WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сценарій навчальної гри по хімії. Слабка ланка - Реферат

Сценарій навчальної гри по хімії. Слабка ланка - Реферат

3
1. Простір навколо ядра, де найімовірніше перебування електрона. - Орбіталь.
2. Допишіть рівняння реакції: SiO2 + HrO = - HrSiO3.
3. Який радіоактивний елемент входить у підгрупу оксигену. - Полоній.
4. Кристалічні речовини, до складу яких входять один або декілька катіонів амонію і аніон кислотного залишку. - Солі амонію.
5. Назвіть формулу сульфідної кислоти. - НrS.
6. Якому числу дорівнює кількість енергетичних рівнів. - Номеру періоду.
7. У хімічних реакціях як з простими, так і з складними речовинами кисень є окисником чи відновником? - Окисником.
8. Кислі солі сульфатної кислоти. - Гідросульфати.
9. Скільки літрів має 1м3 газу. - 1000 л.
10. Одиниця вираження виходу продукту. - Відсотки, або частки одиниці.
11. Здатність атома в сполуці відтягувати до себе електрони. - Електронегативність.
12. Газ з характерним запахом. Руйнує органічні речовини, окислює багато металів, у тому числі золото і платину, він сильніший окислювач, ніж кисень. Назвіть газ. - Озон.
13. Безбарвна рідина, що перетворюється при температурі нижчій 17оС на тверду кристалічну масу. Він дуже сильно поглинає вологу. - Оксид сульфуру (VI) або періоксид сульфуру SO3.
14. Найбільш стійка алотропна модифікація карбону. - Алмаз.
15. Найбільш сучасний спосіб добування сульфатної кислоти. - Контактний спосіб.
16. На відміну від білого фосфору, червоний і чорний фосфори мають атомну кристалічну гратку. Яку кристалічну гратку має білий фосфор. - Молекулярну кристалічну гратку.
17. Тверда крихка речовина жовтого кольору. У воді практично не розчинна, погано проводить теплоту і електричний струм, має алотропні форми. - Сірка.
18. Іони якого металу є реактивом на сульфт - іони SO42-. - Іони Ва2+.
19. Який оксид нітрогену утворюється при безпосередньому сполученні азоту з киснем. - Оксид нітрогену (ІІ).
20. Умова отримання гідросульфатів. - Кислоту потрібно брати у надлишку.
21. Учень влив у пробірки з розчинами соди й сульфату натрію розчин хлориду барію в надлишку. На запитання вчителя. в якій пробірці був розчину сульфату натрію, учень не відповів, бо переплутав пробірки. За допомогою якого простого досліду можна було відповісти на запитання вчителя? - Хлорид барію є реактивом на сульфати, випадає білий осад.
22. Сполуки фосфору з металами. - Фосфіди.
23. Вказати алотропні форми силіцію. - Силіцій існує лише в одній формі.
24. Який газ утворюється в результаті сильного прожарювання вапняку. - Оксид карбону (IV) СО2.
25. Аміак змішали з хлороводнем. Яка нова речовина утворилася в результаті реакції? - Хлорид амонію.
26. В одній пробірці є розчин нітрату натрію, у другій - нітрату амонію. За допомогою якого реактиву можна розпізнати в якій пробірці яка сіль? - Додавши будь-який луг до нітрату амонію, виділяється аміак.
27. Закінчіть рівняння реакції, наведіть назви продуктів: 2SO2 + O2 ' … SO3 оксид сульфуру (IV) або триоксид сульфуру.
28. Яка валентність оксигену у молекулах води? - ІІ.
Раунд 4
1. Яка речовина має утворитися з оксиду нітрогену (ІІ), якщо змішати його з киснем, узявши у надлишку. - Оксид нітрогену (ІV) або NO2.
2. В результаті взаємодії оксиду сульфуру (ІV) з нітратною кислотою в присутності води утворюється оксид нітрогену (ІІ) та кислота. Вкажіть кислоту утворену в результаті реакції. - Сульфатна кислота HrSO4.
3. Керуючись електронною теорією хімічного зв'язку, виведіть формулу сполуки силіцію з магнієм. - Mg2Si.
4. Які властивості (окисні чи відносні) виявляє силіцій у реакції з магнієм: Mg + Si = Mg2Si. - Окисні.
5. Скільки оксидів нітрогену утворює нітроген, у яких він виявляє ступені окиснення від +1 до +5. - П'ять.
6. Здатність речовини притягувати до своєї поверхні молекули речовин з навколишнього середовища. - Адсорбція.
7. Процес відновлення металів з їхніх оксидів силіцієм. - Силікотермія.
8. Відношення фактично добутого продукту до максимально можливого. - Вихід продукту.
9. Неметалічні властивості слабше виражені у нітрогену чи фосфору. - Фосфору.
10. Закінчіть рівняння реакцій, наведіть назви продуктів: 2SO2 + H2O ' …H2SO3 - сульфітна кислота.
11. Чим відрізняється між собою алотропні видозміни сульфуру. - Будовою кристалів.
12. Як називаються середні солі, що їх утворює одноосновна нітратна кислота. - Нітрати.
13. Найважливіші оксиди сульфуру. - SO2, SO3.
14. З скількох стадій складається виробництво сульфатної кислоти контактним способом? - Три стадії.
15. Як змінюються неметалічні властивості елементів у ряді Si, P, S. - Зростають.
16. Виходячи з електронної будови атома нітрогену, поясніть який мінімальний і максимальний ступені окиснення має нітроген у сполука. - Максимальний ступінь окиснення +5, мінімальний - - 3.
17. Яка з кислот: карбонатна чи нітратна слабша і дисоціює ступінчасто? - Карбонатна кислота.
18. Є дві алотропні видозміни оксигену. Яка з них більш стійка? - Кисень.
19. Які ступень окиснення характерні для сульфуру в сполуках? - +6, +4; - 2.
20. Практичним способом, впходячи з сульфуру та потрібних для цього реагентів добули сульфатну кислоту. Реакцію здійснювали за такою схемою: S ' X ' SO3 ' H2SO4. Вкажіть речовину Х ? - Оксид сульфуру (ІV) SO2.
21. Процес відновлення металів з їхніх оксидів вуглецем. - Карботермія.
Раунд 5
1. До якої речовини потрібно додати оксид сульфуру (VІ), щоб одержати сульфатну килоту? - Води.
2. Які ступені окиснення має фосфор у сполуках. - +5, +3, -3.
3. Яка валентністьнітрогену і гідрогену в аміаку? - Нітрогену (ІV), Гідрогену (І).
4. Який тип реакцій відбувається при проходженні нітратної кислоти через аміак. - Реакція сполучення.
5. Назвіть п'ять формул оксидів нітрогену. - NO, NO2, N2OS, N2O3, N2O.
6. Керуючись електронною теорією хімічного зв'язку, виведіть формулу силіцію з гідрогеном. - SiH4.
7. Які Вам відомі алотропні видозміни Карбону? - Алмаз, графіт, карбін.
8. Назвіть формули сульфату натрію і гідросульфату натрію. - Сульфат натрію - Na2SO4, гідросульфат натрію - NaHSO4.
9. Яку будову - молекулярну чи не молекулярну має кристалічна сірка. - Молекулярну.
10. Розжарена вуглинка, вкинута у концентровану нітратну кислоту, продовжує горіти, при цьому виділяється бурий газ і газ, який утворює з вапняною водою білий осад. Назвіть цей газ. - Вуглекислий газ. - СО2.
Фінал
1. Нерозчинна сіль, викликає пасивацію металу, і реакція припиняється. - Фосфат магнію.
1. Пара нітратної кислоти від сильного нагрівання розкладається. Назвіть вихідні продукти. - Азот, кисень, вода.
2. Найважливіша хімічна властивість нітратної кислоти. - Взаємодія майже з усіма металами.
2. Чорний кристалічний порошок, твердіший за графіт, напівпровідник. - Карбін.
3. Умовний заряд атома в сполуці за умови, що вона складається тільки з іонів. - Ступінь окиснення.
3. Різновиди атомів хімічних елементів, ядра атомів яких мають одинаків заряд (однакове протонне число), але різну масу (різне нуклонне число) - ізотопи.
4. Чим можна пояснити те, що оксиди і всі кисневі сполуки фосфору набагато міцніші за аналогічні сполуки нітрогену. - Ослабленням неметалічних властивостей у фосфору порівняно з нітрогеном.
5. Вуглекислий газ має специфічну назву, коли він перебуває в твердому агрегатному стані. Яка ця назва. - Сухий лід.
5. Вкажіть формулу простого суперфосфату. - Ca(H2PO4) + CaSO4.
Література:
1. Туринська Н.М., Величко Л.П.
Б 91 Хімія, 10 кл.: Підручник для серед. загальноосвітніх шк. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - 176 с.
2. Гройсман Інна Аркадіївна.
Г 86 Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння.
Довідкове видання. - Київ: ТОВ "Логос", 1997. - 128 с. (Серія "Бібліотека школяра"); Укр..
3. Хомченко Г.П.
Х 76. Хімія для вступників до вузів: [Навч. посібник] / Пер. з рос. Н.Д.Рогоза. - К.: Вища шк., 1991. - 424 с.: іл.
4. Царьова Ніна
Ц 18. Неорганічна хімія. Дидактичні матеріали для 8-10 класів. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - 104 с.
5. Гольдфарб Я.Л. та ін.
Г 63 Збірник задач і вправ з хімії: Навчальний посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк. / Я.Л. Гольдфарб, Ю.В.Ходаков, Ю.Д.Додонов, - 6-те вид. перероб. - К.: Рад. шк., 1991 - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...