WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розв’язування нестандартних задач - Урок

Розв’язування нестандартних задач - Урок

11 КЛАС

Зміст

Кількість годин

Вимоги до математичної підготовки учнів

1. Планіметрія

4 год

Розв'язування прямокутних трикутників.

Теорема про середнє пропорційне.

Теорема про властивість бісектриси трикутника.

Теорема косинусів та наслідок з неї.

Теорема синусів та наслідок з неї.

1

1

1

1

Учні повинні

знати:

 • програмовий планіметричний матеріал 7 – 9 класів.

уміти:

 • застосовувати набуті знання при розв'язуванні нестандартних планіметричних задач.

2. Стереометрія.

3 год

Кут між прямою і площиною.

Кут між площинами.

1

2

Учні повинні

знати:

 • означення кута між прямою і площиною;

 • означення двогранного кута;

уміти:

 • будувати кут між прямою і площиною та та обґрунтовувати його побудову;

 • будувати кут між площинами та обґрунтовувати його побудову;

 • застосовувати забуті знання при розв'язуванні нестандартних задач.

3. Похідна

8 год

Границя функції в точці. Теореми про границі. Обчислення границь функцій. Друга похідна.

Механічний та геометричний зміст другої похідної.

Асимптоти. Застосування похідної для дослідження функції та побудови їх графіків.

Розв'язування текстових задач за знаходження найменшого та найбільшого значення функції.

Застосування похідної до розв'язування задач з фізики.

Розв'язування задач з параметрами.

2

1

1

2

1

1

Учні повинні

знати:

 • механічний і геометричний зміст другої похідної;

 • загальну схему дослідження функції за допомогою похідної;

 • алгоритм знаходження найменшого і найбільшого значень функції;

уміти:

 • будувати графіки функцій;

 • розв'язувати алгебраїчні, геометричні задачі та задачі з параметрами на знаходження найменшого та найбільшого значення;

 • розв'язувати задачі з параметрами із застосуванням похідної.

4. Первісна та інтеграл

3 год

Розв'язування задач на знаходження площ фігур та об'ємів тіл обертання.

3

Учні повинні

знати:

 • формули інтегрування функцій;

 • формули для обчислення площ фігур

 • формули для обчислення об'ємів тіл обертання.

уміти:

 • будувати графіки функцій на координатній площині;

 • зображати фігури, обмежені даними лініями;

 • обчислювати значення площі фігур та об'ємів тіл обертання.

5. Розв'язування стереометричних задач із застосуванням тригонометрії

6 год

Комбінації просторових фігур.

Вписані та описані кулі.

Розв'язування задач на відшукання найбільших та найменших значень площ поверхонь та об'ємів просторових тіл.

2

1

3

Учні повинні

знати:

 • розташування центра кулі, вписаної у многогранник та описаної навколо многогранника;

 • формули для обчислення площ поверхонь, об'ємів просторових фігур;

уміти:

 • застосовувати планіметричний матеріал при розв'язуванні стереометричних задач.

6. Розв'язування прикладних текстових задач

6 год

Розв'язування задач на суміші, сплави, відсотки;

Розв'язування задач на пропорційний поділ;

Розв'язування задач на спільну роботу;

Розв'язування задач на рух.

Розв'язування задач високого рівня складності.

2

1

1

1

1

Учні повинні

знати:

 • означення прикладної задачі;

 • типи прикладних задач;

 • алгоритми розв'язування

прикладних задач;

уміти:

 • розв'язувати різні типи прикладних задач.

Бібліографія

1. Вишенський В.А., Перестюк М.О., Самойленко А.М. Збірник задач з математики: навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993. – 344 с.

2. Горделадзе Ш.Х., Кухарчук М.М., Яремчик Ф.П. Збірник конкурсних задач з математики: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.

3. Горнштейн П.И., Полонский В.Б.,Якир М.С. Задачи с параметрами. – К.: РИА "Текст"МП"ОКО", 1992. – 287 с.

4. Михайловський В.І. Практикум з розв'язування задач з математики. –К.: Вища школа, 1989. – 421 с.

5.Сканаві М.І. Збірник задач з математики для вступників до втузів.

– К.: Вища школа, 1992. – 443 с.

6. Ципкін О.Г. Довідник з математики для середніх навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1988. – 408 с.

7. Шарыгин В.И. Факультативный курс по математике для 10 класса. – М.: Просвещение,1989. – 350 с.

8. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике для 11 класса. М.: Просвещение, 1991. - 383 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...