WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології навчання (пошукова робота) - Реферат

Технології навчання (пошукова робота) - Реферат

формуванню почуття відповідальності за свою діяльність.
Технологія розвивального навчання дозволяє у молодшому шкільному віці сформувати здатності до самопізнання, самовдосконалення, саморозвитку. Застосування основних принципів технології дозволяє поступово, за час навчання в молодших класах набувати "вміння вчитись".
Таким чином, мета розвивального навчання полягає у формуванні в дитини здібностей з самовдосконалення, формування активного, самостійного творчого мислення, а значить - самостійного навчання.
В процесі розвивального навчання дитина не тільки отримує нову інформацію, а і осмислює її, застосовує в подальшому навчанні, що сприяє самовдосконаленню і становленню її як особистості. Найбільш ефективні методи: проблемні, дослідницькі, тобто такі, що сприяють розвитку творчого, критичного мислення та уяви.
Ідеї розвивального навчання активно впроваджує впрактику роботи шкіл області доцент кафедри педагогіки, проректор Івано-Франківського ШОПП Барабані О. Д.
Суть технології розвивального навчання можна передати словами китайської мудрості:
"Я слухаю - і я забуваю;
я бачу - я запам'ятовую;
я роблю - і я розумію".
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Нові інформаційні технології стають не тільки
головою рушійною силою прогресу, але й
потужним засобом навчання.
В.Кремінь
Під інформаційною технологією навчання розуміють таку модель навчально-виховного процесу, у якій мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання можливостей комп'ютерів та програмного забезпечення.
Основною метою нових інформаційних технологій є підготовка учнів до комфортного самопочуття в умовах інформаційного суспільства. Нові інформаційні технології передбачають:
o Інтенсифікацію навчання;
o Формування інформаційної культури учнів;
o Підготовку фахівців у галузі інформатики.
НІТ відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи.
Використання комп'ютера на інших уроках передбачає знання учителем принципів роботи комп'ютера, його можливостей, а також доцільності застосування комп'ютера при вивченні тих чи інших тем. Важливою умовою успішного використання комп'ютера на уроках є співпраця вчителя інформатики і вчителя предметника. Вчитель інформатики забезпечує технічний бік процесу навчання, консультує вчителя-предметника з питань програмного забезпечення.
Нові інформаційні технології можна поділити на два класи :
1. Технології навчання " один-на-один " - на цьому рівні відбувається персоніфіковане навчання учнів на окремих комп'ютерах, без використання електронної мережі;
2. Технології дистанційного навчання - навчання у віртуальному освітньому просторі, в процесі якого учні можуть перебувати на великих просторових відстанях і здійснюють інформаційний обмін як один від одного, так і від учителів, а також здійснюють інформаційний обмін за допомогою електронної мережі.
Комп'ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик, дає можливість реалізації індивідуального підходу до кожного учня.
ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ
"Саме суб'єктивне ставлення до мети діяльності,
присвоєння і прийняття цієї мети учнями і
педагогом у діловій взаємодії є першим
відправним пунктом у реалізації особистісно
орієнтованого навчання: нема мети - нема суб'єкта ".
С.Подмазін.
Особистісно орієнтовані технології однаковою мірою зверненні до виховання і до вихователя, їхніх особливостей і схильностей. Вихователі, має щоразу ніби заново будувати свої стосунки з вихованцем, особистісний момент утворює центр таких технологій. Особистісна позиція вихователя полягає в людяності, неутилітарності ставлення не лише до вихованця, а й до самого себе як особистості.
Наукові засади особистісно орієнтованих технологій розглядаються як психолого-педагогічні основи творчого розвитку учнів. Особистісний підхід потребує вбачати і в дітях, і в дорослих, залучених до освітнього процесу, неповторну унікальну особистість, постійно виявляти і підкреслювати її досягнення в цьому процесі, шляхетність почуттів та знахідок розуму, щоб кожен не тільки відчував особистісно і себе, і кожну іншу людину, а й поважав іншу особистість, її індивідуальність та неповторність незалежно від того, наскільки вона здається зрозумілою для оточуючих.
Особистісна позиція педагога полягає в гуманістичному ставленні до дитини як до найвищої цінності, як до мети, а не до засобу.
Особистісно зорієнтований навчально-виховний процес будується у формі співпраці вчителя з учнями за типом "дорослий-дорослий". Тут дорослий і дитина потрапляють у рівноправну позицію: дитина отримує можливість проявляти самостійність мислення, незалежність, здатність до вибору, тобто якості дорослого.
Особистісно орієнтований урок починається з визначення педагогічної мети, яка повинна стати особистою метою кожного учня. Прийняття мети учнями і педагогом у формі діалогу є першим відправним пунктом у реалізації особистісно орієнтованого навчання.
Основні етапи особистісно орієнтованого уроку (за С.Подмазіним):
I. Етап орієнтації про місце уроку в курсі, розділі, темі.
II. Етап цілепокладання.
o Визначення разом з учнями особистісно важливих завдань (що може дати цей урок учневі).
III. Етап проектування.
o Залучення учнів до діяльності через випереджувальні завдання, повідомлення, реферати, самостійні завдання;
o Складання плану очікуваної роботи.
IV. Етап організації виконання запланованої діяльності.
o Вибір учнями завдань і способів їх виконання;
o Робота в групах ми індивідуально;
o Фіксація пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, план, тези);
o варіативність у виборі домашнього завдання (диференціація за рівнем складності).
Методи психолого-педагогічної підтримки діяльності школярів: Заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань.
V. Контрольно - оцінювальний етап.
o Залучення учнів до контролю за ходом навчальної діяльності (парні і групові форми взаємоконтролю);
o Надання учням можливості порівнювати отримані результати зі зразком;
o Оцінювання.

 
 

Цікаве

Загрузка...