WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Як вести класний журнал - Реферат

Як вести класний журнал - Реферат

Друга колонка оцінок - це оцінки за тему, які є середнім балом між поточними оцінками учнів та оцінками за урок тематичного оцінювання навчальних досягнень. Зверху робиться запис "За тему". Після двох колонок оцінок залишається вільна колонка для можливих корекційних оцінок. Семестрова оцінка виставляється на основі тематичних оцінок.
Математика
Запис "Урок тематичного оцінювання" робиться на правій стороні журналу у графі, де фіксується тема уроку . У дужках вказується: "Контрольна робота", у колонці що відповідає даті проведення уроку тематичного оцінювання, виставляються оцінки тим учням, які виконували письмову роботу , а також фіксуються відсутні.
Оцінка за ведення зошита з математики виставляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.
На основі поточних оцінок, оцінок за контрольну роботу, оцінок за ведення зошитів виставляються тематичні оцінки в окремій колонці, де зверху робиться запис "За тему". Якщоучень не був на уроці тематичного оцінювання, а також не має поточних оцінок, учитель проводить його оцінювання на одному з наступних занять чи в позаурочний час. Про таке опитування свідчить оцінка, виставлена в колонці "За тему". Після колонки "За тему" залишається ще одна вільна колонка для корекційних оцінок після перездачі.
Фізика
Для контролю за виконанням передбачених навчальними програмами практичних, лабораторних робіт необхідно відвести окрему колонку в журналі без запису дати, а тільки з відповідною поміткою зверху"Практична робота", "Лабораторна робота". Наявність оцінки в останній, а також відсутність позначки "н" у колонці з датою означає, що робота виконана.
Іноземна мова
Основними видами оцінювання з ІМ є поточна, тематична, семестрова, річна та підсумкова державна атестація.
Тематичне оцінювання з ІМ проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.
Під час виставлення тематичного балу результат перевірки робочих зошитів не враховується.
Семестрове оцінювання проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис
15.12 Говоріння 18.12 Аудіювання 22.12
Читання 25.12
Письмо
Історія
При вивченні всесвітньої історії та історії України планувати повторювально-узагальнюючі уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою.
Запис тематичного оцінювання робиться на правій сторінці журналу у графі, де фіксується тема уроку. У дужках вказується форма проведення тематичного оцінювання (письмово, усно). У вертикальній колонці лівої сторінки журналу зверху вказується дата. Назва теми пишеться над датами всіх уроків, упродовж яких вона вивчалася.
Підсумкову роботу з теми, що проходить у письмовій формі, слід виконувати всім учням.
Тематичні оцінки виставляються в окремій колонці, де зверху робиться запис "За тему". Якщо учень не був на уроці тематичного оцінювання, а також не має поточних оцінок, учитель проводить його оцінювання на одному з наступних занять чи в позаурочний час. Про таке опитування свідчить оцінка, виставлена в колонці" За тему". Після неї залишається ще одна вільна колонка для корекційних оцінок після перездачі.
Аналогічно здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства.
Географія
Тематичне оцінювання з географії є обов'язковим у всіх класах, Оцінка за тему виставляється на основі тематичного оцінювання із врахуванням поточних і особливо за практичні роботи. Практичні роботи:
5 клас - 5 практичних, 3 навчальні екскурсії, спостереження за погодою.
6 клас - 10 практичних, спостереження за погодою, загальношкільний "Календар погоди".
7 клас - 9 практичних.
8 клас - 7 практичних.
9 клас - І 0 практичних.
10 клас - 4 практичних (34 годин); 14 практичних (68 годин).
Біологія
6 кл. - 19 лабораторних робіт - 5 практичних робіт - 9 тематичних атестацій.
7 кл. - 12 - лабораторних робіт - немає практичних робіт - 8 тематичних атестацій.
8 кл. - 5 лабораторних робіт - 9 практичних робіт - 7 тематичних атестацій.
9 кл. - 4 лабораторні роботи - 5 практичних робіт - 7 тематичних атестацій.
10 кл. - 8 лабораторних робіт - 2 практичні роботи - 6 тематичних атестацій.
11 кл. - 4 лабораторні роботи - 3 практичні роботи - 7 тематичних атестацій.
Хімія
8 кл. - 4 практичні роботи - 7 тематичних, атестацій.
9 кл. - 3 практичні роботи - 5 тематичних атестацій.
10 кл. - 4 практичні роботи - 6 тематичних атестацій.
11 кл. - 5 практичних робіт - 5 тематичних атестацій.
Згідно з вимогами до предмета ставиться ТО з контрольних уроків та тестових випробувань.
ТО виставляється після пройденого розділу згідно з програмою та календарним планом. Обов'язково пропускається клітинка для здачі учнями, які були відсутні на уроці і учнів, які хочуть перездати на кращу оцінку.
Обов'язковим є прийняття тестових випробувань з фізичної підготовки на протязі року.
вересень - швидкість,
листопад - витривалість,
грудень - сила, гнучкість,
листопад -витривалість,
грудень - сила, гнучкість,
кінець лютого, березень - стрибок у довжину з місця, "Човниковий біг".
У кінці навчального року останні 6 уроків підряд шість тестів.
Виставляється тематична оцінка, за основу беруться оцінки, одержані при здачі тестових випробувань.
Учні, які звільнені за станом здоров'я від фізкультури, відвідують уроки і працюють за завданням учителя. Явка на урок обов'язкова.
Оцінювання таких учнів проводиться за той навчальний матеріал і результати показано на протязі семестру, року.
Звільнені повністю від уроку не атестуються.
Трудове навчання
Проводячи уроки трудового навчання (2-6 уроків на день), оцінки за них виставляють усім присутнім учням з урахуванням знань з техніки безпеки та кінцевого результату роботи.

 
 

Цікаве

Загрузка...