WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) (Курсова) - Реферат

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) (Курсова) - Реферат

особистісних характеристик і діють в стандартних ситуаціях повсякденного життя ( наприклад, професійна
роль );
2. Позиційні ролі: звичайно кодовані правилами, що визначають деяку позицію в суспільстві, зокрема, сімейний стан, стать, вік, особисті якості.
Наприклад: "На вулиці холодно, йде сніг, а шестикласниця Ганна збирається йти погуляти без теплого шарфа і рукавичок. Члени родини (дідусь, старший брат і батьки) намагаються переконати дівчинку одягтися тепліше";
3. Ситуативні ролі, представлені у виді фіксованих стандартів поводження і діяльності, для програвання яких досить бути короткочасним учасником ситуації спілкування: роль гостя, туриста, пішохода та інші [20: 43].
Рольова гра може зображувати елементарний комунікативний акт (покупка, поздоровлення, знайомство) і складний комунікативний акт, що складається із серії елементарних актів (вибір маршруту подорожі у бюро подорожей, у залізничній касі) [20: 43].
Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв'ю, заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб по інтересах [22].
4. Приклади рольових ігор до уроків французької мови в старших класах
В учнів старших класів підвищується інтерес до міжособистісного спілкування. У цих умовах зростає значення сюжетних рольових ігор побутового змісту, що відбивають різні сторони життя школяра (навчання, працю, дозвілля), що відтворюють фрагменти його життєвого досвіду.
А також у них особливо проявляється прагнення до самоствердження, до можливості відстоювати свої погляди та переконання, отже важливо обирати темами рольових ігор такий матеріал, який носить проблемний характер, стимулює обмін думками, спонукає до роздумів.
Рольова гра " Дискусія між українськими та французькими
однолітками "
Половина класу бере на себе роль українських школярів, інші учні - " гості з Франції ". Українські учні розповідають " закордонним гостям " про свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, права та обов'язки громадян України, а також називають та доводять усі переваги України над іншими країнами, зокрема надФранцією, інші роблять аналогічне. І саме та група учасників, яка доведе кращість, першість своєї країни, отримує певну винагороду.
Кожен " українець " і кожен " гість " повинні задати хоча б одне запитання і дати відповідь хоча б на одне запитання.
Таку гру доцільно провести із десятикласниками після вивчення ними таких тем, як " La situation g?ographique de l'Ukraine ", " La France " , " France: constitution et administration ", " Le r?gime politique de l'Ukraine ", " Le climat de l'Ukraine ", " Le climat de la France ", "Kiev - la capitale de l'Ukraine ", " Paris - la capitale de la France ", " Le climat de la France ".
Серед типових запитань та відповідей між учнями можуть бути такі:
1. En quelles mati?res premi?res l'Ukraine est-elle riche ?
- Le sous - sol de l'Ukraine renferme en abondance de la houille, du p?trole, du gaz naturel, et d'autres min?raux.
2. Que les entreprises ukrainiennes produisent-elles ?
- Les entreprises ukrainiennes produisent des locomotives,des avions,des appareils radio?lectroniques,des turbines,etc.
3. Quel est le plus vaste Etat de l'Europe ?
- Lе plus vaste Etat de l'Europe est la France.
4. Quelles sont les branches industrielles les plus d?velopp?es ?
- Les principales industries fran?aices sont l'industrie m?talurgique, les constructions m?caniques, l'industrie chimique, les industries alimentaires.
5. En quelles mati?res premi?res la France est-elle riche ?
- Elle est riche tn fer et en bauxite.
6. Comment s'appelle le Pr?sident actuel de la R?publique Fran?aise ?
- depuis 1995, le Pr?sident de la France est Jacques Chirac.
7. Quand l'Ukraine a-t-elle ?t? proclam?e ind?pendante ?
- Le 24 ao?t 1991 la Verkhovna Rada a proclam? le nouveau Etat
ind?pendant - l'Ukraine
8. Comment est le climat en France ?
- Le climat en France est temp?r? mais bien vari?.
9. Quel climat pr?f?rez-vous ?
- Moi, je pr?f?re plut?t le climat doux et sec,par exemple le climat m?diterran?en.
10. Pourquoi Kyiv est un grand centre culturel ?
- Parce que ? Kyiv il y a un grand nombre de mus?es,de biblioth?ques publiques,de salles de cin?ma. A Kyiv il y a douze th??tres.
11. Qu'est-ce qui fait de Paris une ville tr?s connue dans le monde ?
- Paris est connue dans le monde par ses mus?es et ses collections, par un grand nombre de monuments historiques,enfin,par son mode de vie.
У ході дискусії учні можуть користуватися таблицями з даними про площу України та Франції, а також використовувати фотографії з видами Парижу, визначними пам'ятками Києва.
Рольова гра "Міжнародна конференція з питань захисту навколишнього середовища "
Кілька людей бере на себе ролі комісії з питань вирішення проблем забруднення навколишнього середовища, один учень бере на себе роль представника України, і ще один - представника Франції.
Завданнями представників є повідомити на "міжнародній конференції" сучасні проблеми забруднення навколишнього середовища у їхніх країнах.
Завданнями "комісії" - поцікавитися як із цими проблемами справляються дані країни, вказати на важливість захисту навколишнього середовища, запропонувати певні альтернативи вирішення вказаних проблем.
Спочатку член комісії виступає з вступним словом.
Le comit? de la protection de la nature:
La protection de la nature est une affaire tr?s importante, parce que l'homme lui-m?me est une partie int?grante de la nature.On doit prot?ger l'environnement pour soi- m?me,ses enfants,et les g?n?rations ? venir. Mais le probl?me de l'environnement devient de plus en plus important, surtout dans les grandes villes.
Потім він запитує як вирішуються дані проблеми у країнах представників.
Кожен з представників доповідає про ситуацію у їхніх країнах, і кожен з членів комісії пропонує свою альтернативу вирішення даних проблем.
Таку рольову гру доцільно провести з одинадцятикласниками після розгляду ними теми " La protection de l'environnement".
4.3.Рольова гра " Обмін учнями між країнами Україна та Франція "
Половина класу бере на себе роль " школярів Франції", інша половина - "школярів України".
Учні цікавляться перед переїздом до іншої країни у своїх товаришів про традиції святкування, про основні свята, висловлюють надію, що їм

 
 

Цікаве

Загрузка...