WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Подорож по сторінках улюблених казок - Сценарій

Подорож по сторінках улюблених казок - Сценарій


Cценарій
ВІКТОРИНА
На тему:
"Подорож по сторінках улюблених казок"
У Концепції загальної середньої освіти вказується на необхідність формування розгорнутої навчальної діяльності (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього є повноцінні мовленнєві уміння і навички, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, уміння виконувати нескладні творчі завдання, коли школяр постійно відчуває, що він цікавий як особистість кожному вчителеві.
Центральним аспектом цього є розвиток творчого мислення школяра, зокрема під час роботи над творчими вправами з мови та мовлення.
Така робота задовольняє наступні вимоги:
- реалізує пізнавальну потребу молодшого школяра, що ґрунтується на природних інстинктивних реакціях - "дослідницькій" та "ігровій"; потребу у враженнях, спілкуванні, самореалізації та само актуалізації;
- втілює єдність змістового, почуттєво-емоційного та операційонального в пізнавальній діяльності;
- відповідає основним критеріям: самостійності, гнучкості, ігровій комбінаторності;
- орієнтує не на результат, а на спосіб дії. Робота над творчими вправами здійснюється поетапно засобами дослідницьких, ігрових творчо-прикладних дій, у ході яких відбувається розвиток та діалектичне поєднання образно-асоціативного видів мислення. Цьому сприяє організація навчального процесу у вигляді ділової гри з елементами змагання, театральної дії. В основі ділової гри, - з розподілом ролей, вибором стратегії поведінки, планування дій, - лежить продуктивне спілкування вчителя з учнями і зокрема учнів між собою.
У процесі ж гри для кожного учня характерні певне напруження думки, вольових зусиль, вияв емоцій. Все це допомога гає дитині долати труднощі під час розв'язання певного творчого завдання, яке лежить в основі гри, підкріплює мотив досягнення і надихає на подальшу творчість.
Вирішуючи проблемну ситуацію, учень спирається на аналогію, яка поєднує предмети не за формою, а за змістом. Втручання вчителя у творчий пошук учня має бути обережним, зваженим, таким, що містить приховані підказки. Вчитель має спрямувати дитину на власні розв'язки, а не насаджувати свої.
Дитина має усвідомити сутність незрозумілого і знайти причинно-наслідкові залежності. Адже нова ідея виникає лише тоді, коли людина має певний запас знань і на тлі вже відомого може осягнути незрозуміле.
Для того, щоб стимулювати розвиток творчого мислення молодших школярів. Створюються зовнішні ігрові умови та формуються необхідні мислительні операції за допомогою спеціальних вправ. В іграх мозок дитини начебто тренує дійсно людську здібність - створити нові ідеї, конструкції, об'єкти, продукти, які удосконалюють вже досягнуте, конструюють щось принципово нове.
Творчі вправи передбачають формування вмінь переносити набуті навички в змінені умови, застосовувати їх у нестандартних обставинах, в уявних, умовно-реальних і природних ситуаціях. Працюючи над даною проблемою, я намагаюся використовувати творчий підхід до кожної дитини. Намагаюся на кожному уроці і в позакласних заходах використовувати творчі завдання, ігри, ребуси, кросворди, рольові ігри. Зокрема, на уроках української мови часто застосовую елементи з українських народних казок. Наприклад, фрагмент уроку тема якого: "Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова".
(Заздалегідь учні приготували костюми, пригадали казку "Ріпка" і саомстф6но поділили між собою ролі) Дід Андрушка.
Робота над деформованим прислів'ям.
Якпрацюєш, такімаєш.
(до слова працюєш підібрати споріднені слова)
Баба Марушка
Робота з підручником.
Вправа 61. Коментоване письмо.
(додаткові питання).
Дочка Мінка
Гра "ХТО? ЩО?"
(на сигнальній картці я показую склад наприклад:
БІ
Діти парами біля дошки записують одночасно слова назви - предметів).
білка бідок
дитина диня
Собачка Фінка
Фізкультурника
"З якої це казки...?"
(читаю уривки, учні називають назву казки)
Кицька Варварка
Словникова робота
Азбука, конструктор, пісня, іграшковий, родина.
(прочитати перші літери з останньої до першої і вийде назва нашої казки - "Ріпка").
Милка Сіроманка
Гра "Зачаровані слова"
БУРАІТНО
Такі уроки, на мій погляд, є ефективними. Більш того, дитина почуває себе вільно, вона активніша, проявляє своє я.
Проте, як засвідчує аналіз літературних джерел, більшість науковців розглядає творчу діяльність учнів, як вирішальний фактор у розвитку мотивації навчання.
Тим часом із цією проблемою тісно пов'язано чимало практичних питань педагогіки, зокрема таких, як формування у дітей позитивного ставлення до навчальної діяльності, до учнівських обов'язків та багато інших, які можна звести до одного: як пробудити в учнів бажання вчитися, прагнення набувати знання. Уміння, навички, іншими словами, як розвивати повноцінні мотиви навчання.
Правильно оцінюючи тенденції розвитку школи на сучасному етапі, В.Сухомлинський дійшов висновку, що основними напрямками вдосконалення методики навчання мають бути:
розвиток активності;
ініціативності;
самостійності учнів у навчанні;
розвиток творчого початку в розумовій праці, внесення в процес навчання (на уроці) елементів наукового пошуку, дослідження, більш широке використання проблемного навчання;
резервів колективних форм навчання у поєднанні з індивідуальним підходом до кожного учня;
раціональне використання технічних засобів навчання;
унаочнення;
удосконалення форм роботи з книгою на уроці.
Для вчителя дуже важливо постійно поповнювати арсенал методів, намагатися урізноманітнювати їх використання на окремих уроках.
Успішне оволодіння учнями змісту знань багато в чому залежить від умілого використання методів, які викликають високу пізнавальну активність учнів, методів, що забезпечують розливальний характер

 
 

Цікаве

Загрузка...