WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях - Реферат

Виховання і освіта в ранніх цивілізаціях - Реферат

відомостями з літератури та історії). У школах обох типів навчалися тільки хлопчики. Розвиток цих шкіл був спричинений необхідністю оволодінням ораторським мистецтвом тими, хто намагався зайняти керівні посади в державі.
Значно пізніше в Римі з'явилися школи риторів, в яких діти знаті готувалися до державної діяльності. Вони вивчали риторику, філософію, правознавство, грецьку мову, математику, музику. Навчання в школах було платним. В середині першого тисячоліття до нашої ери приватні граматичні й риторські школи були перетворені в державні.
Проголошення християнства державною релігією Римської імперії спричинило різку зміну змісту навчання і виховання дітей у школах. Християнство надало школі яскраво забарвленого релігійного характеру, що знижувало рівень розумового виховання підростаючих поколінь.
Структурно-логічні схеми
ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
Афінська система
Мета виховання: різнобічний гармонійний розвиток особистості
Форми та зміст. 0-7 р. - сімейне виховання; 7-13 р. - музична школа; школа граматиста (навчання грамоті і лічбі); школа кіфариста (літературно-музи-чине виховання);
13-18 р. - гімназичні школи: палестра (школа давнього п'ятиборства); гімнасія (риторика, гімнастика, музика); 18-20 р. - ефебія.
Традиційні цінності полісного виховання: єдність, рівність перед зако-ном, ідеал героїчного і безкорисного служіння рідному місту.
Спартанська система
Мета виховання: підготовка мужніх, дисциплінованих, загартованих воїнів.
Форми навчання і виховання: 0-7 р. - сімейне виховання; 7-18 р. агелли (військові загони); 18-20 р. - військова служба (ефебія). Зміст навчання і виховання: володіння зброєю, розвиток сили і витривалості; елементарне навчання читанню й письму, розвиток кмітливості, вміння висловлювати думки аргументовано і лаконічно; естетичне виховання через військові пісні і танці, розвиток почуття краси тіла.
Методи виховання: особистий приклад, змагання, формування звичок, покарання, бесіди; общинне виховання.
Етапи навчання у Давньому Римі
Сімейне виховання (від народження до 7 років) - найдавніший вид римського виховання, якому приділялась дуже велика увага..
Елементарна школа (від 7 до 11-12 років) - з V ст. н.е. - мала суто практичний характер; хлопчиків і дівчат навчали читанню,письму, лічбі.
Школа граматики (від 11 до 12-15 років) - передбачалося вивчення латинської та грецької мови та літератури (граматика, поетика, стилістика) на основі творів Гомера, Вергілія, Теренція; вивченню основ "вільних мис-тецтв" приділялось другорядне значення. Відбувалося формування "дос-коналого оратора" як освітнього ідеалу.
Школа ритора (від 15 до 20 років) - незначна кількість юнаків детально вивчала в теорії і на практиці ораторське мистецтво за зразком промов Цицерона для підготовки до судової діяльності.
Творчі завдання і реферати
1. Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.
2. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.
3. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз).
4. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е.
Питання для роздумів і проблемні запитання
1. Обгрунтуйте, який з підходів щодо виникнення виховання абсолютно є не науковим?
2. Які з пам'яток джерел педагогіки є на території нашого краю (найстаріші на Житомирщині)?
3. Доведіть, що Спартанська і Афінська виховні системи є такими, що унеможливлюють одна одну.
4. Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)?
5. Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасної загальнолюдської і педагогічної культури?
Тест
1. Який підхід є визначальним при вивченні студентами істо-рико-педагогічної науки?
а) особистісний; б) комплексний; в) культурологічний.
1. Що можна віднести до найдревніших джерел в історії педагогіки?
а) манускрипти; б) звукописи; в) піктограми.
3. Який з підходів в історико-педагогічній науці щодо виникнення виховання абсолютно позбавлений науковості?
а) біологічний; б) соціологічний; в) психологічний.
4. У який історичний період виникає виховання як соціальне явище?
а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапі раннього матріархату.
5. Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до реалізації виховання у родовій общині був:
а) закон золотого правила моралі; б) закон табу; в) біологічний закон.
6. Основними шляхами виховання підростаючої зміни у пер-віснородовому суспільстві були:
а) показ, спостереження, змагання; б) навіювання, спостереження, приклад однолітків; в) показ, спостереження, посильна участь у праці.
7. Найдревнішою у світовій цивілізації вважається школа:
а) Древнього Вавилону; б) Древнього Єгипту; в) піктографічна школа Майя.
8. У якій із шкіл древньої цивілізації зміст навчання включав: вміння читання, рахунку, письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, астрології, народної медицини?
а) школи Древнього Китаю; б) школи жерців у Древньому Єгипті; в) школи Ассирії.
9. Мову, яка передбачає коротку, чітку і точну відповідь, називають:
а) афінською; б) спартанською; в) лаконічною.
10. Життя жінки в Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій половині будинку, яка називалась:
а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею.
11. Військова група в Давній Греції, в яку вступали юнаки 18- 20 років і несли службу в військових гарнізонах:
а) ефебією; б) палестрою; в) батальйоном; г) криптіею.
12. Діти з 15-18 років в Давній Греції навчались в школах: а) граматистів; б) ораторів; в) кіфаристів; г) гімнасіях.
13. Кого хотіли виховати з спартанської жінки:
а) домашню господарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість.
14. Об'єднані граматичні школи і школи ораторів в Стародавньому Римі називали:
а) державними; б) елементарними; в) граматичними.
15. Найбільш відомим римським педагогом був:
а) Гай Юлій Цезар; б) Марк Фабій Квінтіліан; в) Октавіан Ав-густ.

 
 

Цікаве

Загрузка...