WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моя земля – земля моїх батьків - Сценарій

Моя земля – земля моїх батьків - Сценарій

13. Бог води? (Посейдон)

14. Який є кругообіг води? (Малий і великий)

15. Які бувають моря? (Внутрішні і зовнішні)

16. Чим відокремлюється суходіл? (Протокою)

17. Які бувають течії? (Теплі і холодні)

18. Як позначаються течії на карті? (Кольором і стрілками)

19. Які бувають острови? (Материкові, вулканічні, коралов))

20. В чому вимірюється солоність? (Проміля)

IIIкоманда.

21. Морський цар? (Нептун)

22. Від чого виникають рухи води? (Вітер, цунамі, приплив)

23. Неглибока частина океану? (Шельф)

24. Організми, які живуть на поверхні води в океані? (Планктон)

25. Стародавня назва Дніпра? (Борисфен)

26. Чим з'єднується Тихий і Атлантичний океан? (Панамський канал)

27 Які частини виділяють в річці? (Гирло, витік, притоки, річище)

28. Які бувають болота? (Низинні, верхові, перехідні)

29. Який канал з'єднує моря різних океанів? (Суецький)

30. Як називаються організми, які живуть на дні моря? (Бентос)

31. Яка найдовша річка в світі? (Ніл)

32. Яке море не має берегів? (Саргасове)

VIконкурс: мандрівники.

1 ) Пропонується учням мандрівка по карті у вигляді неповних назв річок, яка команда швидше знайде на карті і заповнить пропуски в назвах річок.

1) кА м А ліва притока Волги.

к А сА їрічка в Африці.

р О н А річка у Франції.

мО р Е частина океану.

лЄ н А річка у Росії.

сЕ н А річка у Франції.

а М у Р річка у Росії.

к У р А річка на Кавказі.

2) По карті знайдіть кольорові моря та річки. Учні самостійно шукають по картам, яка команда більше назве, та отримує більше балів.

Моря: Річки:

Червоне Біла

Біле Оранжева

Чорне Голубий Ніл

Жовте Нігер

Хуанхе

3) Нанести за географічними координатами водоспади і назви річок, на яких вони розташовані і вказати материк.

6° пн. ш. 63° зах. д. 43° пн. ш. 79° зах. д.

(Анхель, р. Оріноко) (Ніагарський, р. Ніагара)

Півд. Ам. Півн. Ам.

18° пд. ш. 26° сх. д. 25° пд. ш. 54° зах. д.

(Вікторія, р. Замбезі) (Ігуасу, р. Парана)

Афр. Під. Ам.

1° пн. ш. 26° сх. д.

(Стенлі, р. Конго)

Афр.

5° пд. ш. 15° сх. д.

(Лівінгстона, р. Конго)

Афр.

VIконкурс: хитромудрі запитання.

 • Чого не обнесеш навколо хати? (Води в решеті)

 • Де стоїть вода стовпом? (В стакані, пляшці)

  3) По чому плаває качка? (По воді)

  4) Який ключ не б'є, і не видмикає? (Нотний)

  5) В розбитій посудині... (води не вдержиш).

  6) У всіх різне горе, а у мельника... (одне — води нема).

  7) В воді родиться, а води боїться? (Сіль)

 • Із-під гірка, з-під крутої

  Прокрадається порою

  Та й до моря утіка

  Через лози по ярках. (Джерело)

  9) Що приходить тихо, а відходить з шумом? (Сніг)

  10) Живе — лежить, помре — побіжить? (Сніг)

  11) Без ніг, а біжить, без рук, а рукава має? (Річка)

  12) Стоїть корито, повне води налито? (Став)

  13) Не вода, не суходіл, і на лодці не попливеш, і ногами не підеш? (Болото)

 • Кругом вода, а з питвом біда.

  Хто знає, де це буває? (На морі)

 • Ні у вогні не горить, ні у воді не тоне? (Лід)

  VIIконкурс: ребуси. Напишіть назви річок, які починаються на "А".

  VIII. Підведення підсумків

  Доповідь на тему:

  "Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу"

  Вчитель:

  Марчук Н.В.

  Троїцька школа І-ІІ ст.

  2002 р.

  Троїцька загальноосвітня школа І-ІІ ст.

  Атестаційні матеріали вчителя географії

  Марчук Надії Василівни

  2002 р.

  МІСЦЕ ГЕОГРАФІЇ У СУЧАСНОМУ

  НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ СВІТУ І СЕРЕД ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  Сучасна епоха науково-технічного прогресу характеризується насамперед прискореним розвитком системи наукових знань, що дедалі більше розгалужуються, поглиблюються і разом з тим взаємопроникають. Внаслідок цього виникають нові напрями і галузі науки з гучними, що викликають мимовільну повагу, назвами: молекулярна біологія, квантова електроніка, біокібернетика тощо.

  На цьому фоні особливо помітне поблажливе ставлення до "старомодної" географії, яка здається мало не реліктовим предметом у системі наук. Справді, якщо виходити з її назви, виявиться, що свої головні — описові — функції географія вже виконала. Ще в країнах Стародавнього Сходу — Єгипті, Вавілоні, Індії, Китаї — нагромаджувалися емпіричні знання про природу та суспільство, про навколишній світ. Уся енциклопедична сукупність знань про природу земної поверхні і про господарство народів, що населяють Землю, становила предмет античної географії.

  Страбон, Птолемей та інші найвидатніші географи давнини описували країни, материки, океани, взаємне розташування їх, клімат, грунти, води, рослинний і тваринний світ. Ці знання були життєво необхідні людям з моменту виникнення людської цивілізації. Тому не випадково географію називають найдавнішою наукою про Землю.

  Можна виділити кілька етапів у "відносинах" географії з навколишнім світом. Спочатку, на перших стадіях суспільного розвитку, коли окремі держави часто були територіальне роз'єднані, географія обмежувалася вибірковим описом земної поверхні. Проте згодом потреби суспільства і тенденції розвитку географічного пізнання породили епоху великих географічних відкриттів. У цей час географія фактично очолила ускладнену систему наукових дисциплін. Географічні відкриття виявилися важливим імпульсом економічного "оновлення" європейських країн і становлення господарських осередків у різних районах Азії, Африки та Америки.

  Підсумком цієї епохи було завершення в загальних рисах описового етапу в розвитку географії. Соціальне замовлення того часу

  в основному виконане: завдяки картографії об'єкт географії — географічна оболонка, а точніше земна поверхня, — набув територіальної впорядкованості.

  Проте економічний розвиток суспільства ставив нові вимоги до пізнання навколишнього середовища. Розвиваючись у певних природних умовах, людство відчувало свою залежність від зовнішнього світу. Вивчення зміни кліматичних і погодних циклів, територіального розподілу природних ресурсів, розвитку старих і виникнення нових центрів діяльності людини — все це поповнювало перелік життєво важливих завдань, без розв'язання яких воно неминуче зазнавало б (і не раз зазнавало й зазнає) економічних, соціальних, психологічних втрат.

  Наслідком зрослих потреб у поглибленому вивченні навколишнього середовища стало прискорене розчленування енциклопедичне широкої географії на ряд наукових дисциплін, що сконцентрували свою увагу на окремих елементах або частинах природи і господарства. Так виникли спеціалізовані географічні науки — кліматологія, ґрунтознавство, гідрологія, економічна географія. Прогресивність і необхідність диференціації географічної науки, починаючи головним чином з XVIII—XIX ст., були цілком очевидними і аналогічними до процесів у всій системі наукових знань.

  Проте паралельно виявилися й негативні риси, властиві методології і методам географічної науки з часу її нерозчленованості. Насамперед виявилося, що в географії практично немає понятійного і методичного апарату, необхідного для поглибленого аналізу конкретних географічних об'єктів. Усе, що можна описати, в основному було описано і відображено на картах. Для аналітичних досліджень, що виявляли певні залежності між окремими географічними елементами, не було адекватного інструментарію.

  Ера великої географії, здавалося, безповоротно минула. Це уявлення посилювалося бурхливим розвитком інших галузей природознавства і насамперед механіки — лідера науки в XVII— XVIII ст. Закономірність її висунення випливала як з виробничих потреб суспільства, так і з внутрішньої логіки самого наукового пізнання (Б. М. Кедров, 1974).

  Як відомо, однією з підвалин механістичного світогляду є принцип детермінізму — переконання в тому, що будь-які процеси можна пояснити через міцні причинні зв'язки. Ідея причинності, загальної залежності проникала тоді в усі сфери наукового пізнання. Своєрідне відображення дістала вона і в географії, пояснюючи суспільний розвиток цілковито зумовленим природним середовищем. Таким чином заперечувалися соціальні, суспільні закономірності, і наука, розчленовуючи складні об'єкти та явища, з дивовижною швидкістю засвоювала сферу причинних взаємозв'язків матеріального світу на рівнях, де діють закони фізики і механіки.

  Проте окремі компоненти географічного середовища функціонують, як невід'ємні частини матеріального світу, "на загальних підставах". Отже, можливе виявлення законів їх функціонування і розвитку за допомогою теоретичного і методичного арсеналу фізики та інших галузей природознавства. Йдучи за цією логікою, географічні, а точніше фізико-географічні науки почали шукати у висновках аналітичних досліджень підтвердження загальності фізичних законів і тим самим успішно долати стан кризи.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...