WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Фрагменти уроків рідної мови за темою "Іменник" - Урок

Фрагменти уроків рідної мови за темою "Іменник" - Урок

Фрагменти уроків рідної мови за темою "Іменник"

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки та практики вивчення й упровадження нових методів навчання, розвитку й виховання дітей. Особливістю сучасної системи освіти є співіснування традиційної та інноваційної стратегії організації педагогічного процесу

За своїм змістом, формами та методами освіта не є незмінною, закостенілою, усталеною, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, ураховує тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу.

Нещодавно була проведена педагогічна рада, присвячена питанням розвитку та застосування інноваційних педагогічних технологій. Також на базі школи пройшов науково-практичний семінар "Сучасні технології навчання в початковій школі", на якому були показані фрагменти уроків української мови з теми "Іменник", починаючи з першого і закінчуючи четвертим класом. Таким чином було продемонстровано початковий і кінцевий рівень навченості учнів і те, яку роль у процесі навчання й учіння відіграють саме інноваційні технології.

1-й клас. Тема: повторення та закріплення знань про слова - назви предметів

Мета:

відпрацювати набуті навчальні знання про слова - назви предметів: питання Хто? Що?; один - багато; форма звертання; питальна форма;

продовжити знайомство з багатозначністю, походженням слів.

2-й клас. Тема: іменник як частина мови

Мета: повторити, узагальнити та поглибити знання учнів про іменник, удосконалювати вміння розпізнавати іменник серед інших частин мови, формувати вміння добирати аргументи на доведення своєї думки, розвивати вміння аналізувати, робити висновки, пов'язувати навчальний матеріал з життєвим досвідом, учити співпрацювати у групі, виховувати любов до природи.

3-й клас. Тема: загальне поняття про іменник

Мета:

опираючись на попередні навчальні досягнення учнів із теми "Іменник", допомогти проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень;

навчити учнів передавати засвоєну навчальну інформацію однокласникам;

створити загальну картину понять і фактів, який необхідно вивчити на уроці.

4-й клас. Тема: іменник - частина мови

Мета: удосконалювати вміння пов'язувати матеріал із власним досвідом, поєднувати ключові терміни у правильний порядок, використовуючи причинно-наслідковий зв'язок, визначити спільні й відмінні риси одного й того ж мовного явища, опрацювати інтерактивні вправи на задану тему.

Повторення та закріплення знань про слова - назви предметів. 1-й клас

1. Бесіда

З чого складається наше мовлення? А речення з чого складаються? Зараз ми і попрацюємо зі словами. Виконавши простенькі завдання просто граючись, ви повинні будете відгадати кілька слів.

а) В одному далекому царстві жив книжковий хробачок. Він був добрий і нікого не ображав. Але, незважаючи на це, жителі країни не любили його, бо він понад усе на світі любив ласувати буквами у книжках. Хробачок був таким ненажерливим, що повиїдав майже всі книги в тому царстві. Дорослим і дітям ставало дедалі важче читати книги, тому що майже в усіх словах бракувало одної, а іноді - навіть двох букв.

Спробуйте прочитати деякі слова з цих книг.

мо _ оз сн _ г

б) Анаграма.

Ось записане наступне слово, букви якого переплутані. Необхідно розмістити букви так, щоб утворилося зрозуміле слово.

КСЕПА (спека)

в) Таємничі слова.

Деякі слова полюбляють приховувати в собі всілякі речі, продукти тощо. Спробуйте виявити приховане у слові інше слово.

СЛІД (слід)

Відгадування загадки

г) А наступне слово є відгадкою загадки:

Стало біло навкруги -

Я розтрушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди.

В дружбі з дітьми зі всіма

Здогадались? Я - ...

(Зима.)

2. Давайте прочитаємо слова, які ви вгадали:

Мороз, сніг, спека, лід, зима.

Як ви гадаєте, яке слово тут зайве? А чи не помітили ви серед цих слів таких, що протилежні за значенням? Поставте запитання до цих слів. То на яке питання всі ці слова відповідають?

3. Знайдіть сова, що відповідають на питання "Хто"?

Передивіться уривок з відомого вам мультфільму "Сонячний коровай" і запам'ятайте слова - назви предметів, що відповідають на питання "Хто"? А тепер назвіть їх.

Бабуся, зяблик, лисичка, білочка, їжак, зайчик.

То які слова - назви предметів відповідають на питання "Хто"?

Бесіда

4. На дошці малюнки тварин, про які згадувалось у мульфільмі:

Заєць Їжак

Білка Лисиця

Погляньте на ці малюнки.

а) Яким одним словом можна назвати всі ці істоти?

б) А якщо ми хочемо вжити пестливу, лагідну форму цих слів, як ми назвемо зайця, білку, їжака, лисицю?

в) А давайте звернемось до зайчика, білочки, лисички. (Учні звертаються до іграшок.)

г) А тепер зверніться один до одного. (Робота парами.)

д) Один - багато.

А зараз змініть слова за зразком:

Заєць - зайці _______ Їжак - ...

Білка - ... _________ Лисичка - ...

5. Багатозначність слів

В яких значеннях може вживатись слово "лисички"? А хто пам'ятає, звідки до нас прийшло слово "лисиця"?

А чи знаєте ви, що слово "заєць" утворилось від давньоруського слова "заяти", що означає "стрибати". Тобто "заєць" - це "стрибун".

А чи тільки на зайчика, що живе в лісі, можна сказати "зайчик"? А може, ще на когось?

Про це ви дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик Ігоря Січовика.

Їде Зайчик у трамваї

І довкола позирає.

Тут підходить Їжачок

І говорить: - Ваш квиток! -

Червоніє Зайчик густо

І дає листок капусти.

Пожував Їжак листок.

- Це говорить, - не квиток.

Доведеться вам зійти

І додому пішки йти.

Діти, так кого ще називають "зайцем"?

А про яку людину говорить прислів'я: "Полохливий заєць і пенька боїться". А як ви розумієте прислів'я: "За двома зайцями погонешся, ні одного не піймаєш".

Іменник як частина мови

Учитель. Діти, закрийте, будь ласка, оченята, уявіть себе дослідниками, науковцями, мовознавцями. Сьогодні ми будемо досліджувати таку частину мови, як іменник.

Ви будете працювати у групах. Зараз кожна група отримає конверт, де знаходяться окремі слова та словосполучення, а вам треба скласти з них правило, що таке ІМЕННИК.

Учні працюють у групах, потім один із них презентує роботу. Роботу третьої групи перевіряють два учні, які виконують роль експертів.

Учитель. А зараз ми за допомогою діаграми Вена будемо знаходити спільні та відмінні риси між іменниками в українській і німецькій, французькій та англійській мовах. Діаграма Вена - це два кола, що частково накладаються одне на одне, утворюючи, таким чином, одну спільну частину та дві відмінні. У спільній для двох кіл частині ви будете записувати спільні ознаки іменників, а у відмінних частинах - відмінні ознаки.

Перша група буде досліджувати іменники української й англійської мов, друга група - української та французької мов, а третя група - української й німецької мов.

Учні проводять дослідження, а потім зачитують свої спостереження.

Учитель. Пригадайте, будь ласка, що таке сенкан? Продовжіть моє міркування.

Перший рядок у сенкані - ...

Другий рядок - ...

Третій рядок - ...

Четвертий рядок - ...

П'ятий рядок - ...

Складіть, будь ласка, сенкан на слово ІМЕННИК.

Учні, працюючи у парах, складають сенкани, потім зачитують їх.

Повідомлення теми та мети уроку

Тема нашого дослідження й обговорення на уроці зашифрована у буквеному колі. Я вам пропоную зробити гімнастику для очей і відшукати тему нашого уроку. Головне в цьому завданні - знайти початок слова.

Яка ж буде тема нашого уроку?

Ми пригадаємо з вами все, що знаємо про іменник, і будемо здійснювати мовні дослідження.

Що таке іменник?

Серед запропонованих слів відшукайте іменники та доведіть ваш вибір.

Роман ___ в____

Літають ________ орли

Швидкий _______ місто

Рожева _________ азбука

Читаю __________ червоний

Шпаки _________ над

Київ ___________ абетка

На які окремі групи можна поділити ці іменники:

іменники, які відповідають на запитання Хто? і на запитання Що?

власні назви і загальні назви?

іменники, які вжиті в однині (множині);

синоніми. Чи можете ви продовжити ланцюжок?

Об'єднайте перші букви кожного іменника й утворіть слово.

Зробіть аналіз до слова "ромашка" як частини мови.

Робота у творчих групах

А зараз я вам пропоную побути дослідниками-мовознавцями. Скласти повне визначення до частини мови іменник. Ви будете працювати трьома творчими групами над однією темою "Іменник". Кожна група отримає конверт з завданням. У ньому знаходяться на окремих аркушах слова, словосполучення, які стосуються теми "Іменник", але є слова і словосполучення пастки. Будьте уважними. Вам необхідно відібрати інформацію, яка стосується лише нашої теми.

Складемо повне визначення у формі ромашки. Давайте пригадаємо з курсу "Я і Україна", з яких частин складається кожна квітка, у тому числі ромашка. На цю роботу у вас дві хвилини.

Тепер озвучимо наше визначення. Будьте уважними. Я вказівкою буду показувати послідовність, а ви будете пов'язувати окремі слова та словосполучення.

Як ви гадаєте, чого не вистачає в нашої ромашки?

Поміркуйте, що може бути корінцями нашої квітки?

Вільне письмо

Я вам пропоную подивитися відеофрагмент і записати всі іменники, які ви побачили або уявили. Подивіться на ваші листочки. Знайдіть напис "вільне письмо".

Правильно покладіть аркуш паперу, візьміть ручку й покажіть знак уваги.

Доповніть відповідь, намагайтеся не повторюватись.

Назвіть іменники, які є умовою для життя нашої квітки.

Творча робота. Складання сенкана

Складіть сенкан до будь-якого з цих слів або до слова "ромашка".

Давайте повторимо послідовність складання сенкану.

Іменник.

Два влучних прикметника до цього іменника.

Три дієслова, які найкраще характеризують цей іменник.

Вислів (бажано з чотирьох слів) про цей іменник.


 
 

Цікаве

Загрузка...