WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Елементи з досвіду роботи вчителя географії - Реферат

Елементи з досвіду роботи вчителя географії - Реферат

сприяє активному залученню учнів до процесу навчання.
Оскільки методи, прийоми і стратегії, поєднані в проблемному навчанні, направлені на особистісно орієнтовану модель освіти, то як використовують їх у різних формах:
Сенкан
Цей вид роботи застосовують для закріплення чи виділення найсуттєвіших явища чи об'єкта.
Тема "Клімат Австралії" (7 кл)
1. Австралія.
2. Найменший, найсухіший.
3. Знаходиться, омивається, зацікавлює
4. Австралія - найсухіший материк
5. Чудо
ЗХВ
знаю хочу знати вивчив
Незакінчені речення.
Тема "Води України" (8 кл)
Зразки:
- До вод належать…
- Найбільші річки та їх притоки…
- Озера бувають таких типів…
- Витрату води визначають…
- Підземні води потрібно вивчати…
"Титанік"
Тема. "Мішані ліси України" (8 кл)
- що потрібно рятувати в природному комплексі мішаних лісів і як?
Мішані ліси Що рятувати
- гірські породи
- рельєф
- повітря
- вода
- флора
- фауна
- ґрунти
Методи підсиленої лексики.
Тема. "Несприятливі фізико географічні процеси" (8 кл)
- чим небезпечні явища?
Знав Дізнався
Передбачення наслідків.
Етапи:
- На дошці записую проблему
- Кожна група передбачає наслідки
- Зачитування і коментатор наслідків
Діаграма Века
Тема. "Світовий океан" (7 кл)
Кубування
Етапи:
- опишіть це…
- порівняйте це те ...
- проаналізуйте ...
- знайдіть аргументи "за і проти
- застосуйте те це
Нумеровані голови разом
"Ручки на середину"
Дискусійна сітка
Тема. Клімати Землі (7кл)
Так Чи можна ні
змінювати
клімат
землі?
Застосовування вище названих методів роботи (проблеми викладання частково пошукового, навчально - дослідницького) в їх взаємо зв'язку дає змогу активізувати навчально-виховний процес з географії в цілому, урізноманітнювати структуру уроку, відкриває нові резерви широкого впровадження в навчальний процес самостійної пізнавальної діяльності.
Концепція екологічної освіти в Україні визначила, що екологічне навчання та виховання в нашій державі повинні розглядатися не як окремий аспект, а як новий зміст і мета сучасного освітнього процесу. Географія може стати одним з провідних шкільних предметів у вирішенні цього завдання завдяки тому, що саме шкільних курси географії набагато перевішують інші дисципліни за екологічною спрямованістю, кількістю і глибиною розкриття екологічних проблем, за обґрунтуванням шляхів їх вирішення. Особливо це стосується курсу географії України, досвід викладання якого засвідчив, що розв'язання екологічних завдань з питань раціонального природокористування і охорони природи саме на основі краєзнавчого матеріалу сприяє формуванню екологічної свідомості в трудовій діяльності та побуті.
Враховуючи те, що в методиці навчання географії дуже поширеним є прийом використання типових планів, характеристики географічних об'єктів, які виконують функції алгоритмів у розв'язанні різних завдань, був складений типовий план розв'язання еколого-краєзнавчого завдання.
1. Уважно прочитайте текст завдання. Визначте, про який компонент природного комплексу йде мова. Знайдіть його положення на карті.
2. Користуючись картами, визначте ступінь порушення природного комплексу.
3. Зробіть географічне прогнозування стану природного комплексу в даних умовах на основі усвідомлення закономірних взаємозв'язків природи в ньому..
4. Зробіть висновок ,як позначається стан на околишнього середовища на здорові людей і розвитку економіки.
5. Запропонуйте шляхи розв'язання виявлених екологічних проблем .Спробуйте оцінити ефективність запропонованих заходів.
6.Зробіть оцінку своєї діяльності. Чи все правильно зроблено? Що ще можна додати?
Сьогодні основним питанням є екологічна проблема. Для того, щоб учні зацікавились даною темою та краще зрозуміли даю їм такі питання./VІ клас/.
- Забруднення атмосфери відбувається з різних причин. Назвати джерела забруднення в нашій місцевості.
- Як забруднене повітря вшиває на інші компоненти?
- Як пояснити, що повітря, забруднене радіоактивними елементами Чорнобиля, коли наша місцевість так віддалена?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ:
1. Порозмовляйте з людьми старшого покоління: чи спостерігали вони за своє життя будь-які зміни в кліматі Загайполя?
2. Складіть таблицю, яка матиме такі колонки: джерела забруднення, вплив забруднення атмосфери на навколишнє середовище та живі організми, заходи охорони атмосфери.
3. Давайте поміркуємо разом: що можна зробити, що б повітря в нашій місцевості було чистим.
Учнів сучасної школи ознайомлюю із галузями господарства та їх проблемами. Діти розуміють, що в господарстві України йде не побудова її споруди, а руйнуються складові виробництва у всіх його сферах. Спад виробництва, особливо товарів народного споживання, веде до зростання цін і подальшого зубожіння людей. Такі висновки підтверджуються статистичними даними.
Серед причин, що обновлюють таке становище в сучасній економіці, певне коло економістів України вважає розрив економічних зв'язків з країнами, колишніми республіками СРСР. Тому справа політиків - знайти таку політичну і юридичну форму економічної взаємодії між цими країнами, котра б не утискувала інтереси самостійних держав, а сприяла їх зміцненню.
Аналізуючи на уроках матеріали періодичної преси, а також тематичних радіомовлень з проблеми переходу до ринкової економіки, пропоную такі питання:
- здійснення грошової конфіскаційної реформи з декламуванням прибутків та їхніх джерел і з вилученням неправедно нажитих коштів;
- введення заборони на вільне ходіння і нелегальний обмін грошей інших держав;
- провадження в державної монополії на зовнішню торгівлю і державне надходження і витрачання валютних коштів.
- планомірна приватизація тих державних виробництв і галузей н/г, які відповідно до структурної перебудови економіки мають скорочуватися.
Дія зацікавлення уроків географії, застосовую дискусії, прогнозування у процесі проведення семінарів, конференцій, рольових ігор, нестандартних уроків. Ось, наприклад, дискусія "Економічні, соціальні проблеми Карпатського регіону".
- Унікальність природних ресурсів.
- Шляхи оздоровлення екологічної і соціальної ситуації.
Учнів класу ділю на групи:
група експертів оцінює роботу,
група, статистів опрацьовує анкету, яку заповнюють всі присутні, Інша група з'ясовує, хто буде виступати в дискусії.
АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ:
1. Чи допомагає вам обмін думками з однокласниками при оволодінні знаннями? Чому?
2. У чому ви вбачаєте зв'язок економічних і соціальних проблем?
3. Обґрунтуйте ваше ставлення до проекту "Карпати - зона туризму" 4. Який на вашу думку, існує шляхвиходу з кризи?
Після заповнення анкети статисти визначають кількість різних відповідей, їх оригінальність, об'єктивність і повноту. Деякі висновки учні ілюструють малюнками, графіками, діаграмами.
Експерти оцінюють правильність, повноту, оригінальність відповідей і роботу кожної групи

 
 

Цікаве

Загрузка...