WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника - Курсова робота

Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника - Курсова робота

проектування розвитку особистості учнів:
" вчитель вводить учнів у різноманітні педагогічні ситуації (вибору, співпереживання, гарантованого успіху, авансової довіри, творчості тощо). Ці ситуації мають відповідати певним віковим особливостям учня, наприклад, потребі у неформальному дружньому спілкуванні. Вони з самого початку ставлять перед учнем зрозумілі та посильні вимоги. Це зумовлює необхідність у багатоваріантності, гнучкості форм. організації різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна;
" активно впроваджуються особистісно-орієнтоване спілкування (контакт з учителем, утвердження людської гідності, підтримання в учня бажання долучатися до світу людської культури, гармонізація "хочу" і "можу");
" створюються умови для реалізації своєю людяності, індивідуальності і неповторності;
" спрямовується орієнтація на виявлення власних моделей учіння школяра, тобто найефективніших для нього способів пізнання діяльності. Це передбачає варіативність змісту, методів і форм навчання;
" культивуються діалогічні форми навчально-виховної взаємодії вчителя з учнями як домінуючого виду навчально-виховного спілкування, які спонукають до обміну думками, враженнями.
Особистісно-орієнтований підхід у навчання та вихованні здійснюється найбільш ефективно, якщо:
" в кожному учневі вчитель бачить особистість;
" педагог спирається на емоційну сферу дитини, розвиває її гуманістичні почуття;
Проектування навчально-виховної роботи, яка передбачає створення розвивальної взаємодії вчителя - виховання як системи компонентами якої є:
" психолого-педагогічна діагностика інтелектуального, фізичного, психологічного й духовного розвитку особистості учня;
" постановка педагогічних завдань, коригування існуючих планів;
" організація (самоорганізація) діяльності вихованців;
" дослідження динаміки рівнів соціальної активності учнів;
" аналіз і прогнозування виховних ситуацій міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному та груповому рівнях.
В центрі уваги - не якийсь середній учень, а кожен школяр, як особистість у своїй унікальності. Змінюється сам підхід: не від педагогічних впливів на учня, а від самого учня, який вибірково ставиться до цих впливів.
Визнання учня головною діючою фігурою всього навчально-виховного процесу є початком особистісно-орієнтованого навчання.
Але, щоб зробити учня дійсним суб'єктом навчально-виховного процесу, необхідно змінити всю технологію цього процесу.
Побудова навчання за інтегрованим типом відповідає завданням особистісно-орієнованого навчання, оскільки дає змогу виявити основні типи ставлення учні до навколишнього світу, який виступає для нього цілісно, багатосторонньо та динамічно.
Результати психодіагностичних тестів, проведених
у 8-Б класі Криворівнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Грушевськго.
У класі навчається 18 учнів. З них 8 - хлопців та 10 дівчат.
І. Тест "Чотири пори року".
10 учнів належать до пори року "літо". Тобто, вони дотримуються принципу: виконай те, що обіцяв зробити, незважаючи на обставини. Вони хороші партнери і колеги.
Однак схильні до спалахів, не завжди стримують себе, і тоді наступає справжня літня буря - з громами і блискавками. Після грози атмосфера очищається і вони стають милими, покладистими людьми. Вони прагнуть од лідерства і тому всі докори на свою адресу сприймають боляче. Свої проблеми прагнуть розв'язувати самі.
6 учнів представники "осені". Антипатія до яскравого, неспокійного, крикливого - їхня риса характеру. Перш за все вони цінують спокій, людей з рівною поведінкою. Схильні до рефлексії, їм подобаються їхні маленькі сумні настрої.
Люблять одинокі прогулянки, будують "повітряні замки".
Як партнери, вони люди лояльні і вірні. Не прощають образ.
Склад характеру 2 учнів цього класу можна порівняти із зимою. Це впевнені в собі люди, добре знають свої достоїнства. Їх важко вивести з рівноваги, переконати змінити рішення. Вміють послідовно досягати цілі. Індивідуалісти. Зовнішньо - холодні люди, однак у колі друзів проявляють щирість і емоційність.
Весняного типу характеру в цьому класі не виявилось.
ІІ. Тест "Чи організована ви людина?"
Всі учні набрали менше 63 балів, що означає, що їх спосіб життя, їхнє оточення навчили їх бути організованими в дечому. Ця якість у них проявляється час від часу, що є ознакою відсутності чіткої системи самоорганізації. Щоб стати організованими людьми, їм потрібно подолати самих себе, потрібно мати волю і наполегливість.
ІІІ. Тест "Чи вмієте ви слухати?"
7 учнів із 18-и набрали потрібнукількість балів, що означає, що вони є дуже добрими слухачами, в них добре розвинуте вміння слухати, хоча й базіку вони в змозі зупинити.
Всі інші більшою чи меншою мірою здатні слухати, але не завжди чують чи не хочуть чути, що їм говорять. Тобто все залежить від їхнього бажання щось почути.
IV. Тест "Чи вмієте ви контролювати себе?"
У 6 учнів цього класу низький комунікативний контроль. Їхня поведінка стала і вони не вважають за потрібне міняти її залежно від ситуації. Вони здатні щиро відкриватися у спілкуванні. Дехто вважає їх "незручними" через прямолінійність.
5 учнів мають середній комунікативний контроль. Вони щирі, але стримані у своїх емоційних виявах. Їм варто більше рахуватися з оточенням.
У 7 учнів-підлітків високий комунікативний контроль. Вони легко входять в будь-яку роль, гнучко реагують на зміну ситуації і навіть здатні передбачати, який вплив справлять на оточення.
V. Тест "Чи ви розважливі?"
11 підлітків, можна сказати, втрапили в золоту серединку. У них прекрасне почуття міри. Вони точно знають свої можливості. І хоч у них є трохи безглуздя, однак це надає їм своєрідної чарівності.
А 7 із 18-и абсолютно нерозсудливі. Їм завжди всього мало. Вони можуть почуватися нещасними через дрібницю. Їм слід навчитися радіти приємним дрібничкам, яких не мало. Це допоможе їм стати спокійнішими і розважливими.
VІ. Тест "Формула темпераменту".
4 учні - холерики (з них 2 дівчинки)
6 учнів - флегматики (3 дівчинки)
5 учнів - сангвініки (2 дівчинки)
3 учні - меланхоліки (3 дівчинки).
Література:
1. Д. В. Колесов, И. Ф. Мягков "Учителю о психологии и физиологии подростка". Москва "Просвещение" 1986 г.
2. "Рабочая книга школьного психолога" Редакция И. В. Дубровиной. Москва "Просвещение" 1991 г.
3. Газета "Шкільний світ".
№ 23, грудень 1999 р.
№ 18, вересень 1998 р.
4. Л. М. Проколієнок, Д. Ф. Ніколенко "Сімейне виховання. Підлітки". Київ "Радянська школа" 1985 р.
5. Вікова психологія. Київ "Радянська школа" 1986 р.
6. Психологічна наука, вчитель, учень.
7. Бордяєв "Класний керівник". Москва "Педагогическая литература".
8. Педагогіка школи.
9. Журнал "Початкова школа".
№ 12, грудень 1999 р.
№ 2, лютий 1997 р.
№ 2, 1993 р.
№ 3, березень 1997 р.
№ 9, вересень 1997 р.
10. Альберт Миханов "Драматическая педагогика". Москва "Педагогика" 1986 г.
11. "Трудные судьбы подростков - кто виноват?" Москва Педагогическая литература" 1991 г.
12. Культура поведінки і спілкування людей. Івано-Франківськ, 1992 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...