WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українська школа кінця XIX — початку XX ст. - Реферат

Українська школа кінця XIX — початку XX ст. - Реферат


Реферат на тему:
Українська школа кінця XIX - початку XX ст.
Період кінця XIX - початку XX ст. характеризувався подальшою колонізацією українських земель, що входили до складу Російської імперії. Потреби капіталістичного виробництва, економіки, торгівлі, культури вимагали розвитку народної освіти. Проте зростаючі потреби Росії в освіті гальмувалися переслідуванням української школи, наступом на її демократичні здобутки. Це викликало громадсько-педагогічний рух, в якому активну участь брали вчителі, передове студентство, учнівська молодь, діячі науки та культури, просвітні організації, широка громадськість.
Подальшого розвитку набуває педагогічна думка, що має національно-демократичну спрямованість. Естафету українських просвітителів середини та другої половини XIX ст. переймають М.С. Грушевський, І.Я. Франко, Леся Українка, С.Ф. Русова, І.М. Стешенко, М.М. Коцюбинський, П.А. Грабовський, C.B. Васильченко, Т.Г. Лубенець та ін., ідеї яких значно посилили національно-визвольний рух українського суспільства, зокрема у змаганнях за національну освіту та школу.
Початкові школи на терені України кінця XIX ст. Характеризувалися тим, що були у підпорядкуванні різних міністерств та відомств, приватних осіб, окремих організацій. На початок 1897 р. в українських губерніях діяло 13 424 початкові школи, в яких навчалося 703 670 учнів. Ці школи розподілялися за відомствами так (табл. 1):
Таблиця 1. Розподіл шкіл в Україні за підпорядкованістю
наприкінці XIX ст.
Школи Кількість, од. Кількість учнів
Міністерства народної освіти 5 349 338 326
церковно-приходські 8 061 314 452
інших відомств 14 892
Проте, незважаючи на різну підпорядкованість, зміст освіти в них майже не різнився і визначався принципами православ'я, самодержавства, становості, класової, національної та статевої нерівності. До того ж мережа шкіл була нерозвиненою, значна частина дітей не могла навчатися у школі. Наприклад, у Валківському повіті Харківської губернії (теперішні Балківський, Нововодолазький і частина Харківського району) у 270 населених пунктах зовсім не було шкіл, а тому понад 7 тис. дітей у 1913 р. тут не навчалися і понад 2 тис. вибули зі шкіл через віддаленість. Дуже великим був відсів учнів з інших причин. Тільки протягом 1914/15 навчального року зі шкіл губернії вибули 16 тис. учнів, тобто 13 % їх загальної кількості. Через "тісноту приміщень" і брак вільних місць у 1911 р. в губернії було відмовлено 16,5 тис. дітей, у 1912 р. - 28 тис., а у 1915 р. - 29,5 тис. У середньому в губернії протягом багатьох років закінчувало школу не більше 10 % учнів.
Початкова школа складалася з одно- та двокласних і вищих початкових училищ.
В однокласних початкових школах учні вивчали закон Божий, церковнослов'янську грамоту, російську мову (граматика, письмо, читання), арифметику, співи. При вивченні російської мови мало місце пояснювальне читання, на якому учні одержували елементарні відомості з історії, географії та природознавства.
Не набагато кращим було також становище і в початкових класах земських шкіл, де мали місце неоднакова кількість навчальних тижнів, дискримінація дівчаток (з різних причин) і надзвичайно великий (подекуди катастрофічний) відсів на кінець року. Наприклад, проаналізуємо навчальну діяльність у Гусарківській школі (с. Гусарківка, Олександрівського повіту Катеринославської губернії, нині Куйбишевського району Запорізької області) (табл. 2).
Таблиця 2. Навчальна діяльність у Гусарківській школі
Навчальні
роки Початок
занять Кількість учнів на початок навчального року Кількість учнів на іспитах*
хлопчиків дівчаток
всього 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
1881/82 84 11 12 13
1885/86 Жовтень
86 9 95 44 х
7 д 18 х
1 д 24 х
1 д
1891/92 49 30 8
1893/94 82 12 94
1894/95 18
жовтня 75 10 85 9 х
2 д 6 х
1 д 3 х
-
1904/05 18
вересня 104 35 136 Всього на іспитах було 102 хлопчики і 27 дівчаток
1907/08 17
вересня 102 13 115 16 х
2д 50 х
- -
- 36 х
1 д
1908/09 2
жовтня 102 13 115 43 х
12 д 11 х
1 д 18 х
- -
-
1913/14 162 28 190 51 х
6 д 67 х
11 д 18 х
3 д 15 х

* х - хлопчиків; д - дівчаток.
Дещо краще було поставлено навчання в міських та залізничних школах. Тут використовувалися екскурсії на природу, до музеїв, на виставки; на уроках застосовувалися ілюстрації, демонстрації та інші методи навчання.
Вивчаючи арифметику, учні опановували чотирма арифметичними діями над цілими числами, ознайомлювалися з дробами, нумерацією, таблицями мір довжини, ваги, часу, з мірами поверхні й об'єму тіл, вчилися користуватися рахівницею. З метою розвитку логічного мислення та пам'яті учнів вчили усній лічбі, усному розв'язуванню складних задач тощо.
Рис. 1. Типова земська сільська школа колишнього Олександрівського повіту Катеринославської губернії
Складною була проблема змісту навчання. Наприклад, у Бальманській земській школі Олександрійського повіту Катеринославської губернії 1896 р. з історії вивчали такі теми: виникнення держави, хрещення Русі, монголо-татарське іго, Петро І, Катерина II, оборона Севастополя, падіння кріпосного права. З географії учні вивчали: сторони світу, компас, масштаб, гори, моря, ріки, народонаселення Росії; відомості про Катеринославську губернію та Олександрівський повіт.
Естетичне виховання забезпечувалося уроками церковних співів. Хоч цей предмет був обов'язковим, проте викладання його мало лише релігійну спрямованість, часто велося нефахівцями, що не сприяло розвитку в дітей естетичних смаків та уподобань.
Дещо вищого рівня знань учні набували у двокласних училищах. Тут вивчалися географія з короткими відомостями про явища природи, креслення і малювання. Крім елементарної грамоти, учні ознайомлювалися з синтаксисом, мало місце літературне читання.
На 1 січня 1915 р. в Україні діяло 21 104 початкових школи. У них навчалося понад 1,5 млн. учнів. 57,4 % шкіл були підпорядковані Міністерству

 
 

Цікаве

Загрузка...