WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Cистеми навчання - Реферат

Cистеми навчання - Реферат

Реферат з педагогіки
Відповідно до пріоритетів "Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ столітті" педагогічна наука веде пошуки нових методичних технологій перебудови змісту освіти, які б забезпечували не лише високу теоретичну і практичну підготовку, а й сприяли переорієнтації навчального процесу на особистість учня, на створення сприятливих умов для досягнення кожним учнем можливого для нього рівня знань.
Вивчення математики сприяє формуванню позитивних якостей особистості, рис характеру, емоційно-вольової сфери учнів: розумової активності, пізнавальної самостійності, саморегуляції, продуктивного і творчого мислення, чесності, правдивості, інтелектуальної витриманості, наполегливості.
Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватись до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці.
Коли дитина вчить дитину, то є найбільша можливість засвоїти матеріал - 90%, коли здійснюється навчання у процесі роботи - 75%, навчання у малих групах - 50%, викладання на основі демонстрацій і дослідів - 30%, використання ТЗН - 20%, самостійне читання нового матеріалу - 10%, монологічне пояснення вчителем нового матеріалу - 5%. Ці дані взяті із таблиці наведеної комісією по освіті, яка діє в ЮНЕСКО.
І тому в своїй роботі вчителі нашої школи намагаються використовувати перші із наведених видів робіт.
Вони й становлять основу адаптивної системи навчання за книгою А.С.Границької "Навчити діяти і думати", елементи якої використовуємо в своїй роботі.
В основі цієї концепції навчання лежить перш за все принципово нова модель організації навчання .
Організаційна структура уроку дозволяє збільшити час самостійної роботи учнів, що в свою чергу вимагає переходу до неперервного управління, що забезпечує надійну реалізацію на практиці основних положень теорії діяльності.
Як організувати самостійну роботу всіх учнів? Як перевірити її результат у кожного учня? Як забезпечити матеріалами і завданнями клас, що працює самостійно? Ця проблема стає постійною турботою вчителя, в АСН.
Більшу частину часу на уроках слід відводити на усну самостійну роботу, яка проводиться в парах різного типу. Робота в парах включає взаємоконтроль, як один із засобів, що забезпечує контроль результатів самостійної роботи. Самостійна робота учнів на уроці не тільки дозволяє активізувати діяльність учнів, але й створює умови для індивідуальної роботи вчителя на уроці.
Але щоб спокійно працювати індивідуально на фоні самостійно працюючого класу, необхідно спочатку спеціально навчити учнів прийомам самостійної роботи, прийомів взаємоконтролю і самоконтролю.
Робота є основою для організації самостійної роботи на уроках. На відміну від роботи в малих групах, де учні відповідають по черзі командиру (асистенту) в парах адаптивної системи будь-якого типу в кожний момент половина учнів говорить, а інша половина контролює. Потім вони міняються ролями. Лідерів тут нема.
В адаптивній системі навчання використовують три види пар: статична, динамічна і варіаційна.
Статична пара - працюють учні, що сидять разом за партою.
Динамічна пара - це мала група з чотирьох учнів. Об'єднуються учні які сидять за сусідніми партами.
1 ТАКТ
2 ТАКТ 3 ТАКТ
Варіаційна пара - чотири учні, кожний працює то з одним то з другим сусідом. При цьому відбувається обмін матеріалом, варіанти яких будуть пророблені кожним членом мікро групи.
1 ТАКТ
2 ТАКТ 3 ТАКТ
Динамічна пара працює за завданням написаними на дошці або плакаті. Вчитель дає 4 варіанти завдань, 4 питання, 4 пункти плану. Матеріал проробляє кожний учень в різній послідовності. Потім робота завершується спільною роботою групи по узагальненню і систематизації знань. Кожний питає кожного по своєму питанню, кожний відповідає кожному на ті питання.
Варіаційна пара є одним з видів колективного навчання. На відміну від динамічно пари, де розподіляється по частинах одне для всіх спільне завдання, у варіаційній парі відбувається інтеграція зусиль. Затраченим кожним на підготовку різних матеріалів. У варіаційній парі обробляються різні матеріали, підготовлені різним членом колективу самостійно. Наприклад, кожний готує карточку з питанням, завданнями. На звороті картки дано відповіді на питання, розв'язування задачі і прикладів. Після перевірки карточок вчителем, який підходить до кожного учня, сідають у четвірці так, щоб кожний з них міг працювати то з лівим, то з правим сусідом. Перший такт- кожний питає сусіда усно по своїй картці. Учні задають один одному питання, слухають відповіді з записами на звороті картки. Задачі і приклади розв'язуються усно. Перевіряючий слідкує за ходом розв'язку по запису на звороті картки. Після взаємоперевірки і взаємо навчання партнери міняються картками.
2 такт Поворот до нового партнера, що сидить за сусідньою партою. Перевіряючий працює по карточці по якій тільки що був перевірений сам. На звороті є запис відповідей на питання або хід розв'язування задач. Так що кожний перевіряючи й може перевірити і навчити. Після завершення роботи відбувається зміна карточок. Поворот до першого партнера.
Третій такт - робота з першим партнером, але по новій карточці. Робота завершується як тільки вернеться своя карточка.
Колективне навчання не слід підміняти роботою в малих групах, де перевіряючий назначається сильніший учень. Лідерство породжує нерівноправність.
Схематично роботу в парах можна ще і так компактніше зобразити:
Статична пара
Динамічна пара
Варіаційна пара
Незалежно від того, яким чином здійснюється управління самостійною роботою учнів на уроці, вчитель повинен оволодіти прийомами індивідуальної роботи з учнями.
Частину часу індивідуальної роботи вчитель приділяє управлінню, яке здійснюється в процесі обходу всіх учнів. В процесі обходу здійснюється істинне співробітництво вчителя з кожним учнем. До кожного підійти, допомогти, дати пораду, кожного підбадьорити, похвалити. В процесі обходу здійснюється заохочення учнів до плідної самостійної роботи. Обійшовши всіх і впевнившись, що всі працюють, потрібно перейти до включеного контролю, в ході якого вчитель визначає степінь самостійності учнів, дивиться, як вони здійснюють взаємоконтроль, як допомагають товаришу, чи не проявляють лишньої строгості. Все це, і багато іншого може стати об'єктом оцінки за самостійну роботу. Учням невідомо кого буде оцінено. Поступово потреба в регулярному керівництві і включеному контролю відповідає, бо учні мають навики роботи в парах. В цьому випадку вчитель переходить до індивідуальної роботи в режимі "відключений контроль". Таку індивідуальну роботу можна також проводити по-різному (біля дошки, біля стола, за партою учня), за різними завданнями.Вчитель заздалегідь може спланувати собі індивідуальну роботу з учнями.
Складаючи календарне планування вчитель може зразу собі помітити, які теми та розділи можна вивчити по адаптивній системі навчання. Бо не всякий матеріал учні можуть опанувати самостійно. Можна скласти так званий сітьовий план або лінійний план-графік. В сітьовому плані за допомогою умовних позначок вказується який матеріал як буде вивчатися, які види контролю ВК чи СК, чи контроль збоку вчителя.
Лінійний план складається на кожного учня. Я в своїй роботі ще не дуже практикую складання таких планів, бо це дуже громіздка робота, хоч як пишуть, вона себе оправдовує на практиці. Ми заводимо листки контролю на кожного учня, де ведеться облік оцінювання роботи учня на уроці різними видами оцінювання. Для того щоб учні могли працювати в парах необхідно мати багато різних матеріалів з адаптацією. Це особливо потрібно при закріпленні вивченого матеріалу для роботи у варіаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...