WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

національно-патріотичних, молодіжних, дитячих товариств та організацій.
З метою всебічного виховання своїх членів товариства залучають їх до таких видів діяльності: національно-історичної (вивчення історії України, вікторини, уроки пам"яті, теиатичні вечори, зустрічі, "круглі столи" з відповідної тематики, догляд за могилами, допомога борцям за волю України тощо); спортивно оздоровчої - (змагання, сокільські забави, козацькі забави, спортивні випробування тощо); туристично-краєзнавчої (походи, мандрівки, табори, змагання та ін.); культурно-просвітницької (конкурси, фестивалі, ігри); інтелектуально-пошукової (інтелектуальні ігри, конкурси, олімпіади, клуби за інтересами); діяльності у сфері милосердя (відвідини, допомога, вітання, збір коштів та речей для тих, хто цього потребує); господарської (створення умов для самостійної праці; гуртки, майстерні, кіоски для реалізації власної продукції, шкільні кооперативи, школи бізнесу).
"Курінь" - дитячо-юнацька організація, що ставить за мету виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління на історично сформованих засадах козацького світогляду та способу життя, в дусі відданості Батьківщині та народу, на основі відродження національних, загальнолюдських духовних і моральних цінностей.
Зміст виховної діяльності цієї організації є:
Організація має свою атрибутику, ритуали, кодекс лицарської честі, кодекс лицарської звитяги та молитву. ( № 1. 382-388 ).
Висновок.
Підсумовуючи, спробуємо відповісти на питання, чим керуватись у визначенні кількості заходів у позакласній роботі з учнями, які оптимальні інтервали між ними; їхня послідовність. Усе це, без сумніву, залежатиме від багатьох обставин: рівня розвитку фізичної культури в кожній конкретній школі, підготовленості учнів, орієнтації педколективу і керівництва школи, кліматичних умов реґіону тощо.
Накопичений досвід дозволяє визначити певні рекомендації в цьому плані.
По-перше, всі заходи повинні бути об'єднанні у цілеспрямовану комплексну систему, що допоможе на високому емоційному рівні реалізувати ідею співпраці тіла і розуму, налагодити міжпредметні зв'язки і, врешті-решт, сформувати уявлення про розумний спосіб життя. Це, так би мовити, третій, вищий рівень комплексації засобів (фізичні вправи, природа, гігієна) фізичного виховання, якщо за перший взяти комплексний урок, а за другий - тижневий мікроцикл.
По-друге, для періодичного впливу на емоційну сферу учнів задля підтримання їхньої постійної зацікавленості до самовдосконалення елементи цієї системи доцільно розмістити в такій послідовності:
1) дні здоров"я - перший тиждень жовтня;
2) некласифікаційні змагання з включенням вправ, що були предметом домашніх завдань на літо -- перші тижні листопада;
3) вечір спортивної слави - кінець грудня;
4) веселі старти сімейних команд - лютий і березень;
5) свято спорту і мистецтва - середина травня.
Регулярні заняття фізичною культурою не тільки поліпшують здоров'я і функціональний стан, але і підвищують працездатність і емоційний тонус. Однак варто пам'ятати, що самостійні заняття фізичною культурою не можна проводити без лікарського контролю, і, що ще більш важливо, самоконтролю.
Життя людини залежить від стану здоров'я організму і масштабів використання його психофізіологічного потенціалу. Усі сторони людського життя в широкому діапазоні соціального буття - виробничо-трудовому, соціально-економічному, політичному, сімейно-побутовому, духовному, оздоровчому, навчальному - у кінцевому результаті визначаються рівнем здоров'я.
Усебічний розвиток фізичних здібностей людей за допомогою організованої рухової активності (фізичного тренування) допомагає зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягнення поставленої мети, підвищує працездатність, зміцнює здоров'я.
Отже, позакласні заняття допомагають батькам і педагогам у вирішенні важливих питань по вихованню дітей: виховання морально - вольових, а також розвитку рухових якостей.
Завдяки заняттям, які проводяться самостійно, у спеціальних позакласних закладах (ДЮСШ, СЮТ), в туристичних і літніх таборах ліквідується дефіцит руху, підвищується рівень рухової активності. При виконанні фізичних вправ зміцнюється здоров'я, підвищується емоційний стан дитини. А спілкування з іншими дітьми допомагає загальному розвитку.
Саме ці педагогічні процеси проходять в позакласних заняттях фізичиною культурою і спортом.
Список використаної літератури.
1. Фіцула М. М. "Педагогіка" - К. 2001 р. Посібник. вид. центр "Академія".
2. Каменцер М. Г. "Урок после урока" - Москва "Физкультура и спорт" 1987 г.
3. Шиян Богдан "Теорія і методика фізичного виховання школярів" частина 2. Тернопіль 2003 р.
4. Леонов А. З. "Юным - физическую закалку" - К. "здоров'я" 1987 г.
5. Жуков М. Н. "Подвижные игры" - Москва 2000 г.
6. Ильинич В. И. "Физическая культура студента" - Москва изд. "Гардарики" 2000 г.
7. Мильнер Е. Г. "Формула жизни" изд. "Физкультура и спорт" - Москвам 1991 г.
8. Попов С. Н. "Лечебная физкультура" изд. "Физкультура и спорт" - Москва 1987 г.
9. Готовцев П. И., Дубровский В. Л. "Самоконтроль при занятиях физкультурой"
10. Синцов А. Ф. "Самоконтроль физкультурника"
11. Гуреев Н. В. "Активный отдых"
12. Збірник сценаріїв " Шкільні свята та розваги" II ч. Тернопіль "Астон" 2003 р.
13. Збірник сценаріїв "Шкільні свята" III ч. СМП "Астон" Тернопіль - 1999 р.
14. "Концепція позакласної виховної роботи у ЗОШ" - К., 1991р.
15. Суходольська Л. В., Фіцула М. М. "Методика виховної роботи." - Тернопіль, 1998 р.
16. Русова С. "Нова школа" "Вибрані педагогічні твори." - К.,1996 р.
17. Подласый И. П. "Педагогика. " - Москва 1999 г.
18. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. "Педагогика." - Москва 1998 г.
19. Богданов Г.П. "Школьникам - здоровий образ жизни ". "Физкультура и спорт". - М., 1989 р.
20. Кинль В.М. "Физкультурно - оздоровительные мероприятия в группах продленного дня ". "Радянська школа". - К., 1988 р.
21. Леонов О.З., Цвек С.Ф. "Школярам фізичний гарт". "Радянська школа". - К., 1980 р.
22. Пермяков А.А. "Внешкольное физическое воспитание подростков". "Радянська школа". - К., 1989 р.
23. Ильинич В.И. "Физическая культура студента".
24. "Гардарики". - М., 2000 р.
25. Мильнер Е.Г. "Формула жизни".
26. "Физкультура и спорт". - М., 1991 р.
27. Попов С.Н. "Лечебная физическая культура"
"Физкультура и спорт". - М., 1978 р.
28. Холодов Ж. К. , Панов В. П. " Папа, мама и я - спортивная семья".
29. "Полымя". - М., 1989 р.
30. Орешкин Ю. А. "К здоровью через физкультуру". "Медицина". -
М.., 1990 р.
31. Приходченко К. М. "Школа закаливания на дому". "Полымя". -
М., 1988 р.
32. Н. В. Гуреев "Активный отдых ", Москва "Советский спорт" 1991г.
33. Качашкин В.М. "Методика физического воспитания".
"Просвещение". - М., 1980 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...