WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації - Реферат

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації - Реферат

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп'ютерних технологій (методичні рекомендації)

В умовах реформування соціальної та економічної структур суспільства України суттєвого значення набуває проблема цілеспрямованих змін у загальній середній освіті як складовій соціокультурної частки діяльності людини.

Завдання педагогічної науки у цьому напрямі – розроблення і впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп'ютерних технологій.

Розробці зазначених питань приділяють увагу О.Ануфрієва (вимірювання кінцевих результатів діяльності закладів освіти) [1], В.Бондар (управлінський аспект педагогічного аналізу) [2], Л.Даниленко (менеджмент інновацій в освіті) [3], Г.Дмитренко (цільове управління освітою) [4], Г.Єльникова (наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою) [5; 6], Л.Забродська, Є.Чернишова (інформаційно-комунікаційні технології управління ЗНЗ) [7], Т.Лукіна (теорія і практика моніторингу якості освіти) [8], В.Маслов (наукові основи процесу управління ЗНЗ) [9], В.Черепанов (експертні оцінки в педагогічних дослідженнях) [11].

Метою статті є подання методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку закладу загальної середньої освіти.

Основними завданнями моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп'ютерних технологій є такі:

– комплексне спостереження за змінами показників діяльності учнів, учителів, керівників закладу освіти;

– отримання прогнозу розвитку ЗНЗ;

– поточне і періодичне коригування їх діяльності щодо спрогнозованого результату;

– досягнення сталого спрямованого розвитку закладу за рахунок підсилення критеріальності та цілеспрямованості управління;

– підвищення рівня здатності керівника приймати управлінські рішення в умовах невизначеності й мінливості.

Інструментарієм для впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп'ютерних технологій є:

1. Базові кваліметричні моделі:

– впливу батьків на навчання учня,

– діяльності учня,

– діяльності педагогічного працівника,

– діяльності загальноосвітнього навчального закладу,

– прогнозу розвитку ЗНЗ.

2. Комп'ютерні варіанти цих моделей у табличному редакторі Excel, які автоматично обчислюють, проводять попередній аналіз отриманих даних і будують діаграми.

3. Анкети для учасників освітнього процесу.

4. Таблиці в Excel для обчислення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв.

З метою оперативного аналізу та раціонального сприймання отриманої інформації створюється бланк реєстрації експертних даних, які заносяться у відповідні комп'ютерні програми (таблиця 1).

Таблиця 1

Бланк реєстрації даних експертизи рівня розвитку загальноосвітнього навчального закладу

з/п

Ф а к т о р

Термін проведення

I.

Загальний рівень діяльності учня:

I.1.

– школи І ст.

I.2.

– школи ІІ ст.

I.3.

– школи ІІІ ст.

II.

Загальний рівень впливу сім'ї на навчання учнів

III.

Загальний рівень діяльності педпрацівників

IV.

Загальний рівень діяльності директора

V.

Загальний рівень діяльності ЗНЗ

V.1

Створення системи управління

V.2.

Організація освітнього процесу

V.3.

Організація роботи з педагогічними кадрами

V.4.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

V.5.

Організація роботи у системі "ЗНЗ – сім'я – соціальне середовище"

V.6.

Соціальний захист, адаптація, збереження та зміцнення здоров'я учнів і працівників

V.7.

Стан загальноосвітньої підготовки випускників

V.8.

Стан соціальної адаптації учнів

V.9.

Вплив ЗНЗ на позитивний розвиток учнів, формування соціально зрілої особистості громадянина України

Після визначення інструментарію розробляється алгоритм упровадження моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп'ютерних технологій (рис. 1).

Рис.1. Алгоритм впровадження моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп'ютерних технологій

Упровадження моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп'ютерних технологій вимагає підтримки гнучкого режиму функціонування ЗНЗ в межах узгоджених вимог громадян, суспільства, держави. Для досягнення цієї мети можна використати такі способи:

1. Організація діяльності ЗНЗ в режимі взаємоузгодження з міським управлінням освіти і науки з одного боку, а з іншого – з громадськістю, соціумом.

2. Прогнозування напрямів розвитку закладу.

3. Організація висхідного і низхідного потоків управлінської інформації.

Висхідний потік інформації спрямовується на узгодження з відповідним органом управління загальною середньою освітою.

Низхідний потік узгодженої інформації спрямовується до використання шкільним модулем адаптації.

За підсумками обчислення реального вектора активності соціуму школи формуються періодичні висхідні потоки інформації. Періодично школа отримує низхідним потоком інформацію про підсумки аналізу експертизи діяльності учасників освітнього процесу та ЗНЗ, яку вона використовує у своїй роботі.

Способами забезпечення виконання основного завдання впровадження моніторингу в межах зазначених вище є такі:

1. У межах першого способу:

1.1. Адаптація моделі моніторингу розвитку ЗНЗ до умов регіону.

1.2. Визначення пріоритетів розвитку ЗНЗ і встановлення оптимальних, зважених коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв його діяльності.

1.3. Взаємоузгодження факторів і критеріїв моделі розвитку ЗНЗ з пріоритетами розвитку освіти міста (району).

2. У межах другого із зазначених способів такі:

2.1. Включення коефіцієнтів вагомості у низхідний інформаційний потік для застосування у відповідних моделях діяльності.

2.2. Періодичне визначення якості діяльності ЗНЗ та коригування відповідно з цим управлінських впливів.

3. У межах третього способу – це:

3.1. Організація періодичного анкетування учасників навчально-виховного процесу щодо пріоритетів розвитку ЗНЗ та визначення на цій основі тенденцій розвитку закладу.

3.2. Узгодження вектора діяльнісної активності та нормативного вектора розвитку ЗНЗ і коригування відповідно до цього цільових функцій.

Як засоби вирішення завдань щодо впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку ЗНЗвизначаємо такі:

1. Створення комп'ютерної інформаційної мережі школи.

Створення мережі автоматизуватиме процеси обчислення і передавання даних висхідним і низхідним потоками. Це сприятиме впровадженню закону економії часу в діяльність усіх суб'єктів управління загальноосвітнім навчальним закладом.

2. Створення спеціального структурного підрозділу – модуля адаптації.

Забезпечення діяльності цього підрозділу проводиться на основі комп'ютеризації робочих місць і призначення на посадові місця професійних працівників, які володіють комп'ютером і працюють з табличним редактором Excel.

Рекомендуємо створити базову підструктуру модуля адаптації у складі 5-8 осіб:

1. Один керівник (бажано заступник директора з науково-методичної роботи), який керує роботою модуля, відповідає за таке:

– аналіз нормативних і директивних документів, обчислення реальних векторів активності у розвитку ЗНЗ;

– оперативне проведення оброблення коефіцієнтів вагомості;

– якість навчання працівників модуля адаптації до користування моделями і методикою проведення моніторингу;

– установлення конкретних термінів анкетування учасників навчально-виховного процесу і самомоніторингу ЗНЗ для визначення пріоритетів його розвитку;

– конфіденційність отриманої інформації;

– своєчасне доведення аналітичної інформації до відповідних учасників навчально-виховного процесу для включення її у відповідні потоки управлінської інформації;

– матеріально-технічне забезпечення діяльності модуля адаптації (комп'ютерна база, бланки, канцтовари...).

2. Три-шість експертів підрозділу модуля адаптації (залежноі від кількості учнів, які навчаються у досліджуваному ЗНЗ), які відповідають за:

– толерантність проведення експертизи;

– конфіденційність отриманої інформації;

– відповідність проведення експертизи розробленій методиці;

– своєчасність подавання результатів для занесення їх до банку даних.

3. Один системний оператор (бажано вчитель інформатики чи лаборант), який відповідає за:

– конфіденційність отриманої інформації;

– якісну роботу комп'ютеризованих моделей;

– своєчасне введення отриманих результатів до банку даних;

– своєчасне надання керівнику модуля адаптації опрацьованих матеріалів.

Модуль адаптації виконує наступні завдання:

1. Приведення тенденцій розвитку ЗНЗ у відповідність до нормативних вимог, що передбачає такі заходи:

1.1. Анкетування учасників навчально-виховного процесу щодо власних пріоритетів діяльності. На цій основі визначаються вектори їх активності.

1.2. Узгодження пріоритетів діяльності ЗНЗ з вимогами громадян, суспільства, держави. Обчислюються коефіцієнти вагомості факторів і критеріїв діяльності школи, які закладаються у відповідну базову кваліметричну модель.


 
 

Цікаве

Загрузка...