WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ярмарок (шкільне свято) - Реферат

Ярмарок (шкільне свято) - Реферат

вживання у виступах запозичених слів-так званих американізмів. То, Може, досить жити позиченим? Коли хочемо, щоб нас усі й усюди поважали як людей, що мають власну гідність, давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови. І сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо діловій грі з мови, а конкретніше такій темі: "Написання часток -або,
-по, -то, -от, -гаки". Наше завдання-впродовж урокузакріпити навички правопису слів з цими частками і навчитися правильно вживати їх у мовленні.
Суть ділової гри полягає в тому, щоб здобути якомога більше балів за відповіді на питання, пов'язані з придбанням підприємств, сировини, знарядь праці. Це дасть можливість розпочати виробництво певного товару, реалізація якого забезпечить вам прибуток.
Зароблені для придбання об'єктів підприємницької діяльності бали (кошти) фіксуватимуться на умовному банківському рахунку.

пор Прізвища та імена учасників гри Банківський рахунок
Підприєм-ство Сировина
Знаряддя праці
1. Аврамчук Роман
2. Бондарук Руслана
3. Васьківська Інна
Тематичні словнички, що е на кожній парті, допоможуть учням осмислено використовувати необхідну термінологію.
Словничок економічних термінів
Аукціон-продаж товарів, майна з публічного торгу покупцеві, який запропонував найбільшу ціну,
Бізнес - будь-який вид підприємницької діяльності, що дає прибуток.
Бізнесмен-людина, яка робить бізнес.
Виробництво - процес, під час якого люди, використовуючи речовини і сили природи, створюють продукти, необхідні для існування й розвитку суспільства.
Знаряддя праці - технічне пристосування, за допомогою якого виконується робота або якась дія.
Конкуренція - боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва й збуту товарів з метою одержання найбільших прибутків; суперництво між окремими особами, заінтересованими в досягненні певної мети.
Підприємство - виробнича установа або об'єднання кількох невеликих підприємств та установ, діяльність у якій-небудь галузі, що дає прибутки.
Прибуток - грошовий вираз частини чистого доходу суспільства, що створюється на підприємствах і використовується державою та підприємствами для розвитку виробництва й підвищення життєвого рівня населення.
Реалізація - продаж товарів і одержання за них грошової оплати.
Реклама-інформація про товари, різні види послуг з. метою реалізації їх, створення попиту на них за допомогою преси, радіо, телебачення, плакатів, світлових стендів, оголошень тощо; поширення відомостей про когось або щось з метою популяризації.
Сировина-предмет праці, один з елементів засобів виробництва; вихідний матеріал обробної промисловості, на видобування або виробництво якого було затрачено працю і який призначено для подальшої обробки й одержання напівфабрикатів або готової продукції.
Товар - продукт праці, який задовольняє певні Потреби людини і виробляється, не для власного споживання, а для продажу або для обміну.
Фірма - тип виробничого об'єднання; господарське, торговельне чи промислове підприємство.
Учитель оголошує, "Аукціон знань". Двома балами оцінюється правильна і найвичерпніша відповідь. Слово надається тому, хто підносить догори сигнальну картку.
1. Що таке частка?
2. Які граматичні ознаки часток?
3. Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?
4. На які групи поділяються частки за значенням і роллю в реченні?
5. 3 якою метою використовуються модальні частки в мовленні?
6. В які групи об'єднано модальні частки?
7. Як пишуться частки -бо, -по, -то, -от, таки з попереднім словом?
8. Які особливості написання часток -бо, -по. -то. -от, -таки. якщо вони розділені із словами іншими частками чи прийменниками або стоять безпосередньо після слова, до якого відносяться?
Учитель., Увага! Нам трапилася нагода використати щойно відновлені в пам'яті теоретичні знання на практиці: від фірми "Орфограма" отримано термінове замовлення на опрацювання "орфографічних матеріалів". Завдання: а) переписати речення, розкривши дужки; б) олівцем відобразити результати роботи на перфокартках. Робота виконується поваріантно.
І серія матеріалів.
1. Земле чужая, яка (ж) (бо) ти рідна для мене (Леся Українка).
2. Лише перед світанком противник" вдалось (таки) зломити і полку знову рушити в путь (Гончар).
3. Хіба (ж) (то) не для нас-усе, то ми створили, дао оросив наш піт і освятила кров (Рильський).
4. Нічого так я не люблю, як запах снопів тільки (но) скошеного і зв'язаного хліба (Цюпа).
5. Добрі жнива колись (то) будуть (Шевченко).
II серія матеріалі в.
1. Не так (то) робиться все хутко, як швидко оком ізмнгнеш (Котляревський).
2. Як сіячі радіють-тільки (но) на землі з'явиться день весняним з пахощами ріллі (Цкіпа).
3. Тішся, дитино, поки те маленька, ти (ж) (бо) живеш навесні (Леся Українка).
4. Добре (таки), що ми поїхали сюди зорювати (Гончар).
5. Пташки (бо) вміють так ховати свої гнізда, що не зразу їх і помітиш (Копиленко).
III серія матеріалів.
1. Мені б сто рук - звільнити світ від мук!.. А серце хай одне, гаряче, як і нині, воно не сирота, воно (ж) (бо) при людині (Малишко).
2. І все (таки) до ранку міст ще не був закінчений (Гончар).
3. Звідки тільки (но) проїхали мотоциклісти, рухалася величезна колона машин (Гончар).
4. Іван Антонович і сам охоче підтримував загальну певність у тому, що він побачить (таки) кінець війни (Гончар).
5. Де (ж) (таки) без хиб ви друга на землі найти могли б? (Рильський).
IV серія матеріалів.
1. То (ж) (то) й воно, душа в тебе модода та гаряча і довірлива До всього (Гончар).
2. Ми (ж) (бо) не знали, що тута гості, ми б не зринали із високості "(Леся Українка).
3. А все (таки) катюзі, як кажуть, буде по заслузі (Глібов).
4. Якось (то) одважилось (Щеня) вхопить шматок м'ясця, щоб не кортіло (Глібов).
5. І так таки ти сам себе вини, що, братику, посіяв, те й пожни (Глібов).
Накладаючи на перфокарти трафаретки з цупкого паперу з "віконцями" (отворами) на місці правильних відповідей, вчитель із допомогою учнів-лаборантів швидко перевіряє якість виконаних завдаяь. Кожна правильно передана орфограма оцінюється балом.
Зразок виконання (І серія):
Як написане слово Номер речення
1 2 3 4
Через дефіс + +
Разом + +
Учитель. На банківському рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств 1' можуть почати випуск товару. Отож, отримайте замовлення на виробництво "лінгвістичної продукції":
складіть .якомога більше речень з модальними частками -бо, -по, -то, -от, -таки, які писалися б із попередніми словами через дефіс і окремо.
Увагу інших школярів вчитель привертає до "Пам'ятка бізнесмена -початківця": "У висловлених

 
 

Цікаве

Загрузка...