WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів - Реферат

Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів - Реферат


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З ХІМІЇ
На тему:
Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів
Мета: Розкрити причину періодичної зміни властивостей елементів і їх сполук у світлі закономірної зміни будови електронних оболонок атомів. Розвивати пізнавальну активність школярів, вдосконалювати навики виконання самостійних робіт.
Формувати вміння учнів характеризувати хімічні властивості елементів за їх місцем в періодичній системі.
Наочні засоби навчання: Періодична таблиця, таблиця, картки з індивідуальними завданнями, перфокарти, ребуси, кросворди, схеми, картки для самостійної роботи.
Тип уроку: Комбінований.
План уроку
І. Вступ (вчитель).
ІІ. Контроль і корекція знань.
1. Робота з індивідуальними картками (для слабо відстаючих учнів).
Картка № 1
Визначити кількість електронів у елементів № 6,7,8.
Картка № 2
Визначити число променів і нейтронів у хімічних елементів № 3,4,5.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Фронтальна бесіда.
Вчитель - що таке атом?
- яка будова його?
- ск. видів атомів вам відомо?
- чим відрізняються атоми різних елементів?
- чому атоми електронейтральні?
- з чим співпадає в атомі порядковий номер?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
- Видатний датський учений Нільс Бор розробив початкову квантову теорію будови атома. Цей учений фізик працював в лабораторії Резерфорда з 1911 року, а згодом очолив (1916 р.) Інститут теоретичної фізики Копенгагенського університету.
Йому належать праці щодо теоретичного пояснення періодичного закону Д.І. Мендєлєєва і по теорії атомного ядра. За ці заслуги в 1992 році Нільс Бор був нагороджений Нобелівською премією.
- У своїх положеннях Бор зробив висновок, що енергія електронів у атомі змінюється не безперервно, а стрибками - дискретно. Тому в атомі можливі не будь-які енергетичні стани електронів, а лише визначені тобто квантові. Перехід із одного стану в інший відбувається стрибкоподібно і супроводжується виділенням або поглинанням енергії.
- Основні положення своєї теорії Бор сформулював так:
1. Електрон може обертатися навколо ядра не будь-як, а лише по строго визначеним орбітам. Ці орбіти Бор назвав стаціонарними.
2. Рухаючись по стаціонарним орбітам електрон не випромінює енергію.
3. Випромінювання енергії відбувається при стрибкоподібному переході електрона з однієї орбіти на другу.
4. Енергія цього випромінювання дорівнює різниці енергії атома в кінцевому і вихідному станах.
- В 1924 році французький фізик де Брайль передбачив, що електрон як і фотон має проявляти хвильові властивості. Цю енергію було підтверджено експериментальними дослідженнями у 1924 році Де вісоном і Джермаром в США, Том соном в Англії і Татарковським в Росії незалежно один від одного. Дослідження показали, що електрон поводить себе як хвиля з різним запалом енергії.
- Ми знаємо, що загальне число електронів в атомі відповідає протонному числу, тобто порядковому номеру елемента і утворює його електронну оболонку.
- Електрони цієї оболонки мають різний запас енергії тому одні сильніше притягуються до ядра і розміщені ближче до нього, а інші - слабкіше і розміщені дальше від ядра. Ось чому електрони розмішені навколо ядра шарами.
- Кожний електронний шар складається з певної кількості орбіта лей відповідної форми. Будова електронних шарів (Таблиця)
S
І
P
ІІ
L
ІІІ
F
ІІІ
Висновок: Електрони заповнюють ел. шари у порядку послаблення прийняття їх до ядра, на кожній орбіта лі є не більше 2-х електронів і електрони заповнюють орбіта лі по одному, а потім по два (пара).
Вч. - Розглянемо як будуються електроні шари атомів хім. елементів у порядку зростання зарядів їхніх ядер.
Мета: Розглянути електронну будову атома Н. Не.
Номер електронного
шару Число електронів
Форма орбіталі
Висновок: Оскільки на І електронному шарі може перебувати лише два електрони то перший шар в атомі Гелію завершений.
Мета: Розглянути порядок заповнення електронних шарів ІІ періоду.
Робота з підручником.
(Учні записують в своїх зошитах будову атомів елементів ІІ періоду).
- Який ви бачите зв'язок між номером періоду і кількістю електронних шарів.
Висновок: Номер періоду вказує на кількість електронних шарів.
Мета: Встановити причини валентності.
(За період визначаємо кількість зовнішніх валентних електронів в атома).
Висновок: Інертні гази хімічно пасивні бо мають максимальну кількість електронів на зовнішньому ел.шарі.
- Валентність за киснем і воднем
за Оксигеном - це кількість електронів, що міститься на зовнішньому електронному шарі.
За Гідрогеном - це кількість електронів, що не вистачає до завершення.
Висновок: Отже елементи мають валентність за Оксигеном і Гідрогеном.
V. Вправи на закріплення.
(робота з перфокартами)
Завдання 1
- Що спільного у будові атомів Ве і Мд:
Число протонів;
Число електронів;
Число нейтронів;
Число валетних електронів.
Завдання 2.
- Скільки електронів у зовнішньому шарі атома фосфору.
а) 2; б) 4; в) 5; г) 6.
Завдання 3
- Яке максимальне число електронів на р-орбітале.
- а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.
Завдання 4
- Які елементи мають завершені зовнішні електронні шари?
а) Н; б) Не; в) Li; г) Ne.
VІ. Домашнє завдання.
§ 7 вш - 41-45. стор. - 39.
Оксиген і Сульфур
1. Яка електронна формула атома Оксигену?
a) 1s22s226; б) Is22s22p5; в) 1s22s22p4; r) 1s22s22p63s23p4.
2. Якщо атом Сульфуру перебуває у збудженому стані, то електрони третього шару можуть розміщуватися на:
а) р і d орбіталях; б) s, р і d орбіталях;
в) s.i d орбіталях; г) s, р і f орбіталях.
3. У якій сполуці ступінь окислення Оксигену +2?
a)Na2O2; б)Н2О; в)А12О3; r)OF2.
4. Які прості речовини містять лише атоми Оксигену?
а) вода кисень; б) озон, повітря; в) озон, кисень; г)озон, азот
5. Яка алотрогіна модифікація сірки нестійка за нормальних умов?"
а) ромбічна; б) моноклітинна; в) пластична; г) інша відповідь.
5. Якщо всипати порошок міді у розплавлену сірку, то утвориться:
а) купрум (І) сульфід; б) купрум (II) сульфід;
в) купрум (II) сульфіт; г) купрум (П) сульфат.
7. Які властивості мають оксиди Сульфуру?
а) основні; б) кислотні; в) амфотерні; г) інша відповідь.
8. Як називаються кислі солі сульфатної кислоти?
а) сульфіти; б) гідрогенсульфіди; в) гідрогенсульфати; г) гідрогенсульфіти.
Нітроген і Фосфор
1. Скільки неспарених електронів міститься в атомі Нітрогену?
2. а)1; 6)2; в) 3; г)4.
2. Відмінність електронної будови атомів Фосфору іНітрогену полягає в тому, що:
а) в атомі Фосфору є чотири електронні шари, а в атомі Нітрогену - один;
б) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є вільні р-орбіталі, а в атомі Нітрогену вільних р-орбіталей немає;
в) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є вільні rf-орбіталі, а в атомі Нітрогену вільних орбіталей немає;
г) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є 5 електронів, а в
атомі Нітрогену - 3 електрони.
3. У якій молекулі ступінь окиснення Нітрогену має нульове значення?
a)N2O5; 6)NH3; u)N2; r)NO.
4. Вкажіть кількість електронних пар, за допомогою яких

 
 

Цікаве

Загрузка...