WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Поль Верлен (виховна година) - Реферат

Поль Верлен (виховна година) - Реферат

попередників поета, зокрема поетів-"парнасців".
- У чому, на вашу думку, полягає ця музичність?
(В поезіях Верлена відсутні різкі, негармонійні звуки, зву-косполучення, використано багато аліпгерації (збігу приголосних) та асонансів (збігу голосних). Поет дивовижно поєднав звуки й почуття, слова й емоції. А сама французька мова напрочуд мелодійна, тому що в ній багато сонорних звуків).
Вчитель.
Саме у музичності одна із причин складності перекладу верленівських віршів. Дуже багато нового П. Верлен вніс у поетичну техніку. Тут і вигадливість у побудові строфи, і незвичність у римуванні, і вишуканість, яка ледь не межує з недбальством. Російський поет Борис Пастернак у статті про Верлена зауважував, що поет "надавав мові, якою писав, тієї безмежної свободи, яка і була його відкриттям у ліриці і на яку можна натрапити тільки у майстрів прозового діалогу в романі чи драмі. Паризька фраза в усій її незайманості й чарівній влучності влітала з вулиці й лягала у строфу цілком, безнайменшого зусилля, як мелодичний матеріал для всієї наступної побудови". Це,звичайно, створює великі труднощі для перекладу поезії П. Верлена будь-якою мовою.
IV. Особливості перекладу віршів П. Верлена. Порівняльний аналіз.
Вчитель.
- Давайте порівняємо підрядник (дослівник) вірша "осіння пісня" й переклади М.М. Лукаша та Г. Кочура (на столах у учнів заздалегідь надруковані підрядник та переклади "Осінньої пісні")
- Порівняйте варіанти підрядника та перекладів. Вкажіть художні особливості кожного з них. Яку картину осені змалював поет?
(Осінь - це пора року, бо вірш називається "Осіння пісня". В підряднику "скрипки осінні", в перекладах: "скрипки листопада", "струн осінніх", "вітер лихий" - у підряднику, в перекладах: "вихровий вир", "під вітру свист", "пожовклий лист" - у підряднику, в перекладах: "жовтий лист", "з жовклим листям"):
- Яке ще значення має словосполучення "осіння пісня"? (Осінь - це схил життя, "осіння пісня" - це прощальна пісня. Людина відчуває свою смерть, закінчує свій життєвий шлях, живе спогадами про минуле: у підряднику - "я згадую колишні дні", в перекладах: "линуть думки в давні роки мрій дитинних", "як дні ясні, немов у сні, пригадаю").
- Які ще образи створюють картину близької Смерті ліричного героя?
("Дзвонить годинник", що змушує героя аж задихатися і бліднути - у підряднику; переклад: "з імли - б'є годинник" (у Г. Кочура). Про близьку смерть свідчить і останній образ у підряднику: "І я виходжу На вітер лихий, Що носить мене Туди-сюди, Наначе Пожовклий лист", у перекладах трагізм фіналу пом'якшується: "Вихровий вир - Крутить, жене, Носить мене з жовтим листям" (у Г. Кочура), "...Мов жовклий лист Під вітру свист - В безвість лину" (у М. Лукаша).
З якими почуттями пов'язане слово "осінь"?
(Осінь - це самотність, туга, смуток, холод, невлаштованість. Про це свідчать слова "томлінням одноманітним", "довгіридання" -у підряднику; "ягать", "тужний хлип", "тремчу, ридаю" -у М Лукаша, "топлять в журбі, голосіннях" - у Г.Кочура. Назва вірша "Осіння пісня" ще асоціюється із фразеологізмом "осінь на душі" ). - Доведіть, що перед нами не просто осінній пейзаж, а
"пейзаж душі".
(Про осінню природу написано дуже багато, пригадаймо лише чудові рядки О. С. Пушкіна:
Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природи увяданье
В багрец и золото одетые леса.
Та у вірші П. Верлена перед нами не лише замальовка осінньої природи: тут мало використано епітетів, серед них немає жодного кольорового. Поет зображує стан душі: від сумної ноти, що долинула із зовнішнього світу і знайшла відгук у серці (перша строфа) є перехід до неясної загрози загибелі - і відповідь: ридання (друга строфа), в кінці відчувається щось трагічне (третя строфа).
Сюжетну напругу короткого вірша можна порівняти з наростанням напруги і розв'язкою трагедії. Яка саме трагедія відбулася: втрачене кохання, крах життя, хвороба чи старість, - ми не знаємо, але це не зменшує емоційної дії, посиленої музикою вірша, бо ліричне слово П. Верле-на має сугестивну (навіювальну) силу, бо діє не стільки своїм прямим предметним значенням, скільки смисловим ореолом, якій "навіює" чи "підказує" ті чи інші настрої, образи. Це ще одна із головних особливостей лірики Поля Верлена, яка робить поета близьким до символістів, хоч сам поет відхрещувався від своєї причетності до символізму, а тим більше від лідерства в ньому. Пригадайте визначення поняття "символізм".
Символізм (від грецьк. - "знак", "символ", "ознака") - напрям у європейському мистецтві, який з'явився 1870 року, зосереджений переважно на художньому зображенні за допомогою символу, тобто знака, багатозначно алегоричного, абстрагованого образу. Символізм пов'язаний із ідеалістичним світосприйняттям, з культом індивідуалізму і повної свободи особистості, з уявленням про те, що мистецтво вище ніж вульгарна реальність.
Висновки.
"Осіння пісня" П. Верлена - це вдале поєднання імпресіоністичного "пейзажу душі" та музичного слова. Крім того, аналізуючи і порівнюючи підрядник і два переклади, пересвідчуємося, що дійсно маємо професійні перекладні твори: майже не втрачається лексика, зберігається розвиток дії, строфіки, метрики, ритм. Зберігається у перекладах і верленівська музичність. Алітерації, асонанси працюють тут як в дослівнику, так і в перекладах, та чарівності верленівському віршу надають домінуючи носові (сонорні) звуки. Так, читаємо у Г.Кочура: "неголосні млосні лісні струн осінніх, в голосіннях, годинник, дитинних".
V. Підсумкова робота за таблицею. Визначні риси поезії П. Верлена
Імпресіоністичність
"Пейзаж душі"
Ліризм
імпресіонізм
Музичність
Сугестія (навіювання)
Ліризм
символізм
Вчитель.
Поезія це своєрідний камертон душі людини, її настрою, почуттів, тому в своїх творах-мініатюрах ви спробуєте визначити, чим близька вам поезія П. Верлена.
Не дивно, що поезією Верлена захоплюватися і представники "срібної доби" російської поезії, і українські поети з покоління "розстріляного відродження", бо вона назавжди увійшла до скарбниці світової культури. Закінчить нашу розмову про поезію Поля Верлена вірш Ліни Костенко.
Осінній день, осінній день, осінній!
О синій день, о синій день, о синій!
Осанна осені, о сум! Осанна. Невже це осінь, осінь, о! - та сама.
Останні айстри горілиць зайшлися болем,
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.
Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.
І плаче коник серед трав - нема мелодій.

 
 

Цікаве

Загрузка...