WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання орфографії в сучасних умовах - Реферат

Навчання орфографії в сучасних умовах - Реферат

правило.
За нашими підрахунками в 5-7 класах загальноосвітньої школи учні вивчають 81 орфограму, переважна більшість з яких - буквені (72%),небуквені становлять 28% від загальної кількості.
Назви буквених орфограм:
o "М'який знак після д, т, з, с, ц, л, н, дз, якими закінчується склад": вільний, відповідь, учитель;
"Букви е, и, написання яких перевіряється": вечірній, бо вечір; широкий, бо ширший;
o "Буква о, написання якої перевіряється": голубка, бо голуб; козубець, бо козуб;
"Букви е, и, написання яких не перевіряється": медаль, кишеня;
o "Буква о, що не перевіряється наголосом": поганий, гончар;
o "е, о після ж, ч, ш, щ": шерсть, бджола;
o "Букви, що означають звуки, які уподібнюються": кігті, молотьба;
o "Букви о, е, і в коренях іменників": гір-гора, хміль-хмелю, річ-речі;
o "Букви а, о на позначення ненаголошених голосних в іменниках, прикметниках": галявина, багатий, але: солдат, монастир;
o "Подвоєні букви у коренях слів": обличчя, рілля і т. ін.
Назви небуквених орфограм:
o "Апостроф": пам'ять, бур'ян, але: медвяний, святковий;
o "Перенос слів": під'-їзд, ;
o "Написання разом і через дефіс складних іменників, складноскорочених слів": зорепад, атомохід, півгривні, пів-Європи, загс;
o "Не з іменниками": не скрута, а розкіш,неправда;
o "Написання разом і окремо прикметників вищого і найвищого ступенів": щонайзручніший, найбільш вірогідний;
o "Не з прикметниками": неговіркий, немічний; не далекий, а близький;
o "Написання разом і через дефіс складних прикметників": народнопісенний, кисло-солодкий, але жовтогарячий;
o "Написання разом порядкових числівників на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний": чотирьохсотий, семимільйонний;
o "Написання через дефіс префіксів казна-, хтоз-на-, будь-, суфікса -небудь у займенниках": казна-хто, будь-що, який-небудь;
o "Ні із займенниками": нікого, ні в кому і т. ін.
Правиловивідна мотивація орфограм
В умовах інтерферованого мовленнєвого середовища ускладнюється процес формування в учнів умінь застосовувати набуті знання на практиці. Нерідко школярі виявляють безпорадність перед деформованим образом слова. У зв'язку з цим вважаємо за потрібне використовувати на уроках української мови алгоритмічний припис вибору орфографічного правила, складений у відповідності з розробленими в методиці положеннями про алгоритм як систему розумових операцій, виконання яких призводить до неправильних висновків:
1. Встанови сферу використання контрольного слова (загальновживане, діалектне чи таке, що зазнало інтерферуючого впливу спорідненої мови).
2. Добери літературний відповідник аналізованому слову і шляхом артикуляційних вправлянь відтвори його нормативне звучання.
3. Зістав звуковий склад слова з його графічним відображенням.
4. Визнач, до якої частини мови належить аналізоване слово.
5. Віднайди в ньому орфограми за характерними їм ознаками (наявністю букв на позначення ненаголошених голосних чи сумнівних приголосних звуків, певних частин слова, граматичних форм тощо)
6. З'ясуй назву виявленої орфограми.
7. Обгрунтуй правильність написання відповідним правилом.
Орфографічні правила складаються з лінгвістичних міркувань про закономірності українського правопису і настанов, що зводяться до лаконічних інструкцій, як віднайти спосіб перевірки правильності написань. Після визначення орфограми і з'ясування її назви учень може знайти правиловідповідні докази, якщо його навчальна діяльність буде спрямована на:
o відшукання правила в шкільному підручнику або його пригадування;
o осмислення змісту теоретичного положення;
o з'ясування умов вибору правильного написання;
o встановлення співвідношень між теоретичним викладом правописного матеріалу і вибраним написанням;
o добір власних прикладів на визначене орфографічне правило.
Для зразка наводимо опис обгрунтування орфограми "Букви а, о на позначення ненаголошених голосних" у виділеному слові з речення: Хлопці розпалили багаття і заходилися готувати вечерю.
Складність вживання цієї орфограми полягає в тому, що в ареалі північноукраїнської діалектної групи вимова [а] замість [о] пов'язана з відповідним написанням: "салдат", "лапата". Подекуди трапляються гіперичні явища: нерозрізнення умов вживання о-а, що передають голосні в ненаголошеній позиції ("козан" замість казан, "тавар" замість товар). Теоретична основа названої орфограми в українській мові різниться від умов вживання о-а в російській мові. Наприклад, у сполуках гор- (гар-) під наголосом пишеться а, в ненаголошеній позиції - о: угар, угореть. Звідси плутання правопису слів, однакових, за змістом в обох мовах (пор.в українській мові: гарячий, багатий, хазяїн, качан; у російській мові: горячий, богатьій, хбзяин, кочан).
Таким чином:
o учні пригадують або віднаходять у підручнику правило на вживання о-а на позначення ненаголошених голосних;
o усвідомлюють його зміст, з якого випливає, що аналізована орфограма - варіантна і знаходиться в корені слова;
o з'ясовують, що перед складом з постійно наголошеним звуком [а] здебільшого вимовляється [а], позначуваний на письмі буквою а, за інших умов пишеться о: богатир (у значення герой, силач), козак, солдат, гончар, поганий, корявий, монастир, товар, лопата,
o встановлюють, що в аналізованому слові багаття літерою а передається звук [а], який знаходиться перед складом з наголошеним [а];
o добирають аналогічні приклади: кажан, гарячка, калач, галявина тощо.
Використання орфографічних правил активізує розумову діяльність школярів, але для того, щоб зробити їх зацікавленими учасниками навчального процесу, слід широко застосовувати проблемно-пошукові методи здобування знань. У зв'язку з цим роботу над засвоєнням орфографічних правил слід проводити в такий спосіб:
1) актуалізувати опорні загальнолінгвістичні знання школярів;
2) вмотивувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, скеровану на визначення правиловідповідних доказів;
3) на пошуковому етапі досягнення знань дати можливість школярам застосувати навчально-мовні уміння;
4) проаналізувати умови вживання орфограми;
5) теоретично аргументувати вибір орфограми.

 
 

Цікаве

Загрузка...