WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

є проведення економічних ігор. Гра, як метод навчання, дозволяє ніби насправді пережити певну ситуацію. Це один із дійових способів повернути навчання лицем до конкретної людськоїпрактики. У грі втілюється основна формула педагогічної творчості: первісне абстрактне знання перетворюється на конкретне переживання. Тут формується співпричетність, співпереживання та самооцінка. Гра - це насамперед дія. А у житті - це запорука успіху, адже мало кого цікавить, як людина знає теорію, мають значення тільки її дії в різних ситуаціях.
У практиці економічної освіти найбільщ відомі ділові ігри, тренінги, аналіз ситуацій, розробка колективних проектів у малих групах, методика колективного планування курсу, організаційно-діяльнісні ігри тощо.
2.3. Оцінювання і контроль, самостійна робота та рекомендована література.
Навчання - це самоосвіта, яка грунтується на самостійній роботі учнів. А завдання вчителя - розвивати здібності дитини, визначати напрямки самостійної діяльності: вчити так, щоб навчити діяти. Це особливо актуально для економічних знань, оскільки вони мають стати складовою життєвої практики людини.
Форми самостійної праці учнів дуже різноманітні: робота з матеріалом підручника, реферування проблемних ситуацій, робота з кон-спектом-схемою, аналіз виробничих ситуацій, виконання індивідуальних завдань, побудова "дерева цілей", розв"зування задач, складання завдань за темами, робота з ЕОМ тощо.
Для самостійної праці використовується така методична література: робоча програма, методичні вказівки, конспекти-схеми лекцій, розроблені викладачем, методичні вказівки до навчально-методичної гри. Але при підготовці до занять учням необхідно, крім рекомендованої літератури , використовувати іншу.
Невід"ємним елементом вивчення економічної дисципліни є органі-зація контролю і оцінювання знань учня.
Контроль включає в себе: перевірку - виявлення знань, умінь і навичок; оцінювання - вимірювання знань, умінь і навичок; облік - фіксування результатів оцінювання у вигляді оцінок у класному журналі або щоденнику.
Контроль має стимулювати розвиток учнів, а для цього необхідно враховувати рівень їхнього розвитку. Надміру високі вимоги гальмують розвиток, занижені - не активізують розумової діяльності. Тому треба серйозно підходити до вибору оптимального методу контролю. З-поміж таких виділяють:
- традиційний (2-3 контр. на семестр),
- традиційний зі збільшеною частотою (5-8 контр.),
- програмований зі звичайною частотою,
- програмований зі збільщеною частотою,
- традиційний, без орієнтації викладача на самостійну роботу студентів,
- з використанням такої орієнтації,
- програмований, коригуючий з орієнтацією на самостійну роботу студентів.
Процес оцінювання є способом контролю як за навчальною діяльністю учнів, так і за педагогічною діяльністю. Оцінка є важливим сти-мулюючим фактором, що відбиває характер відносин викладача і учня. Це виявлення позитивного або негативного ставлення викладача до результатів діяльності учнів. Вони можуть проявлятися як у формі посмішки чи догани так і у вигляді відмітки (1-5 або 1-12).
Дуже поширеною формою навчання, контролю та оцінювання знань є тест. Він є дуже простим, швидким і зручним видом перевірки знань як для учнів, так і для викладачів. Хоча розробка тесту і потребує затрат часу більше, ніж формулювання декількох питань для контрольної роботи, але він є значно простішим при оцінюванні і дозволяє оперативно перевірити знання не по окремому питанню, а з усієї теми дисципліни, або навіть і з цілого курсу.
Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми
3.1. Місце теми "Фінансові установи, їх функції" в програмі курсу "Основи економіки" та її актуальність.
Тема, що включає визначення та місце фінансових установ в системі кругообігу грошей в суспільстві є беззаперечно важливою та досить цікавою для викладення ще в школі, як правило вона вивчатся після визначення грошей та їх функцій, з метою формування в учнів уявлення про механізм функціонування грошового обороту та його нарощування. Основна увага повина прибілятися саме такій установі, як банк. Вона є центральним гравцем в цій системі і мабудь самим відомим. Перші поняття про банківські установи у підлітків формуются ще з дитинства, але як правило вони є досить примарними та романтичними та не мають нічого спільного з реальністю. Тому існує необхідність надання першочергових знань з цієї теми ще до моменту вибору професії. Важливим моментом є також розкриття такого поняття, як кредит, що зумовлено поширеністю його використання в суспільстві - всім відоме таке поняття як споживчий кредит, тому що чимало побутової техніки, що є дорогою, купуєтся через нього (якщо розглядати цю категорію через призму домашнього господарства), а про необхідність його у великому бізнесі годі й говорити.
3.2 План конспект уроку
Мета:
1. Ознайомити учнів із банківською системою України та США.
2. Визначити ті функції, які виконують сучасні банки.
3. Навчити учнів обчислювати простий і складний відсоток, спілкуватися з працівниками банку з метою отримання необхідної інформації, знаходити і аналізу-вати її перш ніж скористатися послугами банку.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма проведення уроку: ділова гра.
Обладнання кабінету: Оформлення з елементами інтер'єру комерційного банку. Окремі столи із відповідною табличкою "надають" певні банківські послуги. Учні, що за цими столами, є "працівниками" банку, а бейджики вказують на їх "посади" та прізвища. Решта учнів - клієнти банку "Вексель".
На дошці: вивіска - банк "Вексель", тема та план уроку, домашнє завдання, схе-ма банківської системи України, функції комерційного та центрального банків, схе-ми-малюнки, чекові і кредитні книжки, телефонні та дисконтні картки, схема кру-гообігу ресурсів доходів і грошей в ринковій економіці, критерії про вирішення на-дання кредиту клієнтам банку, схема ФРС, схема лізингу.
(Вчитель виконує роль "американського банкіра", який знайомиться з банків-ською системою України).
План
1. Поняття про банк та банківську систему.
2. Функції банків або які послуги надають банки своїм клієнтам.
3.3. Модель засвоєння бази знань
Групи та елементи бази знань теми Рівні засвоєння
Репродукти-вний Алгорітмі-чний Тво-рчий
1. Терміни і поняття
- фінансові установи
- банк
- Комерційний банк
- Емітент
- Кредит
- Гроші
- Готівка
- Бартер
- Процент
- Інфляція
- Рахунок
- Депозит
- Фінансово-кредитні по-середники
- Брокер
- Страхування
- Позичковий капітал
2. Теоретичні знання
- види фінансових установ
- взаємозв'язок між ними
- Кредит, як категорія
- Функціонування та оде-ржання

 
 

Цікаве

Загрузка...