WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) (Курсова) - Реферат

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) (Курсова) - Реферат

буде там весело та цікаво.
Наприклад:
Nina: Bonjour Charles ! Dis-moi s'il te pla?t, quelles sont les f?tes les plus importantes en France ?
Charle: Salut Nina ! La f?te principale fran?aise est la F?te Nationale, le 14 juillet, anniversaire de la prise de la Bastille
Marie: Et quand les Fran?ais c?l?brent-ils les autres dates importantes?
Alex: Ce sont le 1-er janvier - le Jour de l'An, le 1-er Novembre - le Toussaint, le 25 d?cembre - le Noёl, le 1-er mai - la f?te du Travail.
Olessia: Comment les Fran?ais f?tent-ils la F?te Nationale ?
Marta: Le matin, , le 14 juillet des soldats de diff?rents armes d?filent en musique sur les Champs Elys?es ? Paris.Il y a des d?fil?s militaires dans les grandes villes de la France.
Nina: Merci, ? bient?t !
Alex: Salut !
Дану рольову гру доцільно проводити після розгляду таких тем: " Les f?tes de l'Ukraine ", " Les f?tes de la France ", "Les jeunes en France" і т. п.
Висновки
Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати рольові ігри на уроках.
Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що рольові ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як учителю, так і учню.
Як уже було зазначено, більшість учнів оцінюють рольові ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь, що доводиться результатами досліджень В.А. Артемова [1], О. А. Колесникової [11], М.А. Люшера [12].
Та, безперечно, рольові ігри мають крім переваг й недоліки. Одним із яких є " примітивізація " мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до проведення рольової гри, правильною організацією рольової гри, регулярністю застосування даного прийому навчання, і звичайно, майстерністю вчителя та його відданістю своїй справі.
То чому ж слід використовувати рольові ігри?
Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:
" Досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої гри у студентівефективно розвиваються навички мовлення.
" Рольові ігри дають студентам можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до уваги нашими програмами по вивченню іноземної мови.
" Рольові ігри додають багатьом сором'язливим учням впевненості у собі.
" Вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити рольові ігри весело і цікаво як учням так і вчителям. Як тільки студенти починають розуміти що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і тим самим, насолоджуються цим процесом.
" Рольова гра - це одна із складових частин комунікативних прийомів.
Вона розвиває здатність студента вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію.
Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння ім.
Рольова гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.
Література
1. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1983. - 222 с.
2. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. - 1996. - № 2. - С. 3-8.
3. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам. - М.: Высшая школа, 1991. - 319 с.
4. Близнюк О. І., Панова Л. С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів. - К.: Освіта, 1997. - 64 с.
5. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка // Вопросы психологии.- 1966. - № 6. - С. 5-16.
6. Дианова Е. М., Костина Л. Т. Ролевая игра в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. - 1988. - № 3. - С. 12-16
7. Димент Л. Г. Организация игр на уроке // Иностранные языки в школе. - 1987. - № 3. - С.10-16.
8. Калаева Г. Г. Интенсификация обучения французскому языку при помощи учебных языковых игр // Иностранные языки в школе. - 1995. - № 6. - С. 31-38.
9. Калаева Г. Г. Интенсификация обучения французскому языку при помощи языковых игр // Иностранные языки в школе. - 1996. - № 3. - С. 13-17.
10. Китайгородская Г. А., Бухбиндер В. А. Методика интенсивного обучения иностранному языку. - К.: Освіта, 1988. - 279 с.
11. Колесникова О. А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе.- 1989. - №4. - С. 38-42.
12. Люшер М. А. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. - Воронеж: Реал, 1995. - 180 с.
13. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 1999. - 320 с.
14. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. Игра - дело серьезное. - М.: Просвещение, 1988. - 130 с.
15. Олейник Т. И. Ролевая игра в обучении диалогической речи шестиклассников. //Иностранные языки в школе.-1989.- №1. - С. 24-27.
16. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 231 с.
17. Скляренко Н. К., Олейник Т. И. Обучение диалогической речи с школе//Иностранные языки в школе. - 1985. - № 1. - С. 22-26.
18. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Вибр. пед твори: У2-х т. - Т.1. - К.: Просвіта, 1957. - 406 с.
19. Филатов В.М. Методическая типология ролевых игр//Иностранные языки в школе. - 1988. - № 2. - С. 41-47.
20. Эльконин Д. Б. Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1957. - 289 с.
21. Яцковская Г. В. Иностранные языки в школе. - 1985. - № 5. - С. 12-17.
22. Http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section3/section3_3.html.
23. Http://www/rusnauka.com/Artikle/filology/1-3/11html
24. Http://www.ngo.by/ru/news/gurt/f920/889fe7714eghtml

 
 

Цікаве

Загрузка...