WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактична гра як важливий засіб успішного засвоєння учнями - Урок

Дидактична гра як важливий засіб успішного засвоєння учнями - Урок

Дидактична гра як важливий засіб успішного засвоєння учнями

економічних знань, умінь і навичок

Ефективне викладення основ економіки неможливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з економіки , а й навчитися спостерігати економічні об'єкти, явища, процеси, порівнювати їх, виявляти зв'язок між економічними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обґрунтовувати свої висновки, користуватися економічною мовою. Засвоєння основ економіки в старших класах вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки.

Багатьом учням економіка здається нелегкою і мало зрозумілою, тому нерідко діти намагаються запам'ятати терміни, формули, не розуміючи їх, а це призводить до формалізму, гальмує дальше розуміння нового матеріалу.

Здобуті учнями міцні знання перетворюються в переконання тільки тоді, коли вони є результатом свідомої самостійної роботи думки. Отже вчителю важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б збуджували думку школярів. Підводили їх до самостійних пошуків, висновків та узагальнень. Сучасна школа має озброїти учнів не лише знаннями, вміннями й навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності.

Дидактичні ігри розроблені на основі тестової технології до тем и "Світове господарство" програми курсу "Основи економіки". Дидактична гра складається із 100 пунктів: 25 запитань і 75 відповідей. Запитання має три варіанти відповіді. У залежності від обраного варіанту відповіді, гравець переходить до зазначеного пункту. Якщо відповідь вірна, у цьому пункті міститься інформація, яка це підтверджує, і дається вказівка про подальші дії. У разі помилкової відповіді в обраному варіанті міститься коментар стосовно допущеної помилки, додаткова інформація до запитання, а також вказівка повернутися до попереднього пункту для обрання вірної відповіді.

Наприклад:

  1. Оберіть правильну відповідь. Грошовою одиницею Украйни є:

 Гривня 45

 Долар 12

 Євро  58

12. Ви, на жаль, обрали помилковий варіант відповіді. Бажано краще знати грошові одиниці країн, тим більш, України. Поверніться до пункту 1.

45. Досить непоганий початок! Дійсно гривня – грошова одиниця України з вересня 1996 року. Переходьте до пункту 67.

58. Кожен першокласник знає, що грошовою одиницею України не є євро!. Ми ще не прийняті в Євросоюз! ! Поверніться до пункту 1

67. Членами ЄС є:

 Чехія  87

 Японія  24

 Болгарія  3

Дидактичні ігри доцільно використовувати на уроках - практикумах, уроках узагальнення та систематизації знань, а також у різноманітних позакласних заходах, спрямованих на підвищення рівня економічної культури старшокласників.

Тема: СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Історично першою і найрозвиненішою формою економічних відносин країн є:

поділ праці  52

валютний ринок 87

світова торгівля 25

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. Так що повертайтесь до пункту 23

Знову "ні". Так не можна! Поверніться в пункт 22

Ви знайшли помилку і це є свідченням ґрунтовних знань з теми. Це індустріально розвинені країни. Переходьте до пункту 11

До економічних інструментів подолання екологічної кризи слід віднести:

Удосконалення діючого природоохоронного законодавства 20

Розробку та впровадження ресурсозберігаючих технологій 32

Впровадження екологічного податку з виробників, які застосовують екологонебезпечні технології 10

Кінцева мета впровадження ЄВРО полягає в тому, щоб:

 Посилити національні валюти європейських держав 19

 Протистояти експансії долара на європейських валютних ринках 47

 Витіснити з обігу національні валюти європейських держав і стати для співтовариства загальною валютою 21

Цей вибір не має нічого спільного з Система фіксованих валютних курсів Поверніться в пункт 14

Сучасна економічна система України - це:

ринкова економіка 18

командна економіка 29

перехідна економіка45

Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є:

 регіоналізація міжнародної торгівлі 76

зростання відкритості економік провідних країн світу 57

зростання світового фінансового ринку 67

Вірно! Це дійсно економічний і ефективний інструмент подолання екологічної кризи. Так тримати!.....Переходьте до пункту 14

Автором теорії порівняльних переваг є:

 А.Сміт.31

 Дж.М.Кейнс.91

 Д.Рікардо37

Переваги міжнародного поділу праці полягають у тому, що:

 розвинуті країни світу спеціалізуються на виробництві наукомісткої продукції, а країни, що розвиваються - на видобувній промисловості64

 кожна країна обирає таку спеціалізацію економіки, яка дає їй змогу якнайраціональніше використовувати свої ресурси77

 будь-яка країна світу має можливість отримати фінансову допомогу від міжнародних фінансових організацій95

Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею з метою зниження дефіциту торгівельного балансу. Одним із наслідків такої політики у короткостроковому періоді буде:

 зниження імпорту товарів та послуг в Україну 27

 зниження українського експорту  54

 зниження сальдо торгівельного балансу  79

Система фіксованих валютних курсів потребує:

визначення обмінного курсу через взаємодію попиту і пропозиції валют на валютному ринку 53

підтримки центральним банком обмінного курсу національної валюти, офіційно зафіксованого на визначений період часу 38

невтручання держави в діяльність валютного ринку з метою зміни обмінного курсу 7

Це помилка! В Україні є енергетичні ресурси, але це не привід інтегруватись у світову економіку!. Поверніться до пункту 34

Конверсія – це:

перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей;

переведення військового виробництва на випуск мирної продукції.

зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу.

Так .Фіскальне мито - один із різновидів увізного мита. Як правило, його ставки досить низькі. Установлюється це мито тільки на споживчі товари, що на даній митній території не виробляються (наприклад, апельсини, кава, вина та ін.) Переходьте до пункту 8

З 1 лютого 2006 р. США надали Україні статус країни з ринковою економікою . Переходьте до пункту 13

Ні. Посилити національні валюти шляхом впровадження ЄВРО? Ви ніякий фінансист! Опрацюйте цю тему і поверніться до пункту 6.

Це ефективно, але це не економічний інструмент. Поверніться в пункт 5

Ви дійсно знаєте і розумієте мету впровадження ЄВРО. Стабільна грошова одиниця євро повинна відігравати значно важливішу роль у міжнародній валютній системі як торгова, інвестиційна і резервна валюта; аніж будь-яка з діючих національних валют. Крім того, євро повинна стати серйозним конкурентом долару в якості розрахункового засобу і альтернативною резервною валютою як для країн ЄВС, так і для торгово-фінансових партнерів по всьому світу. Переходьте до пункту 34

У якому році Україну прийнято до МВФ

199039

199248

19963

Якщо мито застосовується до виробів, які не виготовляються в країні, і ставка його здебільшого невелика, то це приклад:

фіскального мита 17

захисного мита 36

 вивізного мита 2

Що не є прикладом торговельних бар'єрів?

квоти; 

мито;71

лізинг94

Вітаємо вас із першою вірною відповіддю! Так тримати! Дійсно, йдеться про світову торгівлю, яка є історично першою і найрозвинішою формою економічних відносин. Переходьте до пункту 59.

Дайте оцінку "вірно ", "невірно ", такому твердженню і

" Економічна мета міжнародної торгівлі полягає у максимізації українського експорту і забезпеченні робочими місцями українців ".

 "вірно"  28

 "невірно" 100

Це дійсно так. Зниження імпорту товарів та послуг в Україну - один із наслідків такої політики у короткостроковому періоді.

Переходьте до пункту 40

Ми ж не граємось? Подумай ще раз повернись до пункту 26.

Ні. Ті страшні часи, коли Україна мала статус командної економіки пройшли... Радянського Союзу вже нема. Поверніться до пункту 8.

Глобальні проблеми – проблеми, пов'язані з природно-антропогенними явищами, що виникли у процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарний характер як за своїми масштабами та значенням, так і за способами вирішення. Вірно. Переходьте до пункту 5.

Адам Сміт досліджував причини і природу багатства народів(1776р), і він став автором теорії абсолютної переваги. Поверніться до пункту 11.

Знову помилка! Уважно перечитайте питання пункту 5.

Це помилка . Ви повинні знати, що мито - прямий податок, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів та сплачується за рахунок кінцевого споживача. Поверніться до пункту 61.

Інтеграція нашої країни у світову економіку зумовлюється насамперед:

 Низьким загальним технічним рівнем виробництва 56

 Відсутністю власних енергетичних ресурсів15

 Неспроможністю вітчизняних товаровиробників забезпечити товарами внутрішній ринок 62

Що , знов не вгадали? А з грошима "Вгадувати" не можна! В матеріальному плані можеш програти! Поверніться до пункту 69

Ні. А таке мито існує? Поверніться до пункту 23

Якщо ви обрали цю відповідь свідомо, а не з третьої спроби – вітаємо! Дійсно, саме Давид Рікардо цікавився проблемами теорії порівняльних переваг.( 1817 рік . "Початок політичної економії і стягнення податків" (Глава 7. Про зовнішню торгівлю)).Переходьте до пункту 69 та продовжуйте демонструвати ґрунтовні знання.

Ви зробили правильний вибір. Переходьте до пункту 9

Ні. Поверніться до пункту 22

Курс долара збільшився на 20%, тому ціни на імпортні товари в Україні, скоріш за все:

 Зменшаться  58

Збільшаться  70

Зміни цін на імпортні товари не пов'язані з курсом долара  66

Знайдіть помилкову відповідь у зазначеному нижче тексті.

За економічними критеріями розрізняють:

 Країни з перехідною економікою 72

Індустріально нерозвинені країни 4

Країни, що не пройшли стадію індустріалізації 86

Ви мабуть ніколи не чули про такі поняття як ринок валют, види ринків? Повторіть і поверніться до пункту 63

Ні . Міжнародний валютний фонд має статутний фонд до 210943,0 млн СДР. Поверніться до пункту 59.

Ви помиляєтесь! Вітчизняним підприємствам, які працюють на експорт це не як не може бути вигідним! Конкурувати за кордоном з іноземними компаніями досить складно! Поверніться в пункт 61

Соромно не знати, до якого типу економічної системи відноситься Україна! А потім питають: "Чого ми так погано живимо?" !!! Поверніться до пункту 8.

Вдалий хід! Переходьте до пункту 61

Експансія — розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Боротись з доларом? Безглуздя! Повертайся до пункту 6.

Вірно. Переходьте до пункту 63

Вірно. Переходьте до пункту 23

Це вже нагадує лотерею: а раптом вгадаю? Треба опиратись на знання і логіку! Поверніться в пункт 98.

Золотовалютний стандарт – модифікований варіант золотого стандарту; існував до 1970 р. Золотий стандарт — грошова система яка ґрунтується на золоті. Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлє тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній (чітко визначеній) кількості золота. Золотий стандарт переважав у фінансових системах європейських країн в другій половині 19 та на початку 20 століття. Поверніться до пункту 78

Оце так початок! Як у прислів'ї:"Перший млин – комом"!Поділ праці – це ж зовсім інше!Повертайся до пункту 1.

Це помилка поверніться в пункт 14

Ні. Повторіть будь ласка в чому різниця між експортом та імпортом і поверніться до пункту 13.

На жаль –ні. Це одна з головних глобальних проблем. Поверніться до пункту 73

Саме так! Низький загальний технічний рівень виробництва – одна з причин інтеграції. Переходьте до пункту 41

Це неправильна відповідь Опрацюйте тему і поверніться до пункту 9

О! Це б було дуже чудово! Уявіть: долар дорожчає, а імпортні товари – дешевшають! Прямо таки рай! Не мрійте, а поверніться до пункту.40

Найбільшою у світі фінансово-кредитною організацією є

 Міжнародний валютний фонд  43

 Світовий банк 80

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку  99

Вам не здалося, що це зовсім з іншої опери? Подумайте ще раз і поверніться в пункт 74

Збільшення урядом України мита на споживчі товари, що ввозяться, може бути вигідним:

Тільки споживачам 33

Вітчизняним підприємствам, які випускають аналогічні товари.84

Вітчизняним підприємствам, які працюють на експорт.44

Економіка України забезпечується продукцією власного виробництва на 82%. Практично повністю за цей рахунок покриваються потреби у вугіллі, електроенергії, продуктах коксохімії, продукції м'ясо-молочної, комбікормової промисловості, у хлібобулочних і макаронних виробах. За межі України вивозиться понад 16% суспільного продукту, в тому числі понад 40% чорних металів і металевих виробів, окремих видів енергетичного, підйомно-транспортного, нафтового, хімічного й ковальського пресового устаткування, автомобілів, тракторів, трансформаторів, екскаваторів, тепловозів, шин, автобусів, сільськогосподарської техніки й цукру. Це необхідно знати! Поверніться до пункту 34.

Валютний ринок забезпечує купівлю та продаж:

 Окремих валют85

Окремих валют та цінних паперів88

Біржових товарів42

Ви помиляєтесь. Дійсно, Розвинуті країни світу спеціалізуються на виробництві наукомісткої продукції,але це не є перевагою міжнародного поділу праці. Поверніться до пункту 12.

Так З точки зору ефективності національних економік обом країнам вигідно виробляти картоплю, а в умовах існування міжнародної спеціалізації і торгівлі Білорусі вигідніше виробляти картоплю, а Україні – пшеницю. Переходьте до пункту 24

Як це не пов'язані? Ще й як пов'язані! Поверніться до назад пункту 40.

Ви граєте чи працюєте над тестом? Сконцентруйтесь і поверніться до пункту 9

Так . Ви молодець! Скористались знаннями і отримали правильну відповідь. Переходьте до пункту 22

Якщо ціна американського долара в гривнях знизилась з 5,3 до 5,0 грн. за долар, то ціна виробленого в Україні товару вартістю 500грн для американських споживачів :

 зросла на 6 доларів  93

 не змінилась 82

 зменшилась на 6 доларів 35

На жаль це так! І ми залежимо від курсу долара. Обов'язково настане той час, коли долар перестане впливати на українську економіку. Просто майбутнім економістам потрібно добре вчитись. Переходьте до пункту 78

Мито - обов'язкова оплата, що стягується митними органами при імпорті чи експорті товару i є умовою імпорту чи експорту. Поверніться до пункту 24

Ви вважаєте, що країни з перехідною економікою не є економічним критерієм? Поверніться до пункту 41.

До глобальних проблем не відносяться:

Забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством; 55

Прискорення економічного розвитку країн; 30

 Мирне освоєння космічного простору; 90

Якщо Україна має порівняльну перевагу перед Росією у виробництві металевих труб великого діаметру, то:

 Порівняльна вартість виробництва металевих труб в Україні нижча, ніж у Росії 97

Альтернативна вартість виробництва металевих труб в Україні нижча, ніж у Росії 49

Україна буде мати позитивний торговельний баланс у торгівлі трубами з Росією60

Ви хоч пам'ятаєте формулу ринкової рівноваги? Згадайте, і поверніться до пункту 98.

Вітаю! Це правильна відповідь. Переходьте до пункту 83

Ви обрали правильну відповідь! Саме коли країна обирає таку сеціалізацію, яка дає їй змогу якнайраціональніше використовувати свої ресурси і є перевагою міжнародного поділу праці. Переходьте до пункту 6.

В основі Ямайської валютної системи лежить :

Золотий стандарт 89

Золотовалютний стандарт 51

Вільно плаваючий курс 46

Це помилка . Сальдо - це різниця між експортом і імпортом! Терміни треба знати! Поверніться до пункту 13

Вам не соромно! Учні 5 класу знають, що Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, тому досить часто говорять про групу Світового банку, а не організацію. Поверніться до пункту 59.

Ні . Квота - це кількісне обмеження . Тому повертайтесь до пункту 24

Як у вас з математикою? А чи знаєте ви, що таке валютний курс? Поверніться до пункту 69

Дві країни - Україна і Білорусь - виробляють 2 товари: картоплю та пшеницю. Витрати виробництва 1 тонни картоплі та 1 тонни пшениці наведені в таблиці

Таблиця 24.3 – Вихідні дані до вправи 1

Продукт

Білорусь

Україна

1 т картоплі

80 грошових одиниць

120 грошових одиниць

1 т пшениці

180 грошових одиниць

190 грошових одиниць


 
 

Цікаве

Загрузка...