WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

вивчають "Основи економічних знань" чи
профільний спец курс по економіці не є виробниками матеріальних благ, тому мотивація до пізнання і засвоєння економічних знань з них нижча. Понятя про заробіток в них, в основному, пов"язане із "романтичним" здобуванням коштів посередницького ( купив дешевше - продав дорожче ), а часом і кримінальною (рекет ) діяльністю .
Отже, викладаючи учням " Основи економічних знань", необхідно на доступних ( на рівні підлітків ) прикладах пояснювати, як заробляються гроші, що таке посиредницька діяльність, в чому її складність і необхідність, які знання та інтелект необхідно мати, які енерго - і матеріальні витрати необхідні при цьому. " Пусковим механізмом" для проведення такого заняття може бути розповідь учнів про те, як вони займаються "бізнесом" .
Викладаючи в школі, слід врахувати рівень знань учнів, загальний словниковий запас понять ( категорій ) сама економічних. Для більшого зацікавлення і, враховуючиреально існуючий мовний "сленг" в юнацькій субкультурі, можна для початку курса для скорішої адаптації до економічних термінів вживати такі слова, наприклад, "навар" - чистий прибуток і т.д.
У підлітків також зростає здатність планувати і передбачати. Мислення на рівні формальних операцій можна охарактеризувати як процес 2-го порядку. Мислення 1-го порядку виявляє і досліджує зв'язки між об'єктами. Мислення 2-го порядку містить у собі думки про думки, пошук зв'язків між відносинами і маневрування між реальністю і можливістю (Inhelder, & Piaget. 1958). Власне, трьома істотними властивостями підліткового мислення є:
1. Здатність враховувати всі комбінації перемінних при пошуку рішення проблеми.
2. Здатність припускати, який вплив одна перемінна зробить на іншу.
3. Здатність поєднувати і розділяти перемінні гіпотетико-дедуктивним способом ("Якщо є X, те відбудеться Y") (Gallagher, 1973).
Отже завдання для учнів цієї вікової групи повинні бути такими, які б давали змогу, кожному виділитися і продемонструвати свій інтелект. Повинні застосовуватися активні методи навчання: аналіз конкретної ситуації, дискусія, ділова гра.
Узагальнюючи все сказане можна зробити висновок, що обрана група досить складна для викладання економічних категорій з погляду самого подання матеріалу, з причини неоднозначності сприйняття його учнями. Та потребує підготовки викладачів високої кваліфікації чого, на жаль, не має в Україні. Саме в цей момент повина формуватися основа економічного мислення, яке потрібне кожному члену суспільства в умовах ринкової економіки.
Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни.
2.1. Мета курсу, його задачі
Курс "Основи економічних знань" є основоположним в економічній освіті і дає уявлення про основні категорії, що вивчаются цією наукою.
Мета курсу - дати випускникам елементарні економічні знання, ознаьомити їх зі складними проблемами ринкових відносин для визначення свого місця і ролі в розбудові суверенної України.
При вивчені курсу "Основи економічних знань" існують вимоги до знань та вмінь учнів:
Учні повинні знати:
" Що вивчає економічна теорія та яке її місце у житті суспільства вцілому;
" Що таке процес виробництва, обміну, розподілу;
" Економічний зміст поняття "земля", "праця", "капітал", "здатність до підприємництва";
" Що таке обмеженість виробничих ресурсів та які їх економічні наслідки;
" Різні економічні системи, бачити переваги та недоліки кожної з них;
" Що таке економічна система сучасної України;
" Загальне визначення ринку;
" Як ринок розподіляє ресурсиі доходи, визначає спрямованість виробництва;
" Що таке біржі, банки, служби зайнятості;
" Що таке заробітна плата, рента, процент, підприємницький дохід;
спільні завдання та прблеми країн, що переходять від адміністративної до ринкової економіки та особливості економіки України.
Учні повинні вміти:
" Визначити власне місце у вивчених економічних процесах;
" Давати класифікацію потреб, виходячи з власного досвіду споживання та спілкування у суспільстві;
" Порівнювати ресурсний потенціал України з потенціалом інших країн, обгрунтовувати необхідність його раціонального використання;
" Пояснювати явища економічної рівноваги, дефіциту, надлишку товарів;
" Зорієнтовуватись на ринку праці, визначитись у майбутній сфері працевлаштування;
" Скористатись послугами ринкових установ: банку, біржі, страхової компанії, служби зайнятості тощо;
" Керуючись знаннями про способи отримання доходів у ринковій економіці, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.
Курс "основи економічних знань" розрахований на 34 академічні години, з них 30 годин - на аудиторне вивчення і 4 години - на самостійне вивчення, та включає в себе 2 розділи.
2.2. Тематичний план. Форми організації навчання
Таблиця 1.
Розподіл академічних годин з курсу "Основи економічних знань".
Назва теми Годин
1 2
Розділ 1. Вступ до економічної теорії. 10
Тема 1. Об"єкт та мета економічних досліджень.
економічна теорія серед інших наук. 1
Тема 2. Економічні потреби, як джерело,
першооснова мотивації життєдіяльності людей.
Різноманіття, класифікація потреб. 1
Тема 3. Виробництво. Фактори виробництва
"земля", "праця", "капітал". 3
(На самостійне вивчення 1 година)
Тема 5. Обмеженість економічних ресурсів та
проблема економічного вибору . 2
Тема 6. Три типи економічних систем:
ринкова економічка, командна, змішана. 2
Тема 7.Сучасна економіка України.
підсумковий урок по розділу 1. 1
Розділ 2. Поняття ринкової економіки та
організації її функціонування. 18
Тема 1. Як ринок вирішує основні проблеми
економіки. 1
Тема 2. Попит і пропозиція - головні чинники ринку. 2
Тема 3. Ринкова ціна.

 
 

Цікаве

Загрузка...