WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моральне виховання молодших школярів - Курсова робота

Моральне виховання молодших школярів - Курсова робота

Роздiл 3. Шляхи попередження та подолання

моральних деформацiй молодших школярiв

Моральні порушення молодших школярів за В. Сухомлинським це – егоїзм, недисциплінованість, жорстокість, невдячність, підлість. Для цього слід проникнути у внутрішній світ молодшого школяра , зрозуміти причини, що породили зло, знайти ключі до виправлення вад. Основними причини, що штовхають молодшого школяра на порушення моралі – здебільшого розлучення батьків, пияцтво, знущання над дитиною, постійні суперечки між батьками, непослідовність у вихованні молодших школярів від суворості та жорстокості до ласки і догоджання.

Основним проявом моральних порушень у школі є порушення у сфері духовного життя молодшого школяра, які не варто виносити на загальний огляд : " погану поведінку, причини якої – негаразди в сім'ї молодшого школяра, особливо загострення стосунків між батькамим, негідна поведінка або окремі вчики, якщо причина їх криється в душевному надломі молодшого школяра, яка стаждає від того, що в нього немає батька, або він нерідний; необачні, непродумані вчинки, що об'ктивно є протестом молодших школяря проти грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя; відставання молодшого школяра у навчанні в тому випадку, коли він хоче, але не може впоратися із завданням; вчинки, пояснення яких вимагає розповіді про особисті стосунки молодшого школяра із своїм другом", вважав В. О. Сухомлинський.

Основним шляхом подолання моральних деформацій молодшого школяра полягає в тому, щоб звертатися до нього, характеризувати його, говорити з ним, не виносячи на суд колективу його поведінку. Виховна суть таких бесід у тому, щоб вони викликали у молодшого школяра бажання бути доброю, справжньою людиною.

Важливим є не тільки перевиховання моральних деформацій, які виробилися у молодших школярів, а і їх передбачення і застереження. Так само як лікар ретельно досліджує організм хворого, шукає і знаходить джерела хвороби, щоб розпочати лікування, так і педагог має вдумливо, уважно, терпляче досліджувати, вивчати розумовий, емоційний, моральний розвиток молодшого школяра, шукати і віднаходити причину, через яку вона стала важкою, застосрвувати такі знаходи виховного впливу, які б враховували труднощі, особливості індивідуального світу молодшого школяра.

В.О. Сухомлинський віднайшов головні шляхи, які б дали змогу виховувати по-сравжньому добру і морального молодшого школяра, викорінювали б мерзотне й огидне, до яких він відносить:

" - наодинці з собою робити не так, як ти робив би на очах у людей;

- лінуватися, бути ледарем, неробою;

- видавати за доблесть і заслугу те, що є твоїм обов'язком;

- бути жадібним, негостинним;

- глумитися зі старості;

- давати порожні обіцянки, не дотримуватися слова;

- мовчати, коли треба говорити, й говорити коли треба мовчати;

- кривдити дівчинку, жінку;

- не слухати батьків;

- глузувати з калік;

- глузувати з калік ,

- не любити й кривдити тварин"

Одне із завдань вчителя полягає в тому,щоб навчити молодшого школяра бачити наслідки своїх вчинків. А щоб їх бачити – треба думати. В.О. Сухомлинський зазначав, що виховуючи, ми вчимо молодшого школяра міркувати про те, що навколо мене і в мені, уявно ставити себе на місце іншого.

Висновки

Моральне виховання молодших школярів є одне з найскладніших, тому що об'єктом праці – найтонші сфери духовного життя особистості, а формується, - розум, почуття, воля, переконання, самосвідомість. Впливати на ці сфери можна тільки так само – розумом, почуттям, волею, переконанням, свідомістю.

Глибинний сутнісний зв'язок між соціальністю, духовністю й моральністю як продукованими людиною явищами, не дозволяв нехтувати формуванням моральних i духовних чеснот. Так само i надмірне захоплення моральними ідеалами й цінностями у вихованні без урахування соціальних координат може перетворитись на нудне i безплідне моралізаторство. Формування внутрішнього, духовного світу молодшого школяра без огляду на соціальні реалії його життя несе в собі небезпеку соціальної неадекватності, самотності, втечі у світ ідеальних ілюзій, втрати життєвої наснаги.

Обов'язок батьків бути завжди і в усьому високоморальним прикладом думок, звичок, поведінки, дій для своїх дітей. Батькам варто пам'ятати, що той світ у якому росте й розвивається молодший школяр з раннього дитинства, впливає на все її подальше життя. Основне завдання сім'ї у вихованні молодшого школяра – створення для нього таких життєвих умов, де б він розвивався вільно, нормально й гармонійно. Особливе місце у справі морального виховання молодших школярів належить учителеві, вихователеві. Вчитель працюючи на ниві народної освіти , він не тільки озброює молодших школярів знаннями, а й формує в цілому моральну спрямованість особистості: свідомість, переконання, поведінку. Усвідомлюючи цю величезну суспільствознавчу відповідальність перед суспільством, вчитель повинен бути зразком в усьому: його думки, почуття, поведінка - приклад для наслідування молодшим школярам і дорослим, він має постійно контролювати себе в усіх відношеннях. Важливе місце у моральному вихованні належить патріотичному вихованню, яке постає як глибоке громадянське почуття, змістом якого є любов до свого народу, Батьківщини, усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, культури свого народу.

Важливою рисою патріотизму є турбота про благо свого народу. Провідне місце належить шкільній дисципліні яка є умовою нормальної навчально-виховної діяльності школи. Показниками високого рівня дисципліни є розуміння учнями необхідності дотримання її в школі, громадських місцях, в особистій поведінці; готовність і потреба у виконанні загальноприйнятих норм і правил дисципліни праці, навчання, проведення вільного часу; самоконтроль у поведінці; боротьба з порушниками дисципліни в школі та за її межами.

Отже, у пізнанні світу людських цінностей надзвичайно важливим, щоб молодші школярі переживали гостре почуття провини за свій необережний, непродуманий вчинок, засуджували свою помилку, необачність, поспішність. Одне із завдань вчителя полягає в тому,щоб навчити молодшого школяра бачити наслідки своїх вчинків. А щоб їх бачити – треба думати. В.О. Сухомлинський зазначав, що виховуючи, вчителі вчать молодшого школяра міркувати про те, що навколо мене і в мені, уявно ставити себе на місце іншого.

Список використаних джерел

 1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання: шляхи реалізації. – К.: ІЗМН, 1996.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка . – К.:Академія, 2002.

 3. Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для керівників, вихователів і вчителів. – К.: ІЗМН, 1995.

 4. Джон Дьюї. Моральні принципи в освіті. – К.: 2001.

 5. Донцов А.В. Психолого – педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді.// Високі технології виховання. – Харків; ІСДО,1995.

 6. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. Основи національного виховання. Концептуальні положення. – Умань, 1993. – С.37 – 38. Концепція безперервного національного виховання. — К., 1994.

 7. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания: Соч. - Т.5. - М.: Просвещение, 1976.

 8. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій.- К.: Либідь,1996.

 9. Нізельська Г.О. Початкова школа. № 6, 7, 11 – К.,2006.

 10. Подласьт Й. П. Педагогика. — М., 1999.

 11. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.

 12. Сухомлинський В.О. Повне зібр. творів у 5-ти томах. – 1977. – Т.3.

 13. Федорова М.А. Культура поведінки дітей 6 – 7 років життя. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. і. Франка, 2005.

 14. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2007.

 15. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М.: Педагогический поиск, 1996.


 
 

Цікаве

Загрузка...