WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійна характеристика та особисті риси педагога - Курсова робота

Професійна характеристика та особисті риси педагога - Курсова робота

студентами перебуває на рівні його сугестивної дії, оскільки заняття або лекції - творчість педагога.
Слід згадати про творче самопочуття викладача. За Станіславським, це така душевна і тілесне почуття актора на сцені, яка благотворно сприяє творчому процесу.
Творче самопочуття викладача ніколи не залишається безслідним. Воно проникає, впливає на почуття і свідомість студентів, переборює психологічні бар'єри, народжує творче сприйняття матеріалу і залишається не лише надовго в пам'яті, а й стає якоюсь мірою їхньою життєвою позицією.
У науковій психолого-педагогічній літературі виділяються такі компоненти творчого самопочуття викладача:
- зібраність, поглиненість вчителя головними завданнями заняття його пізнавальним виховним задумом; усвідомлення задуму цілей і завдань, які впливають на волю, розум і почуття, стаючи збуджувачем його творчості; усвідомлення задуму цілей і завдань впливають на волю, розум і почуття викладача, стаючи збуджувачем його творчості:
- уявлення викладачем усіх студентів і кожного ніби "зсередини";
- здатність контролювати себе, здійснювати самоаналіз.
Лекція викладача схожа на дію, і лектор повинен користуватись всіма засобами, доки він не відчує, що в думки слухачів проникла та ідея, яку він хотів до них донести. Викладачеві необхідно вміти говоритилогічно і послідовно, з правильними зупинками.
Велике значення під час спілкування викладача з аудиторією мають пантоміміка і міміка.
Пантоміміка - це рухи тіла, рук, ніг. Вона допомагає виділити головне, малює образ. Рівна хода, зібраність говорити про впевненість педагога в собі, в своїх знаннях. Водночас сутулість, в'ялість свідчить про внутрішню слабкість людини, невпевняність у собі. естетика тіла не терпить поганих звичок: покачування взад-вперед, переступання з ноги на ногу, звички триматися за спинку стільця, тримати в руках різні предмети, тощо. Жест викладача повинен бути органічним і стриманим, без різних змахів.
Міміка - мистецтво висловлювати свої думки, почуття, настрої, стани, діями м'язів обличчя. Жести, міміка, підсилюючи емоційну значущість інформації, активно впливають на слухачів. Широкий діапазон почуттів демонструє посмішка на обличчі викладача. Найвиразніші на обличчі людини очі ; '' Порожні очі - дзеркало порожньої душі".
Таким чином , у формуванні професійної майстерності необхідний тісний зв'язок теорії, методики і педагогічної техніки.
В справі оволодіння педагогічної майстерності важливі наступні положення;
- не можна вдосконалити свою педагогічну майстерність, не займаючись постійно вивченням власної методики, і навпаки, не можна вивчати методику, не ставити шляхи її вдосконалення ;
- не можна вдосконалити свою майстерність, не використовуючи досвід своїх колег;
- вивчення своєї методики і методики колег можливо лише при практичній діяльності;
- по-справжньому можна вивчити методику свого колеги, лише допомагаючи йому;
- не можна вдосконалити педагогічну майстерність з орієнтацією на "чорний ящик";
- вдосконалення і самовдосконалення викладача не має меж.
Література.
1. Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Зб. наук. праць. -К., 1993. - 240 с.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХ1 ст.).- К.,1994.-61с.
3. Концепція національного виховання // Рідна школа.-1996.- №5.
4.Концепція безперервної системи національного виховання. - К.: Освіта, 1994.
5. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн та інші. - К.: Вища школа, 1997.- Розділи 1-3.
6. Основы педагогического мастерства / И.А.Зязюн и др. - Москва: Просвещение, 1989.- Гл. 1-3.- С.126-134.
7. Макаренко А.С.Сочинения в семи томах. - Москва, 1957.
8. Сухомлинський В.О. Вибр. твори в 5 т.- К., 1976-1977.
9. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. Бесіда 1. Основні проблеми творчої праці вчителя .// Вибр. твори в 5 т.- К.,1976. - Т.4. - С.414-446.
10. Сухомлинський В.О. Людина неповторна. .// Вибр. твори в 5 т- К.,1976. - Т.5. - С. 85-102.
11. Балл Г.О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці // Психолого - педагогічні проблеми професійної освіти. - К., 1994. - С. 98- 100
12. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования.- К., 1997. - 153 с.
13. Барбина Е.С. Педагогическое мастерство - искусство и наука быть человеком. - К., 1995. - 105 с.
14. Барбіна Є.С. Гуманізація освіти. Навчально-методичний посібник. - Херсон, 2001. - 60 с.
15. Барбина Е.С. Теоретико - методологические основы профессиональной подготовки будущих учителей. Научно-методическое пособие. - Херсон, 2001. - 70 с.
16. Біленко Л.В., Сисоєва С.О. Вивчаємо творчу діяльність педагога // Рідна школа.-1993.- №11-12.
17. Бутенко В.Г. Способи самореалізації особистості // Особистість педагога : Розкриття можливостей. - К.,1995. - С.28.
18. Бутенко В.Г. Естетичні орієнтири педагогічної праці // Етноестетика праці вчителя. - К., 1995. - С.7-12.
19. Бутенко В.Г.Формирование педагогического мастерства учителя. - К., 1991. - 72 с.
20. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні новації і школа майбутнього // Рідна школа.-1994.- №8.
21. Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель - властитель дум. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1991.- 174 с.
22. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - Москва: Знание, 1980.
23. Загвязинский В.И.Педагогическое творчество учителя. - Москва, 1987.
24. Кан-Калик В.А., Никандров А. С. Педагогическое творчество.- Москва: Педагогика, 1993.
25. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. - Москва, 1990.- С.63-104.
26. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. - Москва,1992. -С.83-92
27. Майборода В.К. Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Рідна школа. - 1993.- №9.- С.33-34.
28. Оконь В. Введение в общую дидактику. - Москва, 1990.
29. Проблема особистості вчителя та його фахової підготовки: Зб. наук. праць / За ред. М.Б. Євтуха. - К., 1994. - 116 с.
30. Руденко Ю. Д. Національне виховання: відродження і перспективи // Педагогіка і психологія.-1994.-№1.
31. Симонов В. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. - Москва, 1995.
32. Сисоєва В.М. Пріоритет - науково - педагогічна творчість // Рідна школа. - №5.-1994.
33. Стельмахович М.Г. Педагогіка життя. - К.: Знання, 1980. - 48 с.
34. Федяєва В.Л. Принципи організації неперервної педагогічної освіти// Матеріали міжвузівської науково- прктичної конференції з проблеми удосконалення підготовки вчителя. - Херсон , 1995. - С.141-142.

 
 

Цікаве

Загрузка...