WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основні завдання інформаційно-технологічної підсистеми дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців - Реферат

Основні завдання інформаційно-технологічної підсистеми дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців - Реферат

складову, без належного розвитку якої годі й думати про створення сучасної системи дистанційного навчання. Інформаційно-комунікаційна комп'ютерна мережа закладів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців має будуватись на базі локальних мереж регіональних підрозділів. Обов'язковість створення локальних мереж t регіональних закладах підвищення кваліфікації державних службовців викликане кількома чинниками, серед яких:
1) Необхідність колективного використання ресурсів комп'ютерної техніки, інформаційних баз даних та комунікаційних технологій, що значно дешевше ніж встановлення цих ресурсів на окремі робочі місця;
2) Необхідність дотримання єдиної конфігурації програмного забезпечення та навчальних засобів на всіх комп'ютерних робочих місцях, щовикористовуються в навчальному процесі, що забезпечує викладачеві керування навчальним процесом;
3) Можливість групового вирішення задач, що можуть використовуватись як в навчальному процесі (при проведенні практикумів), так і в науковій роботі, і в вирішенні організаційних питань (ведення електронного документообігу, обліку слухачів, кадрового та бухгалтерського обліку тощо).
Об'єднання локальних мереж до єдиної корпоративної мережі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців також є не дорогою даниною моді, а об'єктивною необхідністю керуємості системи освіти державних службовців, гнучкого та оперативного реагування закладів всіх рівнів в усіх регіонах України на вимоги часу до освіти. Для цього необхідно створити не сукупність окремих підключень до Internet локальних мереж регіональних підрозділів, а єдину, централізовано керуєму інформаційно-комунікаційну систему, чутливу до нових вимог навчального процесу та стійку до зовнішніх перешкод. При створенні такої системи має враховуватись можливість її подальшого розвитку та модернізації, збільшенню її потужності разом з ростом покладених на неї завдань.
Створення єдиної корпоративної мережі закладів підвищення кваліфікації державних службовців є необхідною умовою для створення та розвитку системи дистанційної освіти державних службовців в Україні. Без неї навчальні модулі, математичні моделі та навчаючи комп'ютерні програми, що розроблюються в Академії та її філіях, не доступні більшості державних службовців і не можуть бути використані для підвищення кваліфікації державних службовців на рівні районів, як це передбачене згадуваним вище Указом Президента. Отже час вимагає від системи підвищення кваліфікації державних службовців якнайшвидшого переходу на нові засоби та методи навчання, нові освітні технології.
Розглянемо можливу структуру системи дистанційної освіти, виходячи з функцій, що покладені на неї. Дистанційна освіта має зберігати всі досягнення в галузі очно-заочного навчання, додаючи особливості властиві комп'ютерним мережам. Для навчального процесу це перш за все інтерактивність, тобто оперативний взаємозв'язок викладач-слухач.
Ідеальною реалізацією такого зв'язку на відстані є відеоконференції. Технології відеоконференцій розвиваються дуже швидко, але високі вимоги цих технологій до комунікаційних мереж, швидкості передачі інформації суттєво обмежують їх використання.
Реальна система дистанційного навчання має бути доступна максимальні кількості користувачів мережі, тому на цей час використання відеоконференцій реальному навчальному процесі важко забезпечити. Принцип максимальне доступності є основним і реалізується як у зовнішньому інтерфейсі систем дистанційного навчання для спілкування з слухачами, так і у внутрішньому - для спілкування з викладачами та персоналом, що забезпечує роботу системи.
Основні функції Системи дистанційної освіти:
o забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами;
o формування та ведення каталогу інформаційних ресурсів;
o проведення тестування ( вхідного, проміжного та підсумкового;
o ідентифікація користувачів та їх структуризація за категоріями;
o забезпечення інтерактивного зв'язку слухача з викладачами та
адміністрацією Академії;
o забезпечення всіх категорій користувачів можливостями для виконання їх завдань;
o надання максимально повної інформації про порядок навчання для потенційних користувачів;
o забезпечення формування необхідних документів при вступі до Академії.
Можливо запропонувати таку схему структури категорій користувачів системи та їх можливостей. По відношенню до Академії всі користувачі розподілені на дві велик категорії: зовнішні та внутрішні.
Зовнішні користувачі - користувачі системи, що пройшли реєстрацію та мають повноваження для роботи з ресурсами системи. Внутрішні користувачі - це співробітники Академії, що забезпечують навчальний процес.
Користувачі Інтернет можуть отримувати доступ до ресурсів системи з двома цілями: навчання з тієї чи іншої програми ( або курсу); ознайомлення з матеріалами, за індивідуальним запитом.
Перша категорія - слухачі, друга - читачі електронної бібліотеки Академії. Принципова різниця між ними - це наявність або відсутність контакту з викладачем, можливості проходити тестування та можливості отримання документу про освіту після завершення роботи з системою.
Внутрішні користувачі системи можуть бути розподілені на три основні групи залежно від функцій, що ними виконуються. Викладач-співробітник Академії, що відповідає за зміст навчально-методичних матеріалів з його дисципліни в електронній бібліотеці. Крім того, викладачі відповідають на питання слухачів, пояснюють навчальні матеріали, на основі індивідуального підходу поглиблюють знання слухачів з окремих питань та перевіряють результати тестування зі свого предмету ( дисципліни ). Один викладач може вести кілька дисциплін.
Адміністратор навчального процесу - співробітник Академії, що забезпечує функції контролю за документальним оформленням навчання та регулює доступ користувачів до ресурсів системи. Адміністратор навчального процесу є центральною організаційною ланкою дистанційного навчального процесу, що забезпечує взаємодію користувачів з підрозділами Академії.

 
 

Цікаве

Загрузка...