WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Охорона природи - Урок

Охорона природи - Урок

Вiдкритий урок з природознавства6 клас

Тема Охорона природи

Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити

з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати

вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до

самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття прекрасного.

Обладнання : карта "Природоохороннi території України , таблицi

"Червона книга України" ,карта "Природоохороннi територii регіону".

Тип уроку засвоєння нових знань.

Хiд уроку.

  1. Організаційний момент.

  2. Мотивацiя навчальної та пізнавальної дiяльностi учнів.

- Бiосфера-велетенська екологічна система, яка включає всi види живих

органiзмiв. Кожний біологічний вид унікальний i неповторний. Людина теж є частиною цієї системи. На протязi всієї iсторii людство не тільки вивчало природу i відкривало новi землi. Люди використовували природнi скарби. Згiдно з тим , як людей ставало все більше, а розвиток науки i технikи давав ім новi можливостi, все помітніше вiдчувалися змiни в природi, викликанi

діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її збіднення: зникають або стають рiдкiсними багато видiв органiзмiв . Останнiм часом виникло багато проблем, якi потребують негайного вирiшення.

- З'ясуємо головну проблему сучасності. (Проблемне питання).

1-й учень:

Наш вік двадцять перший , сповнений тривог

Шалених ритмів, стресу ,відкриття .

Вiд космосу до самого земного

На карту ставить долi i життя.

У вiдчай впала молода тополя,

Вмирав повiльно скручений листок,

Болять забрудненi легенi поля :

Бiль вiддає у кожен колосок

Мов примули на діючих вулканах,

Понад землею зводяться АЕС.

Iде на людство хвилею цунамi,

Збунтованого атома прогрес.

2-учень:

Зникають i тварини , i рослини...

Так, дуже сумно, що природа гине.

Але ж не всi ! Уми їх все одно ,

Хоч інколи , побачимо в кiно...

Авжеж , в кiно...Чи в мультиках хіба...

Нi , це не просто сором ,

Це – ганьба!

Тварини потребують охорони !

Навiщо ж тодi книга є Червона ?!

Створила ж заповідники людина,

Щоб жодна не загинула тварина ?!

Ну, а рослини ? Це немов кохання !

Не вже колись залишиться остання ?

Рослини- це краса Землi барвиста ,

Без них навiть мистецтво втратить змiсту!

Планета є для кожног оселя,

Нема рослин , тварин , Земля-пустеля ,

Бо з космосом ми будем наодинцi...

А хто наносить шкоду , тi-злочинцi !

Та нi я не злочинець , не байдужа...

Менi природу жаль ,i навiть дуже !

3.Актуалiзацiя опорних знань та вмінь учнів.

- Що таке охорона природи ? (Гра "Одягни ромашку").

Дiти на листочках пишуть вiдповiдь на питання, як вони розуміють

поняття.

4.Вивчення нового матерiалу .

1. Гра "Чарiвна скринька"

- Що б пiдготуватися до роботи на уроцi, необхідно відповісти на питання.

Питання:

1.Якi причини змусили людину охороняти природу ?

2.Навести приклади змiни середовища життя внаслiдок дiяльностi людини.

3.У чому причина збіднення видового складу біосфери ?

4. Що сучасна людина отримує від біосфери ?

5.Що сучасна людина отримує від природи ?

6.Яких правил поведінки у необхiдно дотримуватись?

2. Прес-конференцiя

- Сьогоднi на уроцi ви отримаєте інформацію про охорону природи.

В цьому нам допоможуть учнi, якi отримали завдання пiдготувати повідомлення з певних питань.На прес-конференцiї присутнi фахiвцi з охорони природи: біолог,географ, історик, представник мiжнародної органiзацiї.

1.Коресподент газети "Минуле"

- Коли виникла необхідність охорони природи ?

- Необхiднiсть в охоронi природи виникла з появою людини розумної. Первiсна людина перебувала у найбiльшiй залежностi від природи, яка давала їй все потрібне для життя. Вплив людини на навколишню природу значно посилився , коли вона навчилася добувати i використовувати вогонь. Так, під час полювання на диких тварин спалювалися великi лiсовi масиви. Вогонь завжди ніс величезну загрозу iснуванню рослин i тварин. З часом людство зрозумiло це, але вiдмовилося від такого способу здобування їжi лише з розвитком

скотарства.

2.Кореспондент газети "Iсторичнi факти"

-Якi природоохороннi заходи застосовували в Київськiй Русi ?

-У Київськiй Русi природоохороннi закони видав Ярослав Мудрий, про що свідчить пам'ятка права "Руська правда". Там зазначено про заборону вирубувати ліси, полювати на бобрiв, рiдкiсних птахів тощо.

3. Кореспондент газети "Подорож у минуле"

- У вашiй книзi "Бережiть природу" вказано особливе ставлення до природи у часи Петра 1. Яке саме?

-У Росiї за царювання Петра1 було здійснено ряд природоохоронних заходiв. Вiн видав укази про охорону лiсiв, тварин, води від забруднення в гаванях i на рейдах. Лiси на берегах річок оголошували заповiдниками. Порушникiв указів карали смертю. Помiчникам забороняли рубати дубовi та сосновi ліси, вимагали від них садити ліси в степах ,закладали сади . В Українi, крім петровських указів, діяли гетьманськi універсали з питань охорони земель, лiсiв i тварин.

4. Кореспондент журналу "Природа i ми"

-Що входить до складу природоохоронного фонду України ?

-Природо-заповiдний фонд України включає бiосфернi та природні заповідники, нацiональнi парки, регiональнi ланшафтнi парки,заказники, пам'ятники природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, зоологiчнi парки, парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва.

5. Кореспондент журналу "Мандрiвник"

-Яка мета створення заповідників ? Якi заповідники iснують на території України ?

-Природнi заповідники- природоохороннi ,науково-дослiднi установи загальнодержавного значення ,що створюються з метою збереження в природному станi типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, визначення природних процесів та явищ, що вiдбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища. Бiосфернi заповідники створюються з метою збереження в природному станi найбiльш типових природних комплексів біосфери. В Українi природних заповідників 17 i бiосферних 4.

Кримський заповідник-iсторiя заповiдної території налiчує понад 90 рокiв.

Карадазький природний заповідник розташований у пiвденно-схiднiй частинi Кримського пiвострова на вiдстанi 36 км на пiвденний захiд від м.Феодосiї. Це один з найпримітніших та наймальовничіших куточків Криму.

Карпатський бiосферний заповідник призначений для збереження унікальних гірських ландшафтів Українських Карпат.

Природний заповідник "Горгани", розташований у найнедоступнишiй високогiрнiй i кам'янистiй частинi Горган-Довбушанських Горганов. Його вершини та верхнi частини схилів вкритi кам'янистими розсипами, утвореними пісковиком. Такi розсипи мають місцеву назву "горгани".

Дунайський бiосферний заповідник-створеньний з метою збереження типових та унікальних природних комплексів у дельтi Дунаю.

Канiвський природний заповідник-один з найстарiших заповiдникiв в Українi. Вiн був створений у 1923 р.

Днiпровсько-Орiльський природний заповідник створено з метою збереження унікального ландшафту долини середнього Днiпра та ріки Орiль з комплексом характерної флори i фауни.

Український степовий природний заповідник був створений у 1961 р. в результатi об'єднання самостiйних заповідників "Хомутовська степ", "Кам'янi Могили", "Михайлівська Цiлина", "Стрiльцiвський степ", якi увiйшли до його складу як окремi вiддiлення.

Казантипський заповідник (мис Казантип) розташований на північному-захiдному узбережжi Керченського пiвострова.

Опукський природний заповідник створений у 1998р., призначений для збереження у природному станi типових степових ландшафтів Кримського пiвострова та аквакомплексів Чорного моря з остравами Скелi-кораблi .

Ялтинський гiрсько-лiсовий природний заповідник було створено у 1973р. Рослиннiсть заповідника доволi різноманітна i утворює чотири висотних пояси.

Природний заповідник "Мис Мартьян" розташований на Пiвденному березi Криму біля Ялти.

Бiосферний заповідник "Асканiя Нова" посiдає особливє мiсце, оскiльки історія заповідання його території нараховує 110 років .

Чорноморський бiосферний заповідник відіграє особливу роль у збереженнi рiдкiсних видiв птахів.

Луганський природний заповідник було створено у 1968р з метою збереження у природному станi типових та унікальних для степової ландшафтної зони природних комплексів.

Полiський природний заповiдник (1968р) –розташований у пiвнiчно-захiднiй частинi Центрального ,або Житомирського, Полiсся України.


 
 

Цікаве

Загрузка...