WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Учитель ФК ____________

Науковий керівник ____________

Таблиця 4

Перелік видів активності учнів сьомих класів за тематичним модулем №"2 – "Елементи спортивних ігор. Оздоровчі системи"

ФОРМИ ТА ВИДИ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОЧОК

КОЕФІЦІЄНТ СКЛАДНОСТІ

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОЧОК

ШТРАФНІ ОЧКИ (віднімаються від загальної кількості очок)

1. ВИКОНАННЯ ВИМОГ ГОТОВНОСТІ ДО УРОКУ (наявність спортивної форми на кожному уроці)

2

23

46

2

2. "АЗБУКА М'ЯЧА" (за П.Ф.Лесгафтом)

5

4

20

3. КОМПЛЕКС ВПРАВ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

8

4

32

4. КОМПЛЕКС ВПРАВ КОРИГУВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

4

4

16

5. "САМ СОБІ ТРЕНЕР"

8

4

32

6. РОБОТА ЗА СХЕМОЮ

4

4

16

7. ІГРОВИЙ ТУРНІР

3

4

12

8. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

4

4

16

9. ПРОВЕДЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПАУЗИ

4

4

16

10. "РОЗМИНКА ГРАВЦЯ"

8

4

32

11. "КОНДИЦІЙНИЙ КРОС"

4

4

16

12. "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФІТНЕС: ЛОТО-ДОМІНО-КРОСВОРД"

4

4

16

13. УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ, ТУРНІРАХ ТОЩО

4

3

12

14. ТЕСТОВА ВПРАВА №1

1

2

2

1

15. ТЕСТОВА ВПРАВА №2

1

2

2

1

РАЗОМ:

64

286

Таблиця 5

Перевідна таблиця для виставлення оцінок учням сьомих класів у класний журнал. Модуль №2 – "Елементи спортивних ігор. Оздоровчі системи"

К-СТЬ ОЧОК

2 - 32

33 - 62

63

64 - 110

111 - 157

158

159 - 205

206 - 252

253

254 - 269

270 - 285

286 і вище

БАЛИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Висновки.У процесі апробації представленої у статті технології, а також на основі аналізу перспективного педагогічного досвіду з фізичного виховання в Україні та Росії [10], було визначено умови підтримки інтересу учнів до активної діяльності на уроках фізичної культури, етапи підготовки вчителя до уроків за технологією формування навичок фізичного самовдосконалення в учнів.

Умовами підтримки інтересу учнів до активної діяльності на уроках фізичної культури вважаємо такі чинники: систематичне надання учням відповідної інформації під час навчання; особиста відповідальність учня за результати занять; усвідомлення причин свого неуспіху школярем через недостатність власних зусиль; підбір індивідуальних, доступних конкретному учневі вправ, завдань, вимог, моделювання оптимальних режимів навантаження й мотивації; орієнтація кожного школяра на доступний для нього результат, досягнення якого має сприйматися ним, вчителем, товаришами, батьками як перемога дитини над собою, прогрес; використання аналізу і самоаналізу як процесу знаходження помилок та причин їх виникнення за умов обов'язкового акценту на позитивних моментах, що допомагає утвердити у свідомості школярів зв'язок між досягненим результатом і своєю активною діяльністю.

Визначаємо такі етапи цільової підготовки вчителя до уроків за технологією формування навичок фізичного самовдосконалення: включення учнів у процесі конструювання уроку (співавторство); надання активної ролі більшості учням під час уроку, покладання на учнів не лише розумового навантаження (уроки з елементами фізики, біології, історії, літератури), але й допоміжної, обслуговуючої функції (підготовка ТЗН, плакатів, схем, інвентарю й обладнання); урахування рівня фізичної підготовленості кожного учня, ступеня сприйняття кожним оригінальної форми уроку, авторитету серед своїх товаришів; турбота вчителя про те, щоб такі уроки не перетворилися у виставу, а дозволяли краще засвоювати матеріал учням; оцінювання ефективності уроку за ступенем досягнення поставлених завдань, а також – щодо емоційного настрою, ініціативності, позитивного впливу на особистість учня; внесення до самоаналізу педагогічної діяльності факторів активності учнів; використання міжпредметних зв'язків; міжгалузева інтеграція.

Перспективи подальших досліджень розглядуваного питання. Представлене дослідження є логічним продовженням дослідно-експериментальної діяльності, яка здійснювалася впродовж 1998-2004 років, з проблеми "Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання". Значущість досліджуваної проблеми передбачає також тривалий термін її реалізації, що планується здійснити в межах дослідно-експериментальної роботи з теми "Технологія фізичного самовдосконалення учнів різного віку в освітньому просторі навчального закладу – школи сприяння здоров'ю".

Cписок використаної літератури

1. Інформація педагогу. Після декількох смертей учнів на фізичній культурі Міністерство освіти вирішило переглянути нормативи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ped-inform.org.ua/?p=1330

2. На спільному засіданні колегій обговорювалося реформування фізичного виховання у навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2008/12_11/7

3. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э. Я. Степаненкова. – М. : Академия, 2001. – 368 с.

4. Ніколаєнко С.М. Тези доповіді на підсумковій колегії МОН України 17.08.2007р. / С. М. Ніколаєнко // Освіта України. – № 59 (10 серпня 2007 р.

5. Якимович В. С. Цель физкультурного воспитания – человек культуры / В. С. Якимович // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 2. – С.6-9.

6. Аксьонова О. П. Формування фізичної культури учнів початкових класів в умовах диференційованого навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Аксьонова Олена Петрівна. – Запоріжжя, 2005. – 223 с.

7. Боген М.М. Физическое совершенство как основное понятие теории физической культуры / М. М. Боген // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 5. – С.18-21.

http://www.slovnyk.net/

8. http://uk.wikipedia.org/wiki/

9. Родзинки педагогічної творчості вчителів фізичної культури: методичні розробки уроків та позакласних заходів для вчителів, які викладають предмет "Фізична культура" в школах, ліцеях, коледжах / уклад. О. П. Аксьонова. – Запоріжжя : Диво, 2007. – 178 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...