WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів - Реферат

Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів - Реферат


Реферат з педагогіки
Диференційований та індивідуалізований підхід до учнів
Лише деально вивчивши психолого-педагогігчні особливості дитячого колек-тиву в цілому та кожного учня зокрема, педагог може знайти єдино правильний підхід у доборі та застосуванні режиму роботи на уроці та в позаурочних заходах. Під час викладу нового матеріалу, засвоєння і закріплення вивченого, при контролі якості опанування знаннями найдоцільнішими видаються такі режими:
учитель ? клас, учитель ? група учнів, учитель ? учень.
Послідовно втілюючи на практиці диференційований та індивідуалізований підхід, можна використати ще й такий режим роботи, як
клас ? учитель, група учнів ? учитель, учень ? учитель,
що найдоцільніше на уроках закріплення, узагальнення й систематизації, контролю та корекції знань, коли школярі вже мають достатньо знань, умінь і навичок, щоб працювати із тестами, брати участь у дидактичних іграх, літературних конкурсах, змаганнях тощо.
Диференціація й індивідуалізація навчання максимально забезпечують само-стійність учнів у роботі над навчальними, проблемними чи творчими завданнями, у розв'язанні різних за складністю питань. Рівень складності того чи іншого завдання залежить від визначення етапів завдань чи спрямовуючих, коригуючих дій учителя.
На уроках з української літератури використовуються, скажімо, такі завдання:
5 клас
10 клас
Для найслабших виразно прочитати твір (уривок); відповісти на питання до тексту виразно й емоційно прочитати поезію напам'ять
Для середніх пояснити рідковживані чи малозрозумілі слова назвати тематичний розряд твору, вказати ідейне спрямування його
Для найсильніших визначити головну думку твору (уривка); висловити своє ставлення до прочитаного визначити проблематику поезії; пояснити, які почуття вона викликала
Завдання ускладнюються поступово: від елементарних, репродуктивних до аналітико-синтетичних, проблемних і таких, які потребують особистісно-творчого підходу до сприймання опрацьовуваного тексту.
Під час узагальнення та систематизації програмового матеріалу з мови завдання теж можна індивідуалізувати:
7 клас
9 клас
На "4" - "6" визначити ряд однорідних членів; вказати, якими членами речення вони виступають переписати реченя, підкреслити його члени; визначити тип складно-підрядного речення
На "7" - "9" накреслити схему однорідних членів намалювати лінійну й просторову схеми
На "10" - "12" дібрати усно власний аналогічний приклад і пояснити пунктограму виконати повний синтаксичний розбір речення
Градація складності завдань логічно обумовлює і градацію в оцінюванні. Учні самостійно вибирають посильні завдання, а тому не виникає конфліктних ситуацій, пов'язаних з примусовим розподілом завдань різного рівня складності (а відтак і з оцінюванням). Оскільки кожне із завдань розраховане на певний час, учень, який обрав завдання із максимальною кількістю балів, але не вклався в термін, одержує відповідно знижену оцінку. Такий підхід не травмує психіку дитини, не принижує її людської гідності, а педагога убезпечує від мимовільної необ'єктивності у ставленні до учня.
Значну самостійність забезпечує використання карток з кольоровими позначками. Наприклад, червоний колір позначає завдання найвищого рівня складності, зелений - середнього, а жовтий - нижнього. Завдяки цьому вчитель економить час, розподіляючи картки між учнями. Розмічаючи дидактичний матеріал, учитель враховує два фактори: перший - при однаковому обсязі завдань різний рівень їх складності, другий - при завданнях приблизно однакового рівня складності різний їх обсяг.
Така диференціація дає можливість педагогові найефективніше використову-вати навчальний час, максимально індивідуалізуючи завдання як щодо складності, так і щодо обсягу.
Принцип поступового підвищення складності (від простого до скаднішого) при подачі програмового матеріалу дає можливість диференціювати завдання залежно від рівня підготовленості різних груп учнів: одне і те саме завдання, розраховане на групу школярів середнього рівня підготовленості й сприймання, можна відповідно спростити, знизивши оцінку за виконання на бал, або усклад-нити, піднявши її на бал.
9 клас
Конкурс на найкраще речення у фольклорному стилі із підрядним обставинним порівнянням. Речення складаються усно.
Варіант 1
1. (…), (мов…).
2. (Начебто…), (..).
3. (…), (нібито…). Варіант 2
1. (Ніби…), (…).
2. (…), (немовби…).
3. (Наче…), (…). Варіант 3
1. (…), (як…).
2. (Мовби…), (…).
3. (…), (неначе…).
Умова: 1 речення - "5"; 3 речення - "8"; найкраще 1 речення - "11". (3 хв.)
11 клас
Завдання-гра "Хто найвправніший редактор?" (усно відредагувати речення). (3 хв.)
1. Нам ніщо не мішало зустрітися тут в другий раз.
2. Повертаючись додому, хвіртка виявилася зачиненою, і мені прийшлося йти городами.
3. На літературному вечорі приймали участь поети і письменники різних поколінь.
Умова: 3 речення без помилок або з однією помилкою - "11"-"10"; 2 речення без помилок або з двома помилками - "9"-"7"; 1речення без помилок - "6".
9 клас
Завдання: намалювати (усно) портрет Чіпки Вареника.
На "6": схарактеризувати образ у загальних рисах.
На "9": намалювати детальний словесний портрет персонажа без цитатного

 
 

Цікаве

Загрузка...