WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики - Реферат

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики - Реферат

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як школа готовить людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства. Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

 • гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань;

 • самостійно критично мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельними;

 • самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння, можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження. Реалізація даної мети вимагає сучасних засобів навчання , різноманітних методичних та педагогічних систем та рішень.

Зміст навчального курсу "Інформатика" направлений на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій розвязування задач, формування навиків раціонального і вмотивованого використання комп'ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній діяльності .

Але під час навчання виникає цілий ряд проблем , які пов'язані з низькою мотивацією навчальної діяльності , нерівномірністю загальної підготовки учнів .

Як зацікавити? Що зробити?

Досягнути цього можна лише чіткою організацією навчального процесу, створенням атмосфери доброзичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості виявити своє "Я", відчути власну значущість. Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, зокрема особистісно орієнтованого навчання, я зацікавилася методом проектів.

Метод проектів — це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя.

Мій досвід роботи в школі показав, що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого набуття). Новизна підходу полягає в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття роботи над проектом.

Метод проектів завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.

Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.Моє завдання , як учителя, полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня , максимально забезпечити прояв активності , самостійності , розвивати ситуацію успіху , творчості , поважати інтереси кожного . Індивідуальні та групові проекти розвивають здібності учнів : пошукові , творчі ...

Моя робота в процесі навчання інформатики направлена на конкретну ціль – сформувати в учнів знання та уміння з кожної теми шкільного курсу інформатики. Завдяки використанню методу проетів цієї цілі можна добитися на більш високому рівні. В процесі роботи над проектом учні мають стійку мотивацію до навчальної діяльності , відбувається процес закріплення отриманих навиків роботи над конкретною темою.

Я використовую метод проектів як творчу , індивідуальну чи групову діяльність учнів на протязі одного уроку ,чи вивчення кокретної теми. Така робота формує навики самоосвіти учнів та складається із декількох етапів:

 • Підготовчий , який повязаний з формування проблеми, обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо її вирішення;

 • Дослідницький етап - планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між розробниками проекту;

 • Реалізація проекта;

 • Захист проекта – обговорення проета та процесу його виконання.

При виборі теми , я не нав'язую учням певну тематику майбутньої роботи . Адже вибір теми це одна із складових першого етапу розробки проету. При цьому учні мають самі визначити назву і підібрати матеріал , який дозволить проілюструвати можливості тієї прикладної програми на основі якої буде створено проект. Різноманітність тематик проектів , демонструють особисті інтереси та пріоритети учнів.Ось декіль тем проектів , які були розроблені унями : Нові чудеса світу, Сім чудес України, Фітотерапія, Комп'ютерні віруси, СНІД – загроза людства.

Під час роботи над проектом учні використовують :

 • ресурси Інтернету , за допомогою яких учні також набувають навиків правильно формувати запити для пошуку даних , опрацьовувати отриману інформацію;

 • допоміжна література: статті із журналів та газет , научно-технічна література , лекційні та практичні матеріали уроків.

Обравши тему, визначаємо разом з учнями ідею та разом обговорюємо її. Попередньо продумуємо можливі варіанти проблем, які важливо дослідити. Самі ж проблеми висуваються учнями з моєї подачі. На даному етапі використовую "мозковий штурм" з подальшим колективним обговоренням. Після формування групп (якщо це групові проекти), розподілу обов'язків (врахувавши здібності), обговорюємо можливі методи дослідження, пошуку інформації, способи оформлення кінцевих результатів (презентація, захист, творчі роботи і т. ін.). Для полегшення роботи розробила і пропоную учням пам'ятки.(Додаток1 )

Під час самостійної роботи розвиваю ініціативу дітей, з повагою ставлюся до будь-якої ідеї, намагаюся створити ситуацію успіху. Доцільно призначати консультації, переглядати чернетки, давати рекомендації. Процесом підготовки до представлення проекту керую як на уроках, так і в позаурочний час (використовую інтерактивні прийоми і форми роботи: метод "Мікрофон", "Незакінчене речення", "Мозковий штурм", робота в групах, парах тощо).

Увесь опрацьований, оформлений матеріал учні представляють під час захисту проектів. Найефективнішим для цього є підсумковий урок з теми.

Необхідно відмітити , що на таких уроках учні починають розуміти , де і як вони зможуть застосувати отримані знання . Під час роботи над проектом учень сам аналізує наскільки вдало він попрацював і оцінка перестає бути домінуючим фактором порівняно з досягненням мети проекту.

У своїй роботі планую також міні-проекти, розраховані на один урок чи його частину. Дуже сучасною та захоплюючою формою є використання рольовьових ігор та ін.

Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об'єктивно оцінювати результати діяльності. Головне — змінюється психологічний клімат у класі.

Педагог, у свою чергу, з носія знань перетворюється на організатора пізнавальної, пошукової, творчої діяльності учнів, переорієнтовує роботу на різні види самостійної, збагачує свій потенціал, постійно перебуває у творчому пошуку.

Розглянемо реалізацію даної інтерактивної технології , методу проектів, на уроках інформатики на прикладах вивчення конкретних тем.

Тема: Текстовий редактор.

Проект : Я хочу розповісти...


 
 

Цікаве

Загрузка...