Вчитель"
Функції Центрального банку:
1) Надання послуг комерційним банкам:
- депозитні (накопичення і зберігання вкладів);
- кредитні (надання позичок);
- постачання готівки (грошей);
- безготівкові перекази.
2) Фінансування державних витрат.
3) Проведення грошової політики.
4) Грошова емісія, тобто друкування грошей.
Функції комерційного банку:
1) депозитні; 8) брокерство;
2) кредитні; 9) страхування;
3) трансакційні депозити; 10) акредитив (кредитні листи);
4) факторинг; 11) інвестування;
5) лізинг; 12) консалтинг (консультації);
6) траст; 13) андеррайтінг (гарантування
7) обмін валюти; розміщення).
Давайте звернемося до наших "працівників" для роз'яснення цих послуг.
"Заступник директора "
(Історія банківської справи)
Людей, котрі позичали гроші в кредит, раніше називали лихварями. Історія лих-варства дуже цікава. Перші лихварі діяли вже тоді, коли навіть грошей не було. Стародавній грецький поет Гесіод, котрий жив у VII-VIII ст. до н.е., згадував про лихварів приблизно за 100-200 років до появи перших монетних систем в Елладі. Перші позички давалися натурою: зерном, тваринами. До речі, поняття поняття "да-вати в ріст" виникло саме тому, що лихвар позичав маленьке теля, а натомість йому повертали дорослого, тобто з натуральним приростом. Лихварі зазвичай працювали на ринках: брали гроші на зберігання, сплачували покупки від імені вкладників, переводили гроші до Інших місць, засвідчували торові угоди.
Життя лихварів було складним. Наприклад, за давньоримським законодавством вони вважалися безчеснішими і порочнішими за злодіїв. Якщо злодія штрафували на суму вдвічі більшу за вкрадену, то лихвар мав сплачувати штраф у розмірі, вчет-веро більшому з огляду на отримані відсотки. У місті Піза (Італія) рішенням міської общини лихварям було заборонено проживати на території міста, судді не мали права вислуховувати їхні скарги, а громадянам надавати притулок. У статуті міста Верони було записано, що лихварям вхід до міста заборонений. У Голландії їх не допускали до причастя. В деяких країнах громадянам заборонялося займатися лих-варською діяльністю. Тому значна кількість лихварів була іноплеменниками та іно-вірцями.
Згодом до лихварської діяльності залучилося духовенство. У Греції першими банківськими установами були храми. На Русі до нашестя татаро-монголів найбі-льшими "банками" вважалися собор Святої Софії у Новгороді, Кирило-Білозеоський та Юр'євський монастирі. На території Європи лихварські операції здійснював здебільшого орден Тамплієрів (Храмовників).
Заборони не могли завадити поширенню банківської діяльності. Розвиток гос-подарства й саме життя вимагали визнання і поширення банківських операцій. Роз-глянемо найпоширеніші з них.
Працівник відділу депозитів
Звертаючись до банку, клієнт має на меті зберегти свої гроші, збільшити їх кіль-кість, полегшити і прискорити платіжний обіг. Для цього він може відкрити різні види депозитних рахунків: строкові й безстрокові, платні й безплатні, відсоткові й безвідсоткові. Депозитом у практичній діяльності називають вклади клієнтів. Ба-нки також можуть допомогти в обслуговуванні різних операцій (лізингових, посе-редницьких, консультативних, довірчих тощо) та зберіганні цінностей.
Ти чув, що "гроші можуть робити гроші". Наприклад, у тебе є 10 тис. грн., які тобі деякий час не знадобляться. Тому ти можеш звернутися до банку і відкрити в ньому ощадний депозит. Власнику ощадного вкладу видається ощадна книжка, в якій реєструють усі операції за рахунком. Сучасна ощадна книжка може мати елек-тронний вигляд.
Вкладаючи свої гроші, ти надаєш банку можливість певний^ час користуватися ними, за що отримуватимеш від банку певну премію -депозитний відсоток. Розмір премії залежатиме від суми вкладу та його терміну. Для банку дуже важливо знати, на який час ти залишиш в ньому гроші. Йому вигідно, щоб гроші залишалися яко-мога довше, тому він заохочує таких вкладників більшими відсотковими ставками.
Консультант від "Промінвестбанку".
Ощадні депозити можуть бути до запитання або строковими. Основна

 
 

Цікаве

Загрузка...