WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

Позакласні форми фізичного виховання школярів (Дипломна) - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Коломийський інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
Бакалаврська робота
на тему: "Позакласні форми фізичного виховання школярів"
Виконала: студентка групи
ФВ - IV курсу
Кузнєцова З. В.
Керівник-методист:
Мочернюк В. Б.
Коломия 2005 р.
Зміст
Вступ………………………………………………………………………
Розділ 1. Фізичне виховання…………………………………………
1. 1. Значення і місце фізичної культури
в системі загальної освіти………………………………
1. 2. Форми позакласних занять………………………………
1. 3. Фізкультурно-оздоровча робота в режимі
шкільного дня……………………………………………
1. 4. Основні задачі фізкультурно-оздоровчої
діяльності школярів…………………………………….
Розділ 2. Організаційні форми виховної роботи…………………….
2. 1. Поняття позакласної та позашкільної роботи……….
2. 2. Масові, групові та індивідуальні форми
виховної роботи……………………………………….
2. 3. Рухливі ігри в педагогічній практиці………………..
Розділ 3. Позашкільні навчально-виховні заклади………………
3. 1. Спортивні громади……………………………………
3. 2. Дитячі та юнацькі організації…………………………
Висновки……………………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………………….
Вступ.
На даний час навчання в школі, виконання домашньої роботи збільшують навантаження на організм дитини, діти зовсім мало бувають на повітрі, а вихідні дні проводять біля телевізора, "відіка", або грають у малорухливі "сидячі" і комп'ютерні ігри. Діти менше рухаються, більше сидять, внаслідок чого виникає дефіцит м'язової діяльності, і збільшуються статичні напруги. Діти, що додатково займаються музикою, живописом, вільний час яких скорочено, а статичний компонент збільшений, мають більш низький рівень рухової активності. Крім того, виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а отже, і напруга зорового апарата (читання, лист, малювання). Недостатня рухова активність школярів у повсякденному житті несприятливо позначаються на стані їхнього здоров'я.
Великі розумові і статистичні навантаження в школі, відсутність додаткової рухової активності, малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування, приводять до того, що в більшості школярів погіршується зір, діяльність серцево-судинної і дихальної системи, порушується обмін речовин, зменшується опірність організму до різних захворювань, що приводить до погіршення стану їхнього здоров'я.
У сучасних умовах важливим завданням родини і школи в роботі зміцнення здоров'я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв'язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров'я, поліпшення фізичної підготовленості підлітків.
У зміцненні здоров'я населення, гармонійному розвитку особистості, в підготовці молоді до праці і захисту Батьківщини зростає значення фізичної культури та спорту.
У процесі фізичного виховання школярів вирішуються різноманітні питання: виховуються морально - вольові якості особистості; виробляється необхідність в повсякденних заняттях фізичними вправами; формуються життєвоважливі рухові дії та вміння виконувати їх в різноманітних умовах; розвиваються рухові якості, необхідні в праці та захисті Батьківщини. Але через недостачу часу, який по плану відводиться на фізичне виховання, вирішити ці питання тільки зусиллями школи неможливо. Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 32% добової необхідності підлітка, а спонтанні побутові рухи -18% - 20%. Тому використання тільки різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити недостачу рухової активності підлітків.
Для забезпечення рухової активності школярам необхідні додаткові заняття фізичними вправами. Виниклий дефіцит руху може бути ліквідований заняттями у шкільних спортивних гуртках і секціях, а також в ДЮСШ, спортивних товариствах, на дитячих туристичних станціях, тощо.
Підвищити рівень рухової активності підліткам допоможуть самостійні заняття фізичними вправами в позашкільний час: виконання ранкової гігієнічної гімнастики, заняття бігом, ходьбою на лижах, катання на ковзанах, велосипеді, та ін. Звідси визначається одна з основних задач педагогів, батьків - залучити підлітка до регулярного заняття фізичною культурою і спортом.
Велику роль в позашкільному фізичному вихованні школярів відіграють заняття фізичною культурою та спортом у різних гуртках, секціях, спортивних клубах. До фізичного виховання підлітка треба підходити творчо, враховуючи індивідуальність кожного. За останні роки було зроблено немало для вдосконалення системи позакласних занять школярів оздоровчою фізичною культурою, спортом і туризмом. (1. Стор 3- 4)
Завдання:
1. Виділити значення і місце фізичної культури в системі загальної освіти як самостійний навчальний предмет.
2. Розкрити суть завдань та дати характеристику формам фізичного виховання школярів.
3. Виділити організаційні форми позакласної виховної роботи.
При написанні роботи використовувався метод аналізу та узагальнення літературних джерел. Робота виконана на 63 листках (і ще 10 листків-додадки) машинописного тексту. Структура роботи включає вступ, три розділа,висновок і список використаних джерел, до якого включено 60 книг.
Розділ 1. Фізичне виховання.
1. 1. Значення і місце фізичної культури в системі загальної освіти.
На відміну від навчальних дисциплін, які представляють такі області загальної освіти як математика, гуманітарні науки, мистецтво, технологія та ін., фізична культура пройшла досить довгий і важкий шлях проникнення в структуру змісту загальної освіти на правах самостійного навчального предмету.
Фізична культура почала складатися на окремому рівні економічного та суспільного розвитку в епоху верхнього палеоліту, тобто близько 50 тисяч років назад.
Становлення фізичної культури в змісті освіти на правах однієї із одиниць його структури вимагало багатовікових зусиль мислителів-гуманістів, педагогів і ентузіастів фізичної культури епохи Відродження, соціалістів-утопістів, російських соціал-демократів та інших представників прогресивної педагогічної думки.
В 50-60-і роки предмет "Фізична культура" трансформувався в системоутворюючу форму організації фізичного виховання в закладах загальної освіти та об'єднав навкруг себе позапредметні (позакласні) форми організаційних занять фізичними вправами: фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки і паузи на уроках, ігри і фізкультурні забави на перервах), позакласна і позашкільна спортивно-масова робота.
До того часу, як дитина зможе скористатися формальним навчанням, і зможе бути наполегливою, жартівливою, цікавою і передбачуваною, віна має навчитися досягати мети і програвати. Їйнеобхідно отримувати задоволення від фізичної та розумової праці.
Сучасні діти мало рухаються,

 
 

Цікаве

Загрузка...