WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах - Реферат

Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах - Реферат

3) Творча самодіяльність вихованців гуртка, творчого об'єднання. Творча самодіяльність старшокласників – це творча діяльність суспільного значення, яка здійснюється під впливом внутрішніх потреб і постійно діючих сил ззовні. Самодіяльність є відображенням ступеня свідомості вихованця в його конкретних творчих діях і вчинках, це можливість творчого самопізнання, самоутвердження і самореалізації. До творчої самодіяльності у всіх її видах і формах вихованців позашкільних навчальних закладів необхідно послідовно і цілеспрямовано готувати. Розуміючи це, педагоги-позашкільники повинні сформувати у вихованців вміння і навички творчої самоорганізації життєдіяльності.

4) Орієнтація керівника гуртка, творчого об'єднання на виховання успіхом. Виховання творчої особистості старшокласника успіхом – це одна з важливих умов розвитку його творчої особистості. Неможливо формувати позитивну особистість у діяльності, яка несе їй постійні невдачі. Лише успіх дитини старшого шкільного віку в конкретній пізнавальній або творчій діяльності формує в неї достатню віру в себе і на цій основі – прагнення стати кращою (творчою, духовною). Виховання старшокласників успіхом у процесі творчої діяльності, надання допомоги у прагненні вихованця гуртка, творчого об'єднання задовольнити потребу в гідному місці в колективі однолітків –спосіб створення довірчих взаємин творчої співдружності дорослих і дітей. Тільки за таких умов у старшокласників виробляється готовність до сприйняття виховних впливів і до правильного реагування на них.

Зробивши аналіз вищезазначених особливостей освітньої діяльності гуртків, творчих об'єднань старшокласників розширимо їхні основні виховні можливості, що сприяють формуванню творчої активності дітей старшого шкільного віку:

– гуртки, творчі об'єднання – соціальне середовище творчої самореалізації старшокласників;

– гуртки, творчі об'єднання старшокласників забезпечують мінімізацію внутрішнього опосередкування міжособистісного впливу в колективі однолітків: особливістю суб'єкт-суб'єктної взаємодії в колективі старшокласників, об'єднаних спільним бажанням досягти результату в пізнавальній або творчій діяльності, є той факт, що виховні впливи здійснюються майже за повної відсутності внутрішнього опору, який їх блокує. У такій ситуації вихованець переважно позитивно налаштований щодо пропозиції, прикладу або вимоги свого товариша про включення у пізнавальну або творчу діяльність та є максимально зацікавленим у її кінцевому результаті. З часом це призводить до суттєвих особистісних змін, адже систематичне включення індивіда у творчу діяльність та мотивація її успішності гарантує розвиток творчих здібностей, творчої активності;

– гуртки, творчі об'єднання старшокласників забезпечують позитивне наслідування як виховний механізм у колективі однолітків – взаємодіючи між собою у процесі неформального спілкування вихованці помічають один в одному значущі для себе та інших позитивні особистісні якості (активність у пізнавальній та творчій діяльності, оригінальність, прагнення до лідерства тощо), усвідомлюють їх необхідність для власного розвитку та творчого самовдосконалення і підсвідомо починають їх переймати шляхом наслідування;

– гуртки, творчі об'єднання старшокласників дозволяють відчути емоційний захист та комфорт у творчому середовищі однолітків та однодумців. Для формування позитивної самооцінки та позитивної "Я-концепції" старшокласникам необхідна ситуація успіху у відносинах між ними, яка сприяє особистісному розвитку та формуванню відчуття особистої значущості, що сприяє підвищенню рівня емоційної захищеності творчої особистості і є важливим фактором мотивації до нових творчих досягнень з метою подальшого розвитку відчуття "Я-значущий";

– творче середовище гуртка, творчого об'єднання старшокласників викристалізовує виховуючий вплив індивідуальності – міжособистісне спілкування вихованців в силу індивідуальності його учасників (що зумовлено нерівномірністю розвитку їхніх інтелектуальних і творчих здібностей) може збагачувати життєвий досвід кожного вихованця у процесі різнопланової взаємодії, сприяти пізнанню себе та інших, створювати додаткові сфери творчої самореалізації;

– у творчому середовищі гуртка, творчого об'єднання старшокласників відбувається блокування негативних та агресивних проявів вихованця.

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури і практичної діяльності позашкільних навчальних закладів дозволяють стверджувати, що побудова навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності гуртків, творчих об'єднань старшокласників на засадах особистісно орієнтованої освіти, суб'єкт-суб'єктної взаємодії, технологіях співробітництва та співтворчості педагога-позашкільника і його вихованців у процесі улюбленої пізнавальної або творчої діяльності забезпечують формування творчої активності особистості, яка, в свою чергу, забезпечує таке:

– творчу спрямованість особистості дитини, усвідомлення нею значення творчих, гуманістичних потреб, мотивів, цілей як провідних у її саморозвитку та життєдіяльності;

– розвиток творчих рис характеру (цілеспрямованості, ініціативності, наполегливості, самостійності, оригінальності, організованості, працелюбності тощо);

– розвиток творчих якостей інтелекту учасників позашкільного навчально-виховного процесу (логічного, діалектичного та цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви та фантазії, інтуїції, уваги і пам'яті, що формуватиме вміння спільно визначати і розв'язувати життєві задачі, розробляти творчі проекти);

– творчу самосвідомість педагога-позашкільника і його вихованців, що виявляється у самопізнанні та адекватній самооцінці, самоорганізації, самореалізації та самовдосконаленні творчої особистості;

– постійне зростання потенціалу творчої діяльності – бажання систематично здобувати нові знання, набувати вміння, навички, творчо їх використовувати;

– формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності) та відповідно до них доцільного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі чого використовуються найкращі та коригуються слабкі (з точки зору вимог творчої діяльності) якості нервової системи конкретного вихованця та педагога.

Список використаної літератури

1. Алфимов В.Н., Артемов Н.Е., Тимошко Г.В. Творческая личность старшекласника: модель и развитие. – Киев-Донецк, 1993. – 64 с.

2. Бех І.Д. Особистісно оріентований підхід: науково-практичні засади / Виховання особистості: Навчально-методичний посібник: У 2 кн. – Кн. 2. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – Воронеж: НПО МОДЭК, 1995. – 352 с.

4. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

5. Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти): Монографія. – К.: Деміур, 2002. – 230 с.

6. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: Методичний посібник. – К.: ІМЗН, 2000. – 53 с.

7. Мачуський В.В., Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 216 с.

8. Пустовіт Г.П. Концептуальні засади сучасної позашкільної освіти і виховання учнів: Науково-методичний посібник. – К.: Грамота, 2005. – 208 с.

9. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 144 с.

10. Сисоєва С.О. Педагогічні технології творчого розвитку особистості: проблеми і суперечності // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали міжнародної наукової конференції 16-17.05.2000 р. / За ред. С.О. Сисоєвої і О.Г. Романовського. – Х.: ХДПУ, 2000. – С. 84-90.


 
 

Цікаве

Загрузка...