WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

навчальним розкладом;
проходити медичне обстеження у встановлений термін, здійснювати самоконтроль за станом здоров'я і фізичного розвитку, спортивної підготовленості;
активно опановувати знання по основах теорії і методики фізичного виховання, використовуючи відповідну літературу;
дотримувати раціональний режим навчання, відпочинку і харчування;
самостійно виконувати фізичні вправи, регулярно займатися ранковою і виробничою гімнастикою, спортом і туризмом, дотримувати необхідний тижневий руховий режим, використовуючи консультації викладача;
активно брати участь у масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходах у навчальній групі і на міжшкільному рівні.
Успіх викладання залежить і від того, яким буде контакт між викладачами і школярами.
У роботі зі школярами викладач повинний уміти чітко і грамотно висловлбвати свої думки, уважно спостерігати за класом, почувати його і знаходити з ним спільну мову, правильно використовувати наочні прилади й ілюструвати матеріал. Для успішної роботи кожен педагог повинний:
досконально знати матеріал дисципліни в обсязі програмних вимог, а також основні положення педагогіки і психології школи;
володіти методикою підготовки і проведення відповідних видів практичних занять;
чітко, ясно і грамотно висловлювати свої думки;
мати уявлення про зміст і обсяг матеріалу, який викладається по суміжних дисциплінах, і про місце фізичної культури в загальній системі підготовки фахівця;
вести наукову працю і володіти сумою практичних навичок, необхідних фахівцю для ведення навчальної дисципліни;
знати сучасний рівень науки і поточну літературу в обсязі практичних занять;
представляти загальний розвиток і тенденції у фізкультурі і спорті;
проводити консультації в межах курсу практичних занять.
Метою фізичного виховання у школі є формування фізичної культури школяра, невід'ємного компонента загальної культури майбутнього фахівця, здатного реалізувати її в навчальній, соціально-професійній діяльності й у родині.
Курс фізичної культури передбачає рішення наступних задач:
включення школяра в реальну фізкультурно-спортивну практику по творчому освоєнню фізичної культури, її активного використання у всебічному розвитку особистості;
сприяння різнобічному розвитку організму, збереженню і зміцненню здоров'я, підвищенню рівня товариськості, фізичної підготовленості, розвитку професійно-важливих фізичних якостей і психомоторних здібностей майбутніх фахівців;
оволодіння системно упорядкованим комплексом знань, що охоплюють філософську, соціальну, природонаукову і психолого-педагогічну тематику.
формування потреби школярів у фізичному самовдосконаленні і підтримці високого рівня здоров'я через свідоме використання всіх організаційно-методичних форм занять фізкультурно-спортивною діяльністю;
формування навичок самостійної організації дозвілля з використанням засобів фізкультури і спорту;
оволодіння основами сімейного фізичного виховання, побутової фізкультури.
Фізичне виховання у навчальних закладах проводиться протягом усього періоду навчання і здійснюється в наступних формах:
Навчальні заняття:
обов'язкові заняття (практичні, теоретичні, консультації), що передбачаються в навчальних планах по всіх спеціальностях в обсязі трьох годин у тиждень і включаються в навчальний розклад протягом усього періоду навчання понад установлений педагогічний обсяг навчального навантаження;
консультативно-методичні заняття, спрямовані на створення для школярів методичної і практичної допомоги в організації і проведенні самостійних занять фізкультурою;
індивідуальні заняття для школярів, що мають слабку фізпідготовку чи відстають в оволодінні навчальним матеріалом, що організуються за особливим розкладом протягом навчального року, канікул.
Позашкільні заняття:
фізичні вправи в режимі навчального дня (малі форми самостійних занять у виді комплексів "хвилина бадьорості" і подібних);
заняття в секціях, неформальних групах і клубах по фізичних інтересах;
масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи.
Комплексне використання усіх форм фізичного виховання повинне забезпечити включення фізкультури в спосіб життя школярів, досягнення оптимального рівня фізичної активності.
Для оцінки фізичного стану організму людини і його фізичної підготовленості використовують антропометричні індекси, вправи-тести і т.д.
Фізкультурно-художні свята.
Для фахівця фізкультурно-художнє свято - це комплексний захід, який включає в себе не тільки спортивні (змагання, показові виступи, конкурси, вікторини, ігри, лотереї та ін.), а й художні, мистецькі фрагменти.
Свята проводяться для відзначення видатних подій, знаменних історичних дат у житті людей.
Свято не має чітко визначеної форми, вона може змінюватися залежро від бажань учасників, самодіяльність яких не тільки реґламентуюється, а й заохочується. Водночас, свято має певні обряди, які дають йому стабільності. Тому кожне свято повинно мати свою, характерну обрядову структуру, яка надає йому оригінальності та неповторності.
Обряди - це соціальне явище, що являє собою комплекс символічних, традиційно закріплених умовних дій, спрямованих на оформлення певних подій у житті людей, держави, приурочених окремим етапам трудової діяльності та відзначенню певних календарних дат.
Слово "обряд" означає "приводити в належний вигляд (обряджати), впорядковувати, прикрашати".
Мета обряду - за допомогою символів і символічних дій висловити, передати, закріпити традиційні для суспільства (соціальної групи) ідеї, ідеали, норми, цінності, зразки життєдіяльності, викликати в його учасників адекватні почуття, настрої, переживання.
До активної участі у святі залучаються всі учні, педагоги, батьки, громадські організації. При цьому активна участь у спортивних заходах не виключає участі в інших фраґментах свята, а заохочується його організаторами.
Спортивно-художні вечори.
Спортивно-художні вечори можуть присвячуватися різним подіям у житті колективу фізичної культури. Це може бути, наприклад, "Вечір спортивної слави", присвячений підбиттю підсумків фізкультурної і спортивної роботи школи за рік. Вечори можуть присвячуватися високим досягненням команди або окремих спортсменів школи, проводитися за типом спортивно-художніх КВК, "нумо, хлопці", "нумо, дівчата" тощо. У будь-яких випадках вони є ефективною формою реалізації ідеї синтезу спорту і мистецтва, спробою об'єднати спортивні заходи з художніми.
Завдання вечора - заохочення фізкультурників і спортсменів школи, пропаганда їхніх досягнень ірозумного способу життя та залучення до систематичних занять фізичною культурою нових поколінь школярів.
Випуск стінної газети - загальношкільної, класної, предметного гуртка, сатиричної та інших. Така діяльність сприяє розвитку спостережливості, вміння аналізувати, визначати власну позицію щодо фактів і явищ життя.
Радіо- і телепередачі, художні фільми. У школах практикують спеціальні радіопередачі про всі аспекти її

 
 

Цікаве

Загрузка...