WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти - Реферат

Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти - Реферат

Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти

Актуальність дослідження. Стан розвитку дистанційної освіти в Україні у сьогоденні не відповідає вимогам інформаційного суспільства, яке інтегрується у європейське та світове співтовариство. Досягнення позитивних результатів у впровадженні дистанційної форми освіти значною мірою залежить від розуміння кожним вимог інформаційного суспільства, своєчасного вирішення проблем у розвитку освітньої системи держави. Водночас зазначаємо, що процес створення інформаційного середовища у нашій країні характеризується такими суттєвими недоліками:

- низький рівень якості та обсягу використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема – технологій дистанційної освіти у нашій країні порівняно з іншими;

- недостатня пропускна можливість, надійність і низька якість телекомунікаційних мереж, що використовуються у державі;

- відсутність нормативно-правової бази для регламентації та забезпечення діяльності навчальних закладів із впровадження дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання в Україні.

Усвідомлення важливості використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти, особливо учнів сільської місцевості, спонукали нас до пошуку способів розв'язання питання на регіональному рівні.

Результати розроблення проблеми. Групою управлінців, науковців і практиків обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено й обґрунтовано поняття "інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону". Варто зазначити також, що в регіоні таке середовище почало функціонувати.

Зазначене поняття трактуємо як відкрите віртуальне середовище системи освіти області, доступне для всіх бажаючих, яке надає максимум корисної освітньої і пізнавальної інформації учням, учителям, управлінцям, батькам і громадськості та забезпечує доступ до навчання багатьом категоріям громадян. Зокрема, це середовище уможливлює такі форми організації навчання і види діяльності:

- підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів;

- навчання обдарованих учнів і дітей з особливими потребами;

- профільне і допрофільне навчання учнів;

- інформування та підготовку учнів, учителів, батьків до зовнішнього незалежного оцінювання;

- співпрацю з вищими навчальними закладами з питань підготовки випускників шкіл до вступу в них на різні спеціальності;

- інтеграцію інформаційно-навчального середовища області в європейську та світову освітню спільноту тощо.

Функціонування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону ґрунтується на дотриманні принципів:

- безперервності;

- демократизації;

- інтеграції;

- глобалізації.

Мета і завдання дослідження. Головною метою створення такого середовища є забезпечення учасникам навчально-виховного процесу, батькам та громадськості рівного доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж та створення умов для реалізації громадянами свого права на освіту.

Завдання дослідження є такими:

1. Розширити мережу шкільних, районних (міських) центрів дистанційного навчання, забезпечити їх ефективне функціонування.

2. Розвивати єдине інформаційно-навчальне середовище, яке об'єднуватиме можливості закладів освіти, районних (міських) центрів дистанційного навчання й обласного закладу післядипломної педагогічної освіти та інтегруватиметься у світове освітнє середовище.

3. Продовжити розроблення системи інформаційно-освітніх ресурсів області.

4. Повноцінно використовувати інформаційно-технологічні можливості центрів дистанційного навчання закладів освіти та обласного інституту для реалізації безперервного професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів.

5. Сприяти соціалізації, психологічній, інтелектуальній та інформаційній підтримці обдарованої молоді, а також осіб з особливими освітніми потребами.

Методика та організація дослідження. Визначені завдання потребували розроблення моделі інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону (схема 1). Впровадження моделі здійснювалося за такими етапами:

1. Розроблення та схвалення Колегією головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації низки нормативних документів, що регламентують функціонування та розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону, зокрема:

- Концепції розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти області;

- Концепції діяльності центру дистанційного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- Положення про дистанційне навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;

- Програми розвитку дистанційного навчання педагогів регіону на 2006-2010 роки.

2. Створення порталу закладу післядипломної педагогічної освіти, який є системоутворювальним, об'єднувальним фактором функціонування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону. Портал поєднує три сайти:

- сайт КОІПОПК;

- сайт електронного фахового видання "Народна освіта";

- сайт дистанційного навчання.

3. Упровадження підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів за дистанційною формою навчання. Для цього необхідно було здійснити такі кроки:

- підготувати викладачів і методистів обласного інституту, тьюторів районних (міських) центрів дистанційного навчання до організації та реалізації змісту дистанційного навчання в регіоні;

- створити районні (міські) центри дистанційного навчання;

- організувати навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою;

- забезпечити доступ до освітньо-інформаційних ресурсів шкільним, локальним та індивідуальним користувачам.

Схема 1

Модель-інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону

Особливої уваги у контексті поставлених завдань потребують педагогічні та управлінські кадри, а саме – питання формування їхньої готовності до роботи в інформаційно-навчальному середовищі. Це передбачає оволодіння освітянами регіону таким:

-інноваційними технологіями і тренінговими методиками;

-виховними технологіями формування сприятливого соціально-психологічного клімату в групах з метою досягнення позитивних результатів навчання;

-психолого-педагогічними технологіями мотивації та адаптації педагогічних працівників до умов інтенсивної самоосвіти засобами дистанційного навчання.

Для розв'язання зазначеного питання на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснено підготовку 102 педагогів-тьюторів для діяльності в інформаційно-навчальному середовищі. Водночас зазначаємо, що запити педагогів у такому навчанні у регіоні зростають, тому обласний інститут планово продовжує роботу з підготовки таких кадрів.

Позитивним є й те, що у вирішенні поставлених завдань ми отримали розуміння і підтримку влади на місцях. Так, станом на вересень поточного року створено 26 районних і міських центрів дистанційного навчання, на часі – створення таких центрів у кожному районі та місті регіону. Впевнені також у тому, що на вимоги учнів, їхніх батьків, педагогічних працівників центри дистанційного навчання будуть створені на базі кожного закладу освіти, який має сучасну комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет та підготовлені кадри.


 
 

Цікаве

Загрузка...