WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання фольклору у морально-естетичному вихованні школярів - Курсова робота

Використання фольклору у морально-естетичному вихованні школярів - Курсова робота


Курсова робота з педагогіки
Використання фольклору у морально-естетичному вихованні школярів
ЗМІСТ
Вступ
І. Теоретичні основи морально-естетичного виховання школярів.
Моральне виховання.
Естетичне виховання.
ІІ. Фольклор - джерело формування моральної поведінки та естетичних вражень школярів.
2.1. Дитячий фольклор та його жанри.
2.2. Фольклор у вихованні культури поведінки школярів.
2.3. Виховання усвідомлення краси слова засобами усної народної
творчості.
ІІІ. Можливості використання фольклору як могутнього засобу морально-естетичного виховання з точки зору педагогічного та наукового досвіду.
3.1. Історична роль фольклору у морально-естетичному вихованні школярів.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки.
ВСТУП
Процеси перебудови у сучасній школі, утвердження нової гуманістичної парадигми освіти ведуть до посилення культурологічної спрямованості, переорієнтації на формування духовності, ціннісних орієнтацій особистості, її творчий розвиток. Реалізація культуротворчої функції освіти передбачає цілеспрямоване використання надбань національної культури у навчанні і вихованні молодого покоління, а також у професійній підготовці вчителя до цієї діяльності.
Оптимізувати даний процес, на нашу думку, можливо за умови вирішення завдань:
- педагогічно обґрунтованого добору фольклористичного матеріалу (теоретичного й народнопісенного) на основі критеріїв науковості, професійної значущості та методичної доцільності;
- систематичного використання його як основи для навчальних вправ, інформативного та ілюстративного дидактичного матеріалу у навчально-пізнавальній, практичній, пошуково-дослідницькій та художньо-творчій діяльності з метою формування їхніх художньо-соціальних і професійних установок, спрямованості на педагогічну діяльність на основі пісенного фольклору, а також здобуття необхідних знань, умінь і навичок;
- методично доцільного добору організаційних форм і методів підготовки, які б відповідали її меті й змісту, ґрунтувались на матеріалі народнопісенної творчості.
З цією метою доцільно визначити комплекс навчальних дисциплін, викладання яких на міжпредметній основі сприятиме формуванню готовності вчителів та учнів до навчально-виховної роботи народнопісенними засобами і досягти координації й послідовності їх викладання. Можливість збагачення навчального процесу фольклористичною інформацією, раціонально дібраним і узгодженим теоретичним та ілюстративним дидактичним матеріалом фольклористичної спрямованості.
РОЗДІЛ І
Теоретичні основи морально-естетичного виховання школярів
1.1. Моральне виховання
Роль морального виховання в розвитку і формуванні особистості усвідомлювалася з давніх-давен. Багато хто з видатних педагогів минулого підкреслювали, що підготовка доброзичливої людини не може зводитися тільки до її освіти і розумового розвитку. І на перший план у вихованні висували моральне формування особистості. Відомий давньоримський філософ Сенека радив: "Навчи спершу добрим правилам моралі, а потім - мудрості, бо без перших важко навчитися останній".
Важливо забезпечити єдність моральності і знань, духовної культури і освіченості. Мораль є найдавнішою формою людської свідомості, яка становить сукупність норм, правил, принципів, що визначають поведінку людей, їх обов'язки один до одного перед суспільством, державою.
Наука про суть і зміст моралі, закони її виникнення. Розвитку та функціонування називається етикою. Етика є науковою про правильну поведінку людини або про добро і його здійснення як окрема наука вона вперше розроблена Аристотелем. Питання етики охоплюють поняття добра, етичних норм та ідеалів, мотивів етичних вчинків. З питаннями моралі тісно пов'язані поняття моральності та духовності.
Моральність - це відповідність поведінки людини нормам моралі. Духовність, або вища моральність, це те, що зв'язане з внутрішнім світом людини, її настроями, переживаннями, почуттями.
Зміст морального виховання складається з окремих напрямів морального виховання. Такими напрямами морального виховання є:
1) формування національної самосвідомості та патріотизму ;
2) виховання гуманності, доброзичливості, чуйності, ввічливості та тактовності;
3) виховання свідомої дисципліни, дисциплінованості, обов'язку та відповідальності;
4) виховання культури поведінки - це сукупність вироблених і перевірених досвідом способів організації повсякденного життя та спілкування людей. Культура поведінки включає:
а) виховання культури спілкування між людьми.
До уваги беруться такі якості людини як: ввічливість, тактовність, простота, скромність, точність, відповідальність, культура мовлення і жестів.
б) виховання культури поглядів, що включає виховання розумних потреб, виховання вміння поводитися вдома; повага до батьків, слухняність, участь у домашній праці.
в) виховання культури організації вільного часу, правильне поводження за столом, в гостях, чистота та охайність, вміння вибирати і дарувати подарунки.
г) культура зовнішнього вигляду - вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок.
5) здійснення правового виховання.
6) екологічне виховання.
1.2. Естетичне виховання
Естетичне виховання школярів - це формування здатності сприймати, розуміти і оцінювати прекрасне в житті, природі, мистецтві.
Естетичне виховання передбачає також формування вміння розуміти і сприймати комічне, трагічне, фальшиве, правдиве.
Складовими елементами естетичного виховання є: художня освіта, що являє собою процес засвоєння школярами певних знань, вмінь в галузі мистецтва. В тому числі і самодіяльного мистецтва. Художня освіта передбачає ознайомлення з творами мистецтва, з історією того чи іншого виду мистецтва. Вона допомагає краще сприймати та розуміти мистецтво. Другий важливий елемент естетичного виховання - художнє виховання, який являє собою процес формування у дітей художніх смаків, поглядів, уявлень, що дає змогу оцінювати, розуміти і любити мистецтво. Художнє виховання формує потребу в художньо-творчій діяльності, яка може реалізуватися в умовах школи, через участь дітей в спеціальних гуртках.
Естетичне виховання в своїй організації опирається на науку, що називається естетикою. Естетика 0 наука про прекрасне, яка використовує надбання національної і світової культури.
Важливими завданнями естетичного виховання є:
- виховання естетичних почуттів, смаків, художньо-естетичної культури;
- формування у школярів вмінь та навичок самостійної художньо-естетичної діяльності;
- розвиток мистецьких задатків, нахилів, інтересів;
- виховання любові і поваги до національної культури, мистецтва, традицій і

 
 

Цікаве

Загрузка...