WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців - Реферат

Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців - Реферат

як інформатика, українська мова, має з цих предметів позитивні оцінки. Вибір ним подальшої форми навчання пов'язаний із набуттям навичок професійної діяльності, де необхідним є зас-тосування знань, отриманих у школі або навчальному закладі. Так, фор-мування стилю мислення майбутніх секретар-друкарки або оператора ЕОМ, електромонтера або слюсаря з ремонту автомобілів буде здійснюватися в процесі навчання і подальшої професійної діяльності. Усе це створює передумови для формування світогляду особистості. Реалізація професійних інтересів та нахилів, застосування знань, здібностей теоретичного мислення на практиці і формування навичок предметної діяльності визначають наступну життєву позицію молодої людини в здійсненні своїх професійних .намірів. Таким чином, професійні інтереси не просто виступають як ланцюжок нахилів і прагнень, а й як система стимулів, що виражає ставлення особистості до професійної діяльності, сприяє розвитку кругозору, надбанню професійних знань, поліпшують пізнавальну активність, викликають прагнення оволодіти професійною справою, служать однією з найважливіших умов творчого ставлення до професії.
У межах головного виду діяльності для підлітково-юнацького віку характерним є поряд із формуванням професійних інтересів пошук свого "я" і спроби реалізувати себе в різноманітних заняттях, безпосередньо не пов'язаних із навчанням. У багатьох підлітків конкретні захоплення стають домінуючими, відсувають навчання на другий план, а інколи істотно змінюють їхнє життя. У зв'язку з цим можливе зниженняуспішності, конфліктні ситуації з педагогами, батьками.
Для більшості юнаків і дівчат характерні інтереси, захоплення і за-няття, пов'язані з розвитком фізичних якостей. Це зумовлено періодом інтенсивного фізичного розвитку, потребою в біологічній руховій активності. За даними опитування учнів п'яти груп 1-го курсу, заняття фізичною культурою у них займають перше місце. При цьому 32% опитаних регулярно займаються фізичною культурою і спортом.
Загальний аналіз даних показав, що майже десята частина опитаних (10,3%) не мають визначених стійких інтересів і захоплень. Розумові заняття, такі, як читання книг, малювання, моделювання, створення сценаріїв телепрограм, написання статей до газети, ремонт побутових приладів, техніки та автомобілів, де можна проявити творчі здібності, захоплюють 52% першокурсників. Невелика кількість опитаних (4,4%) віддає перевагу заняттям, які не потребують серйозних духовних і фізичних зусиль, орієнтовані швидше на пасивний відпочинок. На жаль, інтереси і захоплення, спрямовані на духовний розвиток, відтиснуті на задній план. Відвідують концерти, вистави, музеї, виставки лише 1% опитаних.
Проте якісні зміни, які відбуваються у підлітковому та юнацькому віці, об'єктивно ведуть до значного розширення сфери інтересів особистості. Поряд із навчанням, актуальним є самовизначення, а також з'ясовування своєї соціальної ролі в різноманітних мікросоціальних оточеннях, товаристві в цілому. Це особливо помітно серед учнів 1-го курсу, коли особливо яскраво виражене прагнення особистості визначити своє місце в житті, товаристві, стосунках із однокурсниками і викладачами. У юному віці самоактуалізація і самовираження особистості здійснюються при безпосередній участі учнів у громадському житті групи, училища. Виконання громадських доручень з урахуванням індивідуально-психологічних відмінностей першокурсників сприяє формуванню колективу, неформальних відносин. Порівняно із молодшими і середніми класами школи, де соціальна роль і статус особистості дитини багато в чому визначається вчителем, у групах училища відзначаються прагнення учнів самостійно визначити свій особистісний статус у групі. При цьому одні учні досягають цього шляхом прояву інтересів до навчання, інші - до спорту, а треті - за допомогою прилучення до шкідливих навичок (куріння, вживання алкоголю і наркотичних речовин) та асоціальної поведінки (участь у бійках, суперечках) тощо.
Важливим є те, що для багатьох із підлітків обраний вид активності і професійної діяльності завдяки інтересам наповнюється новим змістом. Усе це і відображає особливості інтересів, рівень соціальної зрілості й адаптації в колі однолітків та дорослих.
Формування і прояв інтересів здійснюється в конкретному соціальному оточенні підлітка. У цих умовах визначається його соціальний статус і роль, відбувається залучення до трудової діяльності, у якій може проявитися активність, самостійність. Саме в умовах даної діяльності в різноманітних сферах економіки молоді люди входять до системи реальних професійних взаємин, започатковують для себе можливість ширшого спілкування, у тому числі і професійного, апробації своїх творчих здібностей. Доцільно організована праця дає змогу юнакові чи дівчині по-новому осмислити значення отриманих знань і можливості застосування їх на практиці, визначити коло своїх професійних інтересів і остаточний вибір майбутньої професії. Залучення учнів професійного навчального закладу до трудової діяльності позитивно впливає і на їхню психічну сферу, дозволяє зняти емоційну напруженість, ліквідувати незадоволеність, конфліктність і не завжди цікаво організований процес навчання.
Своєчасне залучення молоді до праці дозволить їй перейти на новий соціальний щабель зрілості, спробувати самоактуалізуватися в тих від-носинах і сферах діяльності, у яких виявлять прояв заохочення, нездоровий інтерес і найменший опір.

 
 

Цікаве

Загрузка...