WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології навчання (пошукова робота) - Реферат

Технології навчання (пошукова робота) - Реферат

даних.
2. Формування гіпотез.
3. Розуміння логічних наслідків.
4. Збирання даних з метою перевірки гіпотез.
5. Аналіз, оцінювання та інтерпретація даних.
6. Оцінювання гіпотез крізь призму існуючих даних.
7. Формування узагальнення або висновку.
ДОСЛІДНИЦЬКА МОДЕЛЬ ЗА НЕЛЬСОНОМ
1. Визначення і формування суті проблеми.
2. Висунення гіпотез.
3. Збирання і оцінювання даних.
4. Перевірка гіпотези.
5. Передбачуваний висновок і прийняття рішення.
Матеріал підготувала:
О.Я.Мариновська, канд.пед.наук, доцент кафедри педагогіки ІППО
ІНТЕГРАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
(за О.Мариновською)
Інтегральний підхід до навчання нині не тільки актуальний, але й перспективний. Побудова предметного навчання за інтегрованим типом відповідає завданням особистісно-орієнтованого навчання, бо дає можливість виявити ставлення учня до навколишнього світу, що є для нього цілісним і багатогранним.
Традиційний предметний підхід до навчання передбачає поділ знань на гуманітарні, природничі та технічні галузі. У наш час стоїть питання не просто про набуття наукових знань учнями з окремих навчальних предметів, а про створення цілісної картини дійсності,. "образу світу".
Тому принципами інтегративної педагогічної технології є :
o Подача навчального матеріалу на інтегрованій основі;
o Формування цілісних знань школярів;
o Розвиток особистісного потенціалу школяра.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Створити оптимальні умови для розвитку та самореалізації школяра шляхом формування цілісних знань про виучуваний об'єкт, які служать основою творення "образу світу". Завдання:
o Розкрити особистісний потенціал учня;
o Формувати інтерес, реальні мотиви уміння;
o Стимулювати механізм самоактуалізації та самореалізації учня;
o Формувати особистість школяра , який зуміє провести у життя свою вільну і незалежну думку.
ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ
Інтеграція як зміст-технології передбачає пошук спільних платформ для зближення предметних знань та отримання нових на стику традиційних.
Бінарні навчальні заняття та інтегровані уроки нетрадиційні за формою про ведення. У їхній назві відображена сутнісна характеристика кожного з них, що полягає в " об'єднанні " зусиль учителів різних предметів (або інших фахівців), в інтеграції знань про певний об'єкт вивчення, здобутих засобами різних навчальних дисциплін.
Фахівці з інших предметів залучаються тоді, коли реалізація мети уроку учителем утруднена: "...вчителеві доводиться розкривати ті сторони виучуваного об'єкту, які не входять у зміст його предмета, але без яких цілісне уявлення про об'єкт вивчення сформувати не можна".
Учитель основного предмета та вчитель-асистент (чи асистенти) формують модель-проект інтегрованого уроку, узгоджують навчальну діяльність навколо спільної освітньої мети. Добираються оптимальні методи та прийоми, форми роботи. Картина сприйняття дійсності постає перед школярами цілісною, твориться "образ світу". Навчальні заняття на інтегрованій основі можуть бути проведені у формі усною журналу, екскурсії, змагання, театралізації тощо.
Особливо уважно слід підійти до відбору навчального матеріалу та побудови уроку. Тут можна виділити такі етапи:
1. Добір фактичного матеріалу вчителями-предметниками.
2. Визначення основного та фонового з наступним формуванням смислових блоків.
3. Визначення "контактних" зон, точок перетину інформаційно-смислових блоків.
Інтегровані уроки полягають в об'єднанні тань про певний об'єкт вивчення, здобутих засобами різних навчальних дисциплін.
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства взагалі і кожної людини зокрема.
Кожна особистість наділена надзвичайно багатим творчим потенціалом, який у житті часто залишається нереалізованим через об'єктивні чинники. Завдання школи - забезпечити, щоб їх було якомога менше; прищеплювати навички, завдяки яким людина самостійно керуватиме своєю пізнавальною активністю, буде самостійно мислити, приймати неординарні рішення, свідомо вибирати свою життєву позицію, генерувати оригінальні ідеї.
На уроках формування творчої особистості вчитель домагається не накопичення знань та вмінь, а збагачення учнів творчим досвідом, їх самореалізації. Сприятимуть цьому високий рівень активного мислення, організованості і цілеспрямованих навчальних процесів.
Зміст технології полягає у створенні вчителем ситуації творчої переробки, узагальнення, експериментування, пошуку; використання ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності учнів, їх творчих можливостей.
Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності під час спільної праці формує в учнів:
o Культуру навчальної праці;
o Розвиває самостійність учнів;
o Створює ситуацію успіху, творчого пошуку;
o Навчає мислити, порівнювати, узагальнювати;
o Створює психологічну атмосферу підтримки.
Форми проведення уроку : урок-подорож. урок - брейн-ринг. урок- панорама, творча майстерня, прес-конференція.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Розвиток - це те, що залишилось в людині
після того, як вона забула, чому її навчали.
З. Береговський.
Знання неможливо передати учневі, їх можна запропонувати, підказати, але оволодіти ними людина повинна шляхом власної діяльності.
У традиційній школі на всіх етапах уроку все бере на себе вчитель. Дитина не прилучена практично до процесу пізнання інформації. Окрім того в початкових класах формується конкретне мислення дитини, а в середніх -теоретико-дослідницьке. Більшість учнів не готові до переходу від одного виду мислення до іншого. Тому в 5-6 класах спостерігається зниження інтересу до знань.
У розвивальному навчанні центральною фігурою, від якої залежить успіх, є не вчитель, а учень. І функція вчителя полягає не в передачі знань, а в організації навчальної діяльності дітей.
Розвивальне навчання, змінюючи зміст і метод викладання навчального матеріалу специфічними засобами організації навчальної діяльності, створює інакше середовище життєдіяльності дитини, справжню соціальну ситуацію розвитку особистості. Це виявляється в тому, що:
- Формується система стосунків рівності з ровесниками і дорослими;
- Складається система захопленого інтелектуального пошуку;
- Знімається тягар зовнішньої соціальної стимуляції, що сприяє

 
 

Цікаве

Загрузка...