WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського - Дипломна робота

Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського - Дипломна робота

виховання в сучасних умовах. Ураховуючи, що основні джерела цього періоду аналізуватимуться під час викладу авторської концепції, зазначимо лише те загальне, що є типовим у сучасному розумінні сутності соціалізації".
Для дослідження проблем особистості соціологія використовує ряд соціологічних категорій: структуру особистістю, адаптацією, соціалізацією, поведінкою та ін. Однією з найважливіших серед них є структура особистості, тобто сукупність найважливіших елементів особистості, взаємодії між якими реалізують її сутність. Особливе значення для досліджень педагогічних аспектів соціалізації має, розгляд її як процесу соціального учнівства і послідовного засвоєння ролей, місця в цьому процесі розуміння зразків і моделей, системи цінностей.
Розуміння соціалізації різними дослідниками більшою чи меншою мірою присутня деяка однобічність цього процесу, спрямованість його від середовища до індивіда за деякої пасивності.
Водночас для соціалізації індивіда залишається певна свобода від стандартизації, типізації, що особливо слід ураховувати при оцінюванні із сучасних позицій вітчизняних досліджень. Вона виражається в тому, що при формуванні особистостей у процесі їх інтеракції одна одною з'являється велика кількість варіантів впливу на цей процес сукупності основних сил у вигляді фізичних особливостей дітей.
Проблема виховання і розвитку є дуже важлива педагогічна проблема. Об'єктом виховання є розвиваюча людина. На протязі всього життя проходить процес його розвитку. Поняття "особистість", означає соціальну характеристику людини, всі його якості, які формуються під впливом його спілкування з іншими людьми, середовищем в цілому.
Головною функцією виховання є допомога у виборі професії, підготовка до створення власної сім'ї, формування соціальної активності визначення громадянської позиції. Важливий індивідуальний підхід у вихованні, відображення його духовних потреб особистого інтересу. Індивідуальний підхід дуже важливий, як для здійснення кращих умов для розвитку індивідуальних задатків і здібностей, так і для допомоги тим, хто відчуває труднощі у використанні навчальних програм.
Виховання, є ведучим і визначальним фактором розвитку і формування особистості в наших умовах, де основною метою всього суспільства є забезпечення умов для всестороннього розвитку людини.
До теперішнього часу багато науковців зверталось і звертаються до аналізу змісту навчання, але і тепер ще тяжко з впевненістю сказати, як впливають, на розвиток особистості школяра різні структури навчального плану. Вивчення ролі факультативних предметів і класів з поглибленим навчанням тих чи інших предметів дозволило висунути тільки деякі положення про важливість структури навчального плану.
Вплив методів і організаційних форм навчальної діяльності на розвиток особистості школяра розглядаються нерідко окремо, як і вплив змісту освіти, однак на особистість впливає навчання - зміст, методи, організаційні форми і те, як вони вписуються в систему інших факторів, впливаючи на розвиток особистості. Такий підхід до проблеми може бути плідним. Для цього необхідні узгоджені зусилля спеціалістів в галузі психології, теорії виховання, дидактики.
Навчаючи і виховуючи учнів, вчителі привчають їх до різних сфер загальної культури і на базі засвоєних знань, умінь і навиків, способів поведінки формують особисту спрямованість, світогляд, виявляють і розвивають творчу індивідуальність кожного учня. На практиці ці процеси проходять зовсім не злито і навіть неодноразово, бо вони різні по своїй суті і без спеціальної педагогічної настанови можуть бути ізольованими.
так, знання, уміння і навики у визначеній галузі культури можуть розглядатися учнями як власне, особисто придбане без всякої тенденції поділитися ними з іншими, збагатити ними свій колектив.
Список використаних джерел
1. Аза Л.Я. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наук. думка, 1983. - с. 214
2. Андреєнкова Н.В. Проблема социализации личности-М., 1970.- с. 405
3. Бабанський Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М., 1980.- с. 190
4. Бабанський Ю.К. Педагогика - М., 1983.- с. 263
5. Бернс Р.Развитие Я-концепции и воспитание.М.:Прогресс.1989.-с. 315
6. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - К., 1997.- с. 487
7. Бердяєва Н.А. Новый мир.-1990-№1. с.256
8. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М., 1977. - с. 306
9. Гласс Дж., Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976. - с. 357
10. Гордин Л.Ю. Воспитание и социализация. - М., 1997. №2.-с.243
11. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.-с.236
12. Ильина Т.П. Педагогика - А., 1984.-с.378
13. Каптерёв П.Ф. Педагогика.-1992.-№3-с.78
14. Коваль Л.Г. Социальная педагогика. - К.: 1997.-с.263
15. Кон И.С. Личность - М.: 1997.-с.410
16. Кон И.С. Социология личности. - М.: 1967.-с.314
17. Крайг Г. Психология развития. С-Петербург., 2000.-с.158
18. Леонтьоев А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека. - М., 1983.-с.210
19. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.-с.160
20. Лукашевич М.П. "Соціалізація" - К., 1998.-с.210
21. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1974.-с.320
22. Мещерякова Л.И. Педагогика - М., 1974.-с.250
23. Мордвинцева Л.П. Японская школа: модели социализации. - М., 1991.-с.89
24. Москаленко В.В. Социализация личности.-К.:Вища школа,1986.-с.167
25. Норданский Л. Основы и практика социального воспитания., Москва., 1925.-с.212
26. Ольшанський В.Б. Социализация - М., 1970.-с.162
27. Парыгина В.Д. Социальная психология как наука - Л., 1967.-с.342
28. Реан Кольшинский Социальная пед-психол. - К., 1999.-с.230
29. Рувински Л.И. Воспитание и самовоспитание школьников. - М., 1969.-с.158
30. Рудестам К. Груповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М., 1993.-с.96
31. Сорокин П.Л. Общедоступный учебник социологии - М.: Наука, 1994.-с.388
32. Смелзер Н. Дж. Социология - М.: 1991.-с.198
33. Стельмахович М.Г. Народная педагогика - К., 1985.-с.203
34. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину-К.,1976.-с.194
35. Татенко В.А. Шляхи формування особистості учня. - К., 1985.-с.356
36. Українська національна система виховання. - К., 1991.-с.233
37. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого "Я" - Тбилиси., 1991.-с.56
38. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми виховання учнів. - К., 1981.-с.176
39. Фіцула М.М. Педагогіка - Тернопіль, 1997.-с.205
40. Шилова М.П. Изучение воспитанности школьников. - М., 1992.-с.104
41. Шубинский В.С. Человек как цель воспитания - М., 1992.-с.258
42. Шепанский Я. Елементарные понятиесоциалогии.-: М: Прогрес,1969.-с.452
43. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. - Мюнхен-Тернопіль, 1992.-с.234

 
 

Цікаве

Загрузка...