WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аудіювання - Реферат

Аудіювання - Реферат

АУДІЮВАННЯ
(слухання, розуміння прослуханого)
Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування:
а) розуміти:
- мету висловлювання;
- фактичний зміст;
- причиново-наслідкові зв'язки;
- тему і головну думку висловлювання;
- виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;
б) уявляти наявні у тексті образи (якщо є);
в) давати оцінку прослуханому.
ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
Перевіряється здатність учнів:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
б) демонструвати вміння:
- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;
- досягати комунікативної мети;
- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;
- дотримуватися теми спілкування;
- додержувати правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);
- дотримуватись норм літературної мови;
в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;
г) аргументувати висловлені тези, спростовувати помилкові висловлювання співбесідника; демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо).
Зазначені характеристики діалогу служать основними критеріями при його оцінюванні.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів
Початковий
(Бали цього
рівня одержу-
ють учні, успі-
хи яких в само-
стійному скла-
поки що не-
значні
1 В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише "так" чи "ні" або аналогічними уривчастими реченнями ствердного та заперечного характеру.
2 Учень відповідає на елементарні запитання данні діалогу короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але досягти комунікативної мети йому ще важко.
3 Учень бере участь у діалозі за найпростішою мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співбесідника, але й формулювати деякі запитання, допускаючи помилки різного характеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.
Середній
(Бали цього
рівня заслуго-
вують учні, які
досягли певних
результатів у
складанні
діалогу за дво-
ма чотирма
показниками з
нескладної
теми, але за
іншими кри-
теріями резуль-
тати поки що
незначні) 4 Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю, трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.
5 Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.
6 Учень успішно досягає комунікативної мети у діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, відповідними основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів
Достати ій
(Бали цього
рівня заслуго-
вують учні, які самостійно, в
цілому вправно
за більшістю
критеріїв склали діалог з теми , що
містить певну
проблему, про-належну культуру
спілкування,
проте за деяки ми з критеріїв
(від 2-х до 4-х)
їхнє мовлення
ще містить певні недоліки) 7 Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з'являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додер жуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.
8 Учень загалом вправно бере участь у діалозі демонстрували за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з'являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів'їв і приказок, проте допускають певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).
9 Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість,

 
 

Цікаве

Загрузка...