WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Елементи з досвіду роботи вчителя географії - Реферат

Елементи з досвіду роботи вчителя географії - Реферат

зокрема.
Зацікавлення, як відомо, має велике значення для діяльності людини, є одним з найвагоміших стимулів накопичення знань, розширення кругозору. Велика роль зацікавлення і в навчанні, успішно оволодінні предметом: знання закріплюються міцно і знаходять практичне застосування. Наприклад, при вивченні теми "Корисні копалини України", учні повинні засвоїти велику кількість найменувань корисних копалин, назв їх родовищ. Не так легко засвоїти даним матеріал. І тому полегшує мені засвоєння даної теми, розв'язування ребусів або загадок.
З кожним роком загострюється проблема прісної води. Для того, щоб учні краще засвоїли гідро географічну сітку, використовую ребуси або головоломки.
Наведені вище матеріали свідчать про те, що такі форми роботи сприяють підвищенню інтересу учнів до географії.
СТЕПОВА ПРИРОДНА ЗОНА УКРАЇНИ
Мета. Дати характеристику ф.г.п., природних умов і ресурсів степової зони, виховувати любов до рідного краю, розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння працювати з картою.
Обладнання. Фізична карта України, карта природних зон України, атласи, маршрутні листи із завданнями.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Клас ділиться на п'ять експедиційних загонів, кожен загін обирає капітана.
II. Правила проведення гри-експедиції.
Кожен з капітанів отримує маршрутний лист для свого загону, по якому і працює загін, відбираючи потрібну їм інформацію з карт, опираючись на раніше отримані знання. Під час роботи отримана інформація заноситься в таблицю. Першу колонку таблиці заповнюють учні під час розповіді вчителя, інші - під час розповіді членів експедиційних загонів.
Таблиця 1
Ф.г.п. Клімат Внутріш- ні води Рельєф Грунт Рослинний і тварин- ний світ Екологічні проблеми використання природної зони
Маршрутний лист № 1 загону "Юних кліматологів".
1. Тип клімату природної зони.
2. Температура (середня літня і зимова, максимальна, мінімальна).
3. Опади (в середньому, найбільше, найменше, де і чому).
4. Циркуляція повітряних мас.
5. Вітри (звідки дмуть і що несуть зимою і влітку). Маршрутний лист № 2 загону "Юних гідрологів".
1. Які річки протікають по території даної природної зони? Показати на карті.
2. Який тип живлення, режим, характер течії даних річок?
3. Чи є на території даної природної зони болота, озера, водосховища, канали, лимани? Поясніть причини їх утворення.
4. Яке значення мають внутрішні води для даної природної зони і населення?
Маршрутний лист № 3 загону "Юних геологів і ґрунтознавців".
1. Тип рельєфу даної природної зони.
2. Які рівнини, височини, гори, кряжі знаходяться в межах даної природної зони? Показати на карті.
3. Які корисні копалини є в межах даної зони, чому саме ці, а не інші?
4. Які типи грунту характерні для даної природної зони? Чому?
5. Які методи меліорації характерні для даної природної зони? Чому?
Маршрутний лист № 4 загону "Юних біологів".
1. Яка рослинність характерна для даної природної зони, наведіть приклади. Чому саме ця рослинність?
2. Тваринний світ природної зони, його пристосованість до умов життя в межах даної зони.
3. Які природоохоронні території знаходяться в межах природної зони? Знайдіть їх на карті.
Маршрутний лист № 5 загону "Юних екологів і прогнозистів".
1. Які екологічні проблеми характерні для даної природної зони? Чому?
2. Яке значення і використання має дана природна зона на вашу думку (які сільськогосподарські культури в ній можна вирощувати, які галузі промисловості доцільно розвивати (на основі лісових, мінеральних ресурсів і т.д.), лікувально-оздоровче значення і т.д.).
Підсумок.
Домашнє завдання. Степова природна зона.
ЧОРНЕ МОРЕ
Мета. Вивчити ф.г.п., клімат, природні ресурси Чорного моря. Розвивати в учнів вміння самостійно працювати з додатковою літературою, вміння логічно мислити.
Виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання. Фізична карта України, таблички з наг сами вчених, картки-конспекти.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Учні діляться на кореспондентів різних газет та вчених.
II. Правила проведення прес-конференції.
Учні-вчені (океанолог, кліматолог, гідролог, хімік, еколог, економіст, геолог, ботанік, зоолог) готують повідомлення та виступають з ними. Учні кореспонденти, слухаючи вчених, заповнюють картки-конспекти, задають їм запитання.
Прес-конференція проходить за таким планом.
1. Ф.г.п. моря (доповідає океанолог).
2. Природні умови моря:
а) рельєф дна (геолог);
б) клімат (кліматолог);
в) гідрологічні особливості (гідролог);
г) наявність N28 (хімік). 3. Природні ресурси моря:
а) біологічні (ботанік, зоолог);
б) мінеральні (геолог).
4. Екологічні проблеми моря та його використання (еколог і економіст).
Приклад картки-конспекта № 1
Запитання Відповіді
1. Яка площа моря?
2. Якими протоками відділяється від інших морів?
3. Які корисні копалини є на шельфі моря?
4. В яких кліматичних поясах знаходиться море?
5. Де береться сірководень в морі?
6. Які безхребетні поширені в морі?
7. Чи є в морі тварини небезпечні для життя людини?
8. Які причини можливої біологічної смерті моря?
9. Які заповідні об'єкти знаходяться біля узбережжя моря та в його акваторії?
10. Назвіть транспортні порти Чорного моря.
Карта-конспект № 2.
Запитання Відповіді
1. Яка протяжність моря з Пн. на Пд.?
2. До басейну якого океану відноситься море?
3. Під час дії якої складчастої області формувався рельєф дна моря?
4. Чи замерзає море взимку?
5. Яка середня солоність води в морі?
6. Чому Чорне море вважають найпрісно-воднішим у світі?
7. Які водорості поширені в морі?
8. Які риби являються давніми мешканцями Чорного моря?
9. Чи взмозі Україна сама розв'язати екологічну проблему Чорного моря?
10. Назвіть курортні порти Чорного моря?
Підсумок.
Домашнє завдання. Чорне море, стор. 57-59 по підручнику "Географія України" П.О. Масляк і П.Г. Ши-щенко.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Мета. Узагальнити, систематизувати знання отримані при вивченні теми АПК, виявити причини виділення різних видів АПК на території України. Розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння працювати з картою, виховувати бережливе ставлення до земельних ресурсів.
Обладнання. Економічна карта України, атласи, статистичний матеріал, таблички з назвами груп.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Учні класу діляться на чотири групи, кожна група обирає собі капітана.
II. Правила проведення семінарськогозаняття.
Семінар проходить за планом, який написаний на дошці заздалегідь даний учням. і
План семінарського заняття по темі АПК
1. Склад, структура і значення АПК.
2. Рослинництво і його основні галузі.
3. Тваринництво і його основні галузі.
1. Заготівля, збереження, транспортування і переробка сільськогосподарської продукції. Харчова промисловість.
III. Підсумок.
IV. Домашнє завдання. Повторити тему АПК.

 
 

Цікаве

Загрузка...