WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розв’язування нестандартних задач - Урок

Розв’язування нестандартних задач - Урок

"Розв'язування нестандартних задач"

(для учнів 10 -11 класів загальноосвітніх шкіл)

Пояснювальна записка

Факультативні заняття з математики напрямлені на розширення, поглиблення та корекцію знань учнів з математики у відповідності до їх потреб, а також підвищення пізнавальної діяльності.

Пропонована програма призначена для організації роботи з учнями, які навчаються за різними профілями та мають бажання добре підготуватися до серйозного випробування з математики та успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання .

Програма факультативного курсу допомагає розширити вивчення програмового матеріалу, доповнити базову програму з математики новими темами, забезпечити повторення всього курсу математики, посилити практичну сторону застосування теоретичних знань при розв'язуванні задач різного рівня складності.

Вивчення курсу "Розв'язування нестандартних задач" сприятиме розвитку науково-теоретичного мислення та виробленню практичних навичок застосування математичного апарату до розв'язування завдань державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Одним із головних завдань курсу є забезпечення умов для досягання кожним учнем практичної компетентності

Метакурсу:

 • розвиток математичних здібностей учнів;

 • формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури;

 • вироблення навичок самостійної роботи при розв'язуванні задач;

 • перенесення засвоєних знань на розв'язування складних та нестандартних задач;

 • якісна підготовка до незалежного зовнішнього тестування з математики.

Після вивчення курсу учні повинні

знати:

 • математичні факти;

 • основні алгоритми та методи розв'язування алгебраїчних та геометричних задач з необхідним обґрунтуванням ;

вміти:

 • оволодівати необхідною інформацією для розуміння постановки математичної задачі;

 • проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;

 • розв'язувати завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;

 • використовувати набуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях;

 • узагальнювати й систематизувати набуті знання;

 • самостійно розв'язувати нестандартні задачі і вправи;

 • приймати рішення та вибирати оптимальне.

Для реалізації програми рекомендована кількість годин:

10 клас 1 год на тиждень, 35 год на рік

11 клас 1 год на тиждень, 30 год на рік

Для 11 класу пропонується 30 годин на рік з урахуванням термінів проходження зовнішнього незалежного тестування.

Орієнтовний тематичний план

Клас

Назва теми

Кількість годин

10

1.

Многочлени

4

2.

Метод інтервалів

4

3.

Задачі з параметрами

6

4.

Тригонометрія

6

5.

Ірраціональні рівняння , нерівності та їх системи

5

6.

Показникова функція

5

7.

Логарифмічна функція

5

11

1.

Планіметрія

4

2.

Стереометрія

3

3.

Похідна

8

4.

Первісна та інтеграл

3

5.

Розв'язування стереометричних задач із застосуванням тригонометрії

6

6.

Розв'язування прикладних текстових задач.

6

10 КЛАС

Зміст

Кількість

годин

Вимоги до математичної підготовки учнів

1. Многочлени

4 год

Многочлени вищих степенів.

Ділення многочленів.

Теорема Безу.СхемаГорнера.

Розв'язування рівнянь вищих

степенів.

2

2

Учні повинні

знати:

 • методи

знаходження раціональних коренів многочленів з раціональними коефіцієнтами;

уміти:

 • розв'язувати

рівняння вищих степенів.

2. Метод інтервалів

4 год

Узагальнення методу інтервалів.

Розв'язування раціональних нерівностей та їх систем.

1

3

Учні повинні

знати:

 • алгоритм

узагальненого методу інтервалів;

уміти:

 • розв'язувати

алгебраїчні нерівності та їх системи , в тому числі і нестандартні.

3. Завдання з параметрами

6 год

Знайомство з параметром

( поняття ).

Розв'язування лінійних і квадратних рівнянь з параметром.

Розв'язування квадратичних нерівностей з параметром.

Теорема Вієта в завданнях з параметром.

1

2

2

1

Учні повинні

знати:

 • означення

поняття параметра;

 • означення

рівняння та нерівності, що містять параметр;

уміти:

 • розв'язувати

лінійні та квадратні рівняння з параметрами;

 • досліджувати

кількість розв'язків рівнянь і нерівностей в залежності від параметрів.

4. Тригонометрія

6 год

Перетворення тригонометричних виразів.

Доведення тригонометричних тотожностей.

Розв'язування тригонометричних рівнянь та їх систем.

Розв'язування тригонометричних нерівностей та їх систем.

1

1

2

2

Учні повинні

знати:

 • основні тригонометричні тотожності;

 • формули пониження степеня, половинного, подвійного та потрійного аргументів;

 • формули розв'язків найпростіших тригонометричних рівнянь та нерівностей;

уміти:

 • застосовувати формули тригонометрії до розв'язування завдань достатнього та високого рівня складності.

5. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи

5год

Розв'язування ірраціональних рівнянь.

Завдання з параметрами.

Розв'язування ірраціональних

нерівностей.

Завдання з параметрами.

Розв'язування систем ірраціональних рівнянь та ірраціональних нерівностей.

1

1

1

1

1

Учні повинні

знати:

 • алгоритми розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей.

уміти:

 • розв'язувати завдання з параметрами.

6. Показникова функція

5 год

Розв'язування показникових рівнянь та їх систем.

Завдання з параметрами.

Розв'язування показникових нерівностей та їх систем.

Завдання з модулями та

параметрами.

1

1

1

2

Учні повинні

знати:

алгоритми розв'язування показникових рівнянь;

властивість монотонності показникової функції при розв'язуванні показникових нерівностей.

уміти:

розв'язувати показникові рівняння нестандартними методами;

здійснювати перехід від показникової нерівності до непоказникової.

7. Логарифмічна функція

5 год

Розв'язування логарифмічних рівнянь та їх систем.

Завдання з параметрами.

Розв'язування логарифмічних нерівностей та їх систем.

Завдання з модулями та

параметрами.

1

1

1

2

Учні повинні

знати:

 • алгоритми розв'язування логарифмічних рівнянь та їх систем;

 • властивість монотонності логарифмічної функції при розв'язуванні логарифмічних нерівностей.

уміти:

 • розв'язувати логарифмічні рівняння нестандартними методами;

 • здійснювати перехід від логарифмічної нерівності до

нелогарифмічної;


 
 

Цікаве

Загрузка...